Okta jalla buođđu logi viisá

“En dum kan stoppe munnen på ti vise”. Dette er et av ordspråkene gjengitt i Jens Otterbech’s bok “Kulturværdier hos Norges finner” fra 1920. Forfatteren var av den oppfatning at samene ikke var kulturløse og mente å se eiendommelige kulturelementer hos dem.

Kilde: Kulturverdier hos Norges Finner – 1920

Les andre saker i Samenes Histori her

(Oppdatert)

samer, same, samisk, samene, historie, ordspråk, forskning, tana

På kartet

Kommentarer


Bemerkelsesverdig!
Det er i prinsippet en tilsvarende observasjon som Schillers: Mit der Dummheit kämpfen die Götter selbst vergebens – “mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves”.

Bokas tittel er Kulturverdier hos Norges Finner, og Jens Otterbech var redaktør for den:

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=010671722&kid=biblio

Den inneholder interessante artikler av andre forfattere også, se innholdsfortegnelsen:

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?fid=serieobjektid&term=010671722

Og for dem som ikke kjenner den tids terminologi så menes ‘samer’ og ‘samisk’ når man skriver om ‘finner’ og ‘finsk’, altså ikke finlendinger og det man i dag forstår med ‘finsk’.

Slike ordtak har lett for å spre seg over språkbarrierer, fordi de gjerne innehar visdom, eller sier noe almengyldig på en treffende måte. Dette samiske munnhellet kan ha kommet inn fra norsk, der jo versjonen er: “En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.”

“finske ordsprog” oversatt til “Sami sadnevagjasak” .

Så det er absolutt ikke feil å betegne samene med urbegrepet “finner” eller det samiske språk som både finsk og lappisk.

Jan-Erik. Det er helt riktig. Forfatteren nevner da også i avsnittet etter disse ordspråkene i boka om at noen av disse trolig må ha paralleler utenfra, men noen kan vel også tenkes å ha utgangspunkt i felles erfaringer.