Samer har røtter i Syd-Europa

Ifølge en forskningsrapport fra Universitetet i Pavia i Italia så deler den ene halvdelen av samenes mitkondira (Ursula) en 9 000 år gammel kvinnelig genetisk forbindelse med Berberfolket i Nord-Afrika. Dette bekrefter ifølge forskerne at sør-vest Europa var et overvintringssted for jeger- og fangstbefolkningen under siste istid og en kilde for gjenbosetningen av Europa etter siste istid.

Mitokondria arves kun fra mor til datter og kan derfor si noe om kvinnenes vandringer i forhistorien. Genetiske analyser viser at kvinner og menn har hatt forskjellige forhistoriske vandringer.

“The sequencing of entire human mitochondrial DNAs belonging to haplogroup U reveals that this clade arose shortly after the “out of Africa” exit and rapidly radiated into numerous regionally distinct subclades. Intriguingly, the Saami of Scandinavia and the Berbers of North Africa were found to share an extremely young branch, aged merely approximately 9,000 years. This unexpected finding not only confirms that the Franco-Cantabrian refuge area of southwestern Europe was the source of late-glacial expansions of hunter-gatherers that repopulated northern Europe after the Last Glacial Maximum but also reveals a direct maternal link between those European hunter-gatherer populations and the Berbers."

Kilde: Saami and Berbers—An Unexpected Mitochondrial DNA Link

Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

samer, same, samisk, samene, historie, genetikk, gener, forskning, vitenskap, berbere, mitokondria, mtdna

På kartet

Kommentarer


Meget interessant! Mer!!

Da er vi jo samer hele Europa selv om vi ikke har rein.

Ikke noe nytt i det her. Forskerne er jo enige om at hele menneskeheten stammer fra Afrika. Når det gjelder samer, er det vel snart like mange teorier som det er samer. Noen mener de stammer fra mongolske folkeslag, andre sier de er i slekt med portugisere. Ikke til og bli klok på.

Magne H. Det er ikke så mange teorier igjen som har grunnlag i faktiske data. Den teorien som har grunnlag i genetikken er at samer er hovedsaklig er av europeisk avstamning.

Ok, Jan det er da fint nok hvis samene kommer fra Europa, det gjør vel de fleste som har bodd i Europa noen tusen år. Egentlig er det vel likegyldig. Genetisk forskning sier at germanske nordmenn er i slekt med dansker og nordtyskere, men ikke svensker. Litt merkelig at vi ikke er i slekt med svenskene, synes ikke jeg kan se større forskjell på dem, enn tyskere og danskere. Den her genetikken er noe værre rot. Men god joul, det er en fest man har holdt hos alle folkeslag i nordeuropa i tusenvis av år.

Det er rart at vi ikke er i slekt med broderfolket, men det blåser vel for mye austavind. Har en mistanke at når det er samer i oss må det vel være litt svensk blod i oss.

Det har jeg aldri hørt eller lest noen sted. Det jeg kjenner til av genetiske undersøkelser av nordmenn, svensker og dansker samt nord-tyskere er at de er meget nært beslektet og nærmest er identiske genetisk sett gjennom y-kromosomer, mitokondria og automsomalt DNA.

Magne H skrev:

2Genetisk forskning sier at germanske nordmenn er i slekt med dansker og nordtyskere, men ikke svensker"

Leste at grunnen til at nordmenn var i slekt med danskere og nordtyskere, er at folket i Norge kom derfa etter istiden. Svenskene derimot kom fra øst, Baltikum og der omkring. Synes godt man kan se på finlendere at de ikke ligner germanske skandinaver, men svenskene ser da fullstendig ut som oss. Ytterst merkelig. Selv er jeg litt mixtur av det hele. Hadde en forfar for noen 100 år siden som kom fra Jämtland, og noen av min slekt er meget sorthåret, kommer nordfra, så de nedstammer nok fra finnene. Vet ikke om det også er samer innblandet, men de fleste i Nordnorge har nok gener derfra og. Skulle vært interessant og bli “gentesta” for og finne ut av det, men det er nok ikke noe man bare kan bli sånn uten videre.

