Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Lundefugl og bag samiske ord?

Lundefugl

Ifølge en forskningsrapport av Adam Hyllested ved Universitetet i København har det lenge vært kjent i språkforskningen at samisk har låneord fra norrønt, men det har i mindre grad blitt undersøkt om det har vært lån fra samisk til norrønt.

Det presenteres en rekke ord i norrønt som foreslås som samiske låneord deriblant to velkente ord i dag som lundefugl og det internasjonalt kjente ordet bag som kom til engelsk via norrønt.

Ifølge forfatteren kom ordet lundefugl fra samisk lodde/loddi som betyr fugl på samisk og ordet bag fra det samiske ordet bagge som betyr dyr med strekt hud, feit eller drektig reinsdyr.

Forskningsrapporten kan leses i sin helhet her: Saami loanwords in Old Norse

Vist 2288 ganger. Følges av 6 personer.

Kommentarer

Lite å gjøre? Hvilken samfunnsnytte har disse 2 ordene, om de kom fra selv gresk? Så lenge noen betaler for slike ting, forundrer ingenting meg mere! Personlig liker jeg ordet “toidi”, og uten å ha forsket på det, har det vært brukt i ualminnelige tider, og med godt resultat!

Vel, hvis det var slikt at slik etymologisk forskning var samfunnsunyttig og dermed bortkastede penger så ville vi idag for eksempel ikke fått den viktige forhistoriske kunnskapen om at norsk stammer fra indo-europeisk og samisk stammer fra uralsk. Her er av spesiell interesse dateringer av endringer av arveord i språkene over tid og om dateringer av låneord mellom de ulike språkene og språkgruppene gjennom kontakt. Er det det dette Helge I. helt seriøst ønsker? Dette er viktig historisk forskning som bringer oss kunnskap som kan ligge langt bakenfor i tid i forhold til det som finnes av skriftlige historiske kilder i Fennoskandia.

Det språkforskeren i dette tilfelle arguementer for var at det norrøne lånet fra samisk kan ha skjedd inntil år 1000 e.kr før vest-samisk hadde endret fra den opprinnelige proto-samiske formen nd i londe til dd i lodde. Språkforskeren argumenterer for hvorfor akkurat ordet for lundefugl skulle bli lånt fra samisk ut fra at samene betalte skatt til norrønne bl.a gjennom dun- og fjær slik at de norrønne assosierte fuglen med det samiske ordet.

Nei, så interessant! Det viktigste spørsmålet er fortsatt; hvor nedstammet vikingene fra, og hvilken innflytelse har det hatt for global handel, utvikling av Norden samt språkutviklingen i England?

Til Helge I.

Interssante problemestillinger, men det for du ta opp med de som kan noe mer om det. Det finnes forøvrig mer stoff om dette som kobler bl.a tidlig samisk innflytelse på proto-skandinavisk som spredte seg med de norske vikingenes ekspansjon til koloniene på Island, Færøyene, Shetland og de Britiske øyer. Samiske produkter kom også gjennom disse handelsrutene. Det kommer jeg tilbake til ved en senere annledning.

Ja, det er interessant det du kommer med. Har selv drevet med “ekstrem” slektsgransking, og man lærer mye historie av det. Spesielt har jeg sett på næringsveier opp igjennom tidende i Nord Norge.
Ellers er vikingene alltid aktuelle; hvor kom de ifra? Thor Heyerdahl gav oss svaret, og jeg har fått det bekreftet. Han sa at vikingene kom østfra, omkring Kiev området. Når jeg ser på mitt slektstre, så stemmer det 100%. En av mine tipp-oldefar var født i Kiev og stor fyrste ….. og en følger mønstret til min tipp-oldefar Anund I Eriksson, født ca. 810 og konge i Birka, Sverige. Hans bestefar var selvfølgelig også født i Kiev.
Og akkurat Birka ble jo det største handelssentret ihvertfall i Skandinavia. Det var og selvfølgelig vikinghovedstaden. Derifra ble høyst sannsynlig også landstigningen av Lindisfarne i år 793 planlagt og bekostet.Som en bekreftelse på Heyerdahl påstand, kan nevnes at når de gravde opp vikingegraver til høvdingene, så fant de ikke skjold og sverd, men høvdingene hadde klær og utstyr på seg fra Russland!
Birka var som sagt et gedigent handelsenter med handelsruter bl.a østover. Høyst sannsynlig handlet de jo med samer og, og det skulle vært interessant å se dokumentasjon og forskning på akkurat det.

Til Helge I.

Det er gjort forskning på det eldste laget av germansk i samisk som trolig kom inn i det proto-samiske språket i kontakt med germansktalende omkring Finskebukta. Det vil jeg komme tilbake til.

Heyerdahl og vikingene? Heyerdahl var litt for tidlig ute til å få med seg hva genforskningen forteller om innvandringen til Norge. Grovt kan norske menn deles inn i 3 haplogrupper; I1, R1a og R1b. Slik jeg har forstått dette, innvandret haplogruppe I1 inn rett etter siste istid, dvs. for ca. 12000 år siden. I1 finnes stort sett langs kysten av Europa. R1b er også en vesteuropeisk haplogruppe. Når den innvandret er jeg usikker på. Så er det R1a igjen. Denne haplogruppen er østeuropeisk og kom kanskje med jordbruket, dvs. mange tusen år etter den første innvandringen. Når man bruker betegnelsen vikinger, tenker jeg på de røverbandene som dro ned i Europa på plyndingstokter. Sammensetningen av haplogrupper hos disse ungdommene disse var sikkert fordelt mellom de nevnte haplogruppene. Samer var ganske sikkert også med på disse vikingtoktene.
Jan Hansen vet sikkert en masse om dette. Ser fram til kommentar fra han :)

Ole B. Lile skrev:

“Heyerdahl og vikingene? Heyerdahl var litt for tidlig ute til å få med seg hva genforskningen forteller om innvandringen til Norge. Grovt kan norske menn deles inn i 3 haplogrupper; I1, R1a og R1b. Slik jeg har forstått dette, innvandret haplogruppe I1 inn rett etter siste istid, dvs. for ca. 12000 år siden. I1 finnes stort sett langs kysten av Europa. R1b er også en vesteuropeisk haplogruppe. Når den innvandret er jeg usikker på. Så er det R1a igjen. Denne haplogruppen er østeuropeisk og kom kanskje med jordbruket, dvs. mange tusen år etter den første innvandringen. Når man bruker betegnelsen vikinger, tenker jeg på de røverbandene som dro ned i Europa på plyndingstokter. Sammensetningen av haplogrupper hos disse ungdommene disse var sikkert fordelt mellom de nevnte haplogruppene. Samer var ganske sikkert også med på disse vikingtoktene. Jan Hansen vet sikkert en masse om dette. Ser fram til kommentar fra han :) "

I den første regionale undersøkelsen av norske Y-kromosomer av Dupuy 2005 så gjorde de en Y-kromosom haplogruppe frekvens analyse i forhold til andre land. Hva som kom frem i denne undersøkelsen var at i “viking” områdene Oslo, Bergen, Sørlandet og Vestlandet så var disse ikke signifikant forskjellig fra Tyskland. Sørlandet var heller ikke signifikant forskjellig fra Danmark og Nederland. Det sagt så bør en også i tillegg gjøre en analyse av alle haplotypene i hver haplogruppe i forhold til databaser fra andre land for å forsøke å fastslå opprinnelse.

Annonse

Nye bilder