Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Søgnekvinnen skal DNA-analyseres

DNA

Den eldste kjente levning av et menneske i Norge den såkalte “Søgnekvinnen” som ble funnet utenfor Kristiansand datert til 8 600 før nåtid skal DNA-analyseres ifølge en kilde som har vært i kontakt med NIKU/Kulturhistorisk Museum. Det ventes publisering av resultatet i løpet av 2010.

Det har nylig blitt publisert DNA resultater fra jeger- og fangstbefolkningen på Gotland som hadde fysisk-antropologisk store likheter med samer, men hvor kun ett individ hadde en kvinnelinje som var identisk med en av de to eldste hovedgruppene til samene. Det var derimot over 30% av kvinnelinjene som var i nær slekt med den andre hovedgruppen til samene.

Hva enn resultatet viser seg å være vil det bli spennende å få vite mer om Fennoskandias forhistorie.

Vist 1871 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Les mer om nyere funn gjort i Murmanskfjorden og i Karelen i innlegget Samenes genetiske opprinnelse fortsatt ett mysterium

Nå begynner det endelig å skje noe. Over 8000 år gamle levninger kalt “Vista-gutten” skal DNA analyserer ifølge Universitetet i Stavanger.

http://www.uis.no/news/viste-boy-sent-for-dna-analysis-article101104-8865.html

Annonse

Nye bilder