Kommer vi ikke fra Adam og Eva.då må jo vi verre i slekt alle sammman ?

Et interessant spørsmål, nordnorge. Men så er vi jo jøder, alle sammen, og det vil nok ikke muslimene like tanken om. Adam og Eva var faktisk noen apelignende vesner som levde i Afrika for millioner av år siden, sier forskerne. Det var vel Edens hage, så ble de forvist til Europa pga. dårlig oppførsel. Derfor vi går rundt og fryser.

Til Magne H. Det er riktig at svenskene kanskje har litt mer “østlig” genetisk inflytelse men dette er ganske marginalt og kan forklares ut fra geografi mer enn noe annet. Svenskene er fortsatt nært beslektet med nordmenn, dansker og kontinental europeere.

Hva er Jan Hansen, er han professor ? Han burde skrive litt om seg selv.

Det kommer frem i flere av kildene i åpningsinnlegget at nordmenn, svensker og dansker er nært beslektet. En trenger ikke å være professor for å kunne trekke ut den informasjonen. En kommer langt med engelskkunnskaper. Hvis dere har kilder som skulle ha belegg for å påstå at svensker ikke skulle være beslektet med nordmenn og dansker så for dere fremsette dem. Det er iallefall totalt ukjent for meg og har nok neppe noe for seg.

Jan, vet ikke hva det er for et åpningsinnlegg du skriver om. Jeg er ikke genforsker, men refererer til en artikkel jeg har lest i en seriøs dansk avis, og syntes det var merkelig. Avisen hadde opplysningen fra europeiske forskere. Jeg kan godt lese engelsk, dermed behøver vel alt som er skrevet på engelsk og være den endelige sannhet, vel ? Selv om ting er totalt ukjennt for deg, behøver de vel ikke og være uriktige ? Er mange ting som er totalt ukjennte for meg og, dermed kan jeg ikke si at de er uriktige av den grunn. Sto heller ikke noe om at samer skulle være genetisk i slekt med germanere, kanskje er de ikke det. I dont know.

Jan, noe jeg slett ikke forstår her på siden, er kommet to innlegg på min pc i den her snakken, blant annet fra Dan Henriksen, men de står ikke her. Er de forsvunnet i cyberspace, eller er de sensuret vekk? Like så mystisk som genforskningen.

Jeg tok noen søk igjen på om det er kommet noe nytt i det siste eller tidligere. Ingenting som konkluderer med at dansker og svensker ikke skulle være nært beslektet med hverandre. Jeg leste imidertid en artikkel om at dansker skilte seg fra svensker i “happyness indekser”, men det har ingenting med gener å gjøre. Her en rekke forskjellige undersøkelser:

Leu et al 2010:

Andre undersøkelser:
McEvoy et al 2009
Lao et al 2008
McEvoy et al 2009

Ok, Jan, så må det være feil det jeg leste i den avisa, man skal ikke tro på alt som står på skrift. Det handlet ikke om happyness, det var ikke nevnt, og det har nok ikke noe med gener og gjøre. Danskene er nok happyer fordi at folket landet ikke er så kontrollert av statsmakten som folk i Sverige. Blandt annet har man yttringsfrihet i Danmark, ikke mindst i medier, noe som er utenkelig i Sverige, her hersker den politiske korrethet totalt, akkurat som i Norge. Men det skal nok EU sørge for og ødelegge, man kan snart ikke ringe til ungene uten at det blir lagret, og alt man skriver på nettet havner nok i terroristbasen hos overvåkerne. Men evnet er interressant, ingen tvil om det. Skulle vært ok. og bli gentestet for og finne ut hvor man kom fra. Var noen italienere rundt Firenze området som ble det. Det viste seg at de var etterkommer av danske vikinger, som hadde vært på turne der. Tror man fikk en del overraskelser hvis man ble testa på den måten. Fortsatt god lysfest Jan.

