Et møte med en Akkala-same i 1867

Den sist kjente brukeren av akkala-samisk Marja SerginaI døde i 2003 og det akkala-samiske språket med henne. I 1867 reiste J.A. Friis gjennom de russiske lappmarker og møtte der akkala-samen Anton Wasiljevithsj ved Junijok i Akkelaver. Ifølge Friis var det tildels russifiserte akkala-samer han møtte.

Eventyret som ble fortalt aftenen ved leirbålet ved Junijok’s utløp finnes helt på slutten av Friis verk Lappiske eventyr og folkesagn

Kilde Akkala.

Les også De russiske samene

Les andre saker i Samenes Historie her

samer, same, samisk, samene, historie, akkala, østsamer, friis, 1867

På kartet

Kommentarer


Her er en tekstprøve at det nå utdødde akkala-samiske språket:

AKKALA:

Nu jearggâ le’jjiš kaažnist, jiijjis
puocei le’jjiš. Sij keddâ aaldi
koorit. smee’rnis aaldi koorit puk
kindd. I mâŋijâ se’rdet. vot, se’rdet
tõn rajjâ koon aldd i kuãndd,
koa’ss aldd, aald aa’lget kue’ndde
zâ’metnõ. Vot son nu’t, i’ddel
poatt čiõkkra, voajnn što aldd
kuõ’ndi, sraazu naačit aald, vue’ss
tõ’I ij voagg, naačit tearr nu jee’sli
son sraazu tõ-, õõostat, son tõ’st pirr
jie’nnes i kruu’ticca.