Om tilsynelatende norske stedsnavn i Finnmark

Thor Frette (1918-1987) ved Universitetet i Oslo skrev i boken “Essays in honour of Knut Bergsland” fra 1984 en artikkel kalt “On some ‘apparently Norwegian’ place names in Finnmark”. Her argumenterer han språkfaglig at stedsnavnene Altsula, Beritsjorda, Berlevåg, Bognelv, Kipparfjord, Kjæs, Kokelv, Sopnes og Tamsøy er av samisk opprinnelse. Det argumenteres også for at Jarfjorden er en rent oversettelseslån fra det samiske navnet.

Kilde On some ‘apparently Norwegian’ place names in Finnmark

Les andre saker i Samenes Historie her

samer, same, samisk, samene, språk, vitenskap, forskning, stedsnavn

På kartet

Kommentarer


Interessant angående Beretsjur i Neverfjord. Jeg antok lenge at navnet kom fra en eller annen Sjur som hadde bodd der som var sønn av Berit , dermed Berit-Surdda , slik at Surdda hadde blitt tolket som jord. Denne tolkningen med at sisteleddet kunne vært “cievra” var ny for meg . Lokalt sier de ofte Beretsjur.

Når det kommer til Kipperfjord på Sørøya har jeg for lenge skrevet om at jeg tror dette navnet må ha vært opprinnelig fra samisk . Gahppirvuonna, “Luefjorden” . Se på fjordens utforming, så ser det ut som en spiss lue og på 1800 tallet var bosetningen i fjorden tilnærmet 100 prosent samisk.

Jeg mener fremdeles min teori høres mer sannsynlig ut (angående Beritsjord/Beretsjur) , i og med at kvinner ikke eide jord selv tilbake til 1600-1800 tallet .