Jan gjør ikke noe annet “galt” enn å presentere publisert forskning. Hvorfor skaper dette et så intenst sinnsopprør blant flere av dere?

Jan Erik, hva er det for et “sinnsopprør” du skriver om ? Ingen her har vel skrevet om at Jan har skrevet noe galt, har jeg ikke sett. Er du ikke litt småparanoid, eller har du fått litt mye kaffekarsk i kveld ? Når folk blir så hårsår så blir debatter ulidelige. Prøv og være seriøs, og ikke la noen private følelser ta styringen, ellers må du debattere med deg selv. Kanskje like så godt, så er alle enige, om allt.

Det blir lite debatt, når motforestillingene blir kalt for sinnsopprør. I denne debatten blir det stort sett enveiskjøring, ettersom de fleste blir putta i såpeboksen. Forøvrig er kanskje såpeboksen et like bra forum. :-))

Enig—her åkar man fønstervegen ut—hvis man ikke skriver og taler etter husets herre—slaks sensur

Tja Edgar, du har da rett i at når folk blir kaldt for og være i sinnsopprør så blir ikke debatten seriøs. Men egentlig er det her jo ikke noen riktig debatt, 3 – 4 som skriver. Men han Gaup er kanskje ikke i sinnsopprør, kanskje heller litt sinnsforvirret, men det er egentlig likegyldig. Vi kommer uansett fra Afrika, hele gjengen, det sier genforskerne, sånn er det bare.

Magne H. Du skriver det ofte “det er egentlig likegylding” og om at “vi alle uansett fra Afrika”. Jeg ville tro at alle aspekter ved det moderne menneskenets vandringer også til de som ble dagens samer er av vitenskaplig verdi. Jeg sitter med inntrykket av at du mener å forske på hvordan samenes forfedre kom til Fennoskandia “egentlig er likegylding” fordi vi alle “uansett kommer fra Afrika”.

Neida Jan, så har du misforstått, du leser det jeg skriver som en viss mann leser bibelen. Har jo flere ganger skrevet at jeg synes det er interessant det du skriver. Men det er så mange teorier om hvor folk kommer fra. Den rasen jeg mest består av skulle jo komme fra India, fra et såkaldt arisk folk, sier de kloke. Synes ikke akkurat at mine unger ligner indere, med deres blå øyne og lyse hår. Andre mener vi kommer fra Kaukasus i Russland, noen sier at kvinner kommer fra Venus, og menn fra Mars. Selv kommer jeg fra Helgeland, og er fornøyd med det, det kan i hvert fall bevises rent vitenskapelig, for det står i min dåpsattest. Hvor han Gaup kommer fra vet ingen andre enn han selv, men det må være et sted hvor man går i alt for små sko, eller kanskje komaga. Men uansett, så synes jeg det du skriver er interessant, ingen tvil om det. Men fra Afrika kommer vi jo alle, selv svenskene, hvis man skal tro på forskerne.

Magne H Hva er det da du mener med “egentlig likegylding” fordi “vi alle uansett kommer fra Afrika”?

Tja mest Jan, fordi det faktisk ikke eksisteres raser blandt mennesker. Folk har kommet til og bli svarte, hvite og gule, det har kommet av at det er mest praktisk og ha en mørk hudfarge der hvor sola skinner mest. Og så er det den seksulle selektering, her er det kvinnene som har bestemmt. Indianere har nesten ikke skjegg, fordi at deres kvinner foretrakk menn uten sandpapir på haka. I følge forskerne var det en mutasjon hos en kvinne en gang for uendelig lenge siden, som gjorde at blå øyne kom frem, alle med blå øyne har det her mikrokondi eller hva det heter, og er derfor genetisk i slekt. Men alle homo sapiens tilhører samme art, og kan formere seg med hverandre, uansett hudfarge og utseende. Kan godt være at samer kommer fra Portugal, har vært en del ganger på Madeira, og ute i dalene der ligner folket utrolig meget på samer, kortvokste og litt hjulbente,men svensker ligner jo både på dansker og nordmenn. (Var gift i flre år med en samejente fra Tysfjorden, hun var smuk og deilig) .Så hvem vet, kanskje kommer vi alle fra Antarktis.

