Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Speculum Boreale - Nordspeilet

Finnegamme gård

Amtmann Lillienskiolds beskrivelse av Finnmark utgitt 1699 er nå publisert på nettet av Lenvik Museum.

Hans Hansen Lilienskiold (1650-1703) oppholdt seg i Finnmark fra 1694 til 1701. Speculum Boreale del 1 innholder en av de tidligste beskrivelsene av fylket og folket som bodde der. Verket inneholdt også akvarelmalerier av landskap, tettsteder og folk i fylket. Det er derfor et viktig historisk kildeskrift i både samenes og finnmarks historie.

Lillienskiold kunne om samene berette at det var tre slag samer og at de i språk og skikker differerte mye seg imellom, men likefullt var et og samme folk og at sjøsamenes tidligere hadde mistet jakt og bruksområder til reindrifts- eller fjellsamene. Han beskriver også samiske personnavn som var i bruk på denne tiden og trommen til noaiden Anders Povlsen.

Kilde: Specelum Boreale – del 1

Vist 992 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Takk for link til “Specelum Boreale – del 1”.

Lillienskiölds omtaler ett spesielt intressant sagn, – om “Findernes konge og Kjölnes Slott” – knyttet til Kongsfjell, Kjöllefjord og