"Børselv" opprinnelig et samisk navn?

Ifølge den samiske linguistikeren prof. Ante Aikio kan Børselv i Porsanger, Finnmark som renner ned fra Børselvfjellet opprinnelig komme fra nordsamisk “borsi” som ifølge Aikio skal bety “foaming rapids in a canyon”.Aikio skriver at det opprinnelige samiske navnet til elva trolig var *borsejohka , som deretter har blitt lånt inn i norsk og derfor feilaktig tolket som “Børselv (gevær-elva)”. Borsejohka skal ifølge Aikio passe mer til de topografiske beskrivelsene av elva, enn dagens samiske navn “Bis’sojohka”. Det nordsamiske ordet “borsi” skal ifølge Aikio gjenfinnes i en hel god del elvenavn i hele det nordsamiske språkområdet.

Kilde: Aikio, On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory

Kommentarer


I slikt tilfelle er det meget mulig at det er en forbindelse mellom “Porsanger” , og “Børselv” .

Thomas: Vi har jo i Kvalsund kommune Porsa som kommer fra samsk Borsi i samme betydning. Da blir det kort vei til *Pors*anger. Hvis -anger er lånt fra tidlig norrønt så kan det bety at forleddet er samisk mens etterleddet er norrønt.

I Norske Gaardnavn-Finnmarken av O.Rygh, 1924 står kun dette om Porsa i Vargsundet : “Nordre, søndre og øvre Porsa. Udt. pårsa – Lp. Bor’sa eller Bor’se” .