Magne H. Nå er det ikke raser som diskuteres her, men om genetiske analyser som viser at den ene halvparten av samenes genetikk vandret fra Syd-Europa til det nordlige Skandinavia. I den konteksten virker det da underlig å snakke om at alt “egentlig er likegyldig” fordi “vi alle uansett kommer fra Afrika”.

Til Magne Hallabøke:

Hvorvidt jeg er “sinnsforvirret” eller ikke, må nesten omgivelsene vurdere. Men så langt nyter jeg faktisk stor respekt blant alle jeg kommer i sosial berøring med, – hva enten man er enig i mine synspunkter eller ikke. Blålys og røsslige menn i hvite frakker har heller ikke vært til plage for oss her i heimen.

Men ingen som deltar aktivt her på sonen kan unngå å legge merke til at stoffet som legges ut vekker aggresjon hos enkelte, – ja endog hos mange. Og jeg spør meg selv om hvorfor? For tilsvarende publikasjoner vedrørende norsk-etnisk forhistorie gjør jo ikke det. Jeg mener fremdeles at “sinnsopprør” er et dekkende ord for mange av innleggene her på forumet.

Avslutningsvis til påstanden “Hvor han Gaup kommer fra vet ingen andre enn han selv, men det må være et sted hvor man går i alt for små sko, eller kanskje komaga.” Joda, Hallabøke, alle som er interessert vet dette. Det er bare å klikke på profilen min, så blir du rimelig bra oppdatert.

Bra skrevet Jan Erik, du er nok like lite sinnsforvirret som jeg er i sinnsopprør. Kan ikke forstå hvorfor de her debatter rundt nordmenns opphav skal ende så aggrresivt. Det er bare bullshit, selv betrakter jeg fok som har bodd i Norge i tusenvis av år som nordmenn. All den her genetikken er nærmest naziitisk, vi er vel alle gode folk, uansett hvor våres forfedre en gang kom fra. Liker folk, uansett hudfarge og gener, hvis de oppfører seg orndentlig, og ikke er rasister. Men en skål for deg Jan Erik, tror vi ville bli de beste kammerater hvis vi møttes.

Hei igjen, Magne!

Det er ikke noe nazistisk ved det som presenteres her på sonen. Dette er et forum for historisk interesserte, – ikke noe annet. “Samenes historie” er med andre ord ingen rettighetspolitisk kamparena. (Folk som vil debattere “samepolitikk”, må for all del gjerne gjøre det. Men de bør i anstendighetens navn finne seg en annen sone, der slikt er tema.)

Men jeg er uenig med deg i at vi “alle er gode folk”. I alle etniske grupperinger finnes det rikt opp med både drittsekker og kjernefolk. Dette gjelder i like stor grad blant samer som blant nordmenn, “kvener”, finner, svensker, vietnamesere, polynesere eller ghanesere.

Men “Samenes historie” har ikke som formål å rangere menneskeverd etter etnisitet. I den grad man finner slikt givende, må man søke sine meningsfeller andre steder enn her på forumet. Vi som deltar her, gjør det fordi vi er interesserte i historie. Ikke for noe annet. Mer mystisk er det ikke.

Oj Jan Erik her klarer jeg ikke snart og følge med. ,det er går jo helt i dassen , som mine svenske venner sier. Samisk etnisitet, hva er det ? “Samer” er en oppblandet rase, akkurat som grøndllendere, en gang var de eskimoer, men det er de ikke mere. Er onkel til noen samer, no problmas i det. La være med og være så rasebevistt, er det ikke nok at vi er nordleniger ?

Til Magne H :
Sitat " Vet ikke om det også er samer innblandet, men de fleste i Nordnorge har nok gener derfra og. Skulle vært interessant og bli “gentesta” for og finne ut av det, men det er nok ikke noe man bare kan bli sånn uten videre."

Det er ikke vanskelig. Bare meld deg inn på National Geographic sitt prosjekt : FamilyTreeDNA.com. Bestill testsett og 37-marker analyse. Jeg har gjort det. Det tar litt tid å få resultatene, men etter en del tilleggstester begynner det å demre her. Det hjelper dessuten mye på forståelsen å vite litt om hvem som er ens forfedre de siste 2-3 hundre årene. (Alminnelig slektsforskning.)

Så var det en som kommenterte at etter 1945, det var lang tid ! Her har vi 3.generasjon på gang etter fadern. Han var født i 1918. Så, lang tid og “evigheter” er et ganske varierende begrep. Jeg begynner nå å få peiling på opphav en gang i “vikingtida”, og håper å finne enda eldre “slekt”.

Takk for tipset Dagfinn, det lyder råspennende, det skal prøves. Et godt og konstruktivt innlegg her på siden, dem er det ikke for mange av. Men hvordan gjør man det, er det noe med blodprøver ? Skal melde meg inn i det prosjektet i dag. Vet ikke så mye om forfedrene, og det der med slektsforskning virker uoverskuelig med kirkebøker osv. Det har jeg nok ikke tålmodighet til. Hva fannt du ut av testen ? Var du norsk, svensk eller noe annet ? Skriv litt om det, for det her er noe med det seigeste jeg har hørt om i lange tider.

Til Magne: Hvilke innlegg er det som ikke er konstruktive slik du skriver?

For eksempel noe av det Jan Erik skriver, han kan være noe hårsår. Litt underlig at det er så få som skriver her, hva kan det bero på ? Men kanskje er folk ikke så historieinteressert, hvem vet.

Til Magne:

Man kan beskylde meg for mye. Men de som kjenner meg privat, ville ha gapskrattet, om noen mente jeg var “hårsår”! De ville ha replisert at de knapt kjenner noen som er mer “fandenivoldsk uhøytidelig og selvironisk”.

Men du antyder at folk “kanskje ikke er så historieinteresserte”. Mulig det. Men den treffstatistikken sonevert Jan Hansen får opp, viser at forumet har et imponerende antall lesere, hvorav kun et svært lite fåtall selv bidrar med innlegg. Og de som gjør det, er “den harde kjernen”, – altså de som er såpass interessert i samisk historie, at de faktisk har satt seg rimelig bra inn i den.

Men siden du selv bidrar her – til tider i krasse ordelag – må du vel også selv være en del av denne “harde kjernen” med hobbyhistorikere. (For ellers hadde du vel ikke oppsøkt en sone som dette?)

Det kanskje flere lurer på, er følgende: Hvilke deler av historien anser du som dine spesialfelt?

Deler av debatten er flyttet til Såpeboksen

Jan Hansen og Jan Erik Gaup dere har vridd og harselert i denne debatten om hvem som er samer og ikke samer. Hadde forventet at dere komme med belegg for det dere sier og komme med dokumentasjoner og kildemateriell av forskning. Dere er bare ute etter å såre både samer og vi andre nordmenn. Godt NYTTÅR.

Bjørn HO: Jeg harselerer da ikke med hvem som er samer eller ikke samer. Dette innlegget begynte med presentasjon av en forskningsartikkel fra et italiensk universitet som bl.a involverte samer og samisk mitokondria. Det er linket til forskningen og der finner du dokumentasjonen.

Men det kan selfølgelig være at dette ikke er så lettfattlig forstått med det første for de som ikke har sett seg særlig inn i det. Jeg ser du innledningsvis i denne tråden skrev “Da er vi jo samer hele Europa selv om vi ikke har rein.” Dette stemmer jo selfølgelig ikke og det visste du kanskje også selv.

Samisk etnisitet slik vi har kjent det i nyere tid har røtter tilbake ca 3 000 år tilbake i tid så og snakke om samisk etnisitet for 9 000 år siden har ingenting for seg. Men det som ble til det vi kjenner som samisk etnisitet har som alle andre eldre røtter. I arkeologien ser en at samisk jernalder har kontinuitet tilbake inn i yngre steinalder. I språkhistorien ser vi at samisk språk har ca 1/3 av sitt ordforåd som kommer fra et totalt ukjent språk hverken beslektet med uralske språk eller indo-europeiske språk, deler av samisk språk har altså eldre røtter til lokale språk som ikke har røtter til noe kjent språk idag også kalt ureuropeiske språk. I genetikken kan man datere alderen på samisk mitokondria tilbake minst 7 500 år som går langt bakenfor alderen på det samiske etnisitetsbegrepet. Det vil si at endel av grunnleggerne av dagens samiske befolkning neppe betrektatet seg som samer. Det var noe som kom flerfoldige tusen år senere.

Så derfor når forskerne observerer at den er en forbindelse mellom syd-europa opp til de samiske områdene så betyr det selfølgelig ikke at det var samer som vandret nordover. Det var endel av de kvinnelige forfedrene til de som først mange mange tusen år senere ble til det vi i dag kjenner som samer. De som “ble igjen” på vandringen etter istiden på vei fra syd-Europa opp hit kalte seg ikke og oppfattet ikke seg selv som samer. Det gjorde ikke engang de første som bosatte seg her nordpå. Samisk etnisitet kom myere senere.

Godt nytt år her. Jeg er kun interessert i å lære mer, få tips om flere fakta og ny kunnskap, diskutere med de som har noenlunde samme kunnskaper i sekken som meg.

Det er berikende å delta i en dynamisk dialog (!) – med spørsmål og svar mellom likesinnende som er genuint interesserte i geografi, landskap, steder, stedsnavn, slektshistorie, historie – de tema som fyller puslespill der mange brikker mangler, og er med å tegne bilder av vår kultur.

Det er blitt mange i sonen som kanskje ikke har genuine interesser utover å kverulere. Jeg syns det forstyrrer for de ellers meningsfylte debatter. Jeg er overhode ikke interessert i metervis med innlegg med bannskap og plumpe inserater. Det tar for lang tid å komme forbi slikt.

Håper at kverulantene moderer seg på det nye året. I denne sonen skal vi ha FRED! Kan vi gjøre noe med det dersom de ikke gjør det Jan?

Utestengelse er mulig. Jeg har så langt praktisert “Såpebokspolitikk” hvor off-topic innlegg blir flyttet dit istedet for å bli slettet for disse kommentarene har paradokssalt nok en verdi i seg selv. Det sagt så er det vanskelig å sette lista.

Jan Hansen ,du er en god skribent og er hver dag på ORIGO. Men hvorfor skal være så anonym. Du sier ikke noe om deg selv slik som oss mange andre. Synes en som har hovedinnleggene burde være mere åpen over for oss andre.Har spurt deg før men du overser det.Forventer du at du blir tatt alvorlig?

Jeg kjenner ikke Jan Hansen, men på grunnlag av hva han legger fram og skriver, må jeg rose han for hans saklighet og grundighet. Hvis han ikke er utdannet forsker, har han i hvert fall forstått hvordan litteraturreferanser skal dokumenteres. Mange skriver som om de tror Jan Hansen selv er ansvarlig for den forskningen han refererer til. Når han refererer til litteratur og dokumenterer hvor man kan finne det slik at andre kan finne og selv kan lese det, må han ha lov til å tolke referansene til en viss grad. Hvis man ikke er enig i Jan Hansen sin tolkning, er det helt i orden for både han og andre at man kommer med alternative tolkninger. Det ber han jo om til stadighet, men som oftest forgjeves. Til svar får han som regel bare utskjelling.
At han foretrekker å holde seg anonym kan man forstå når man leser hvordan mange på sonen skriver til han og om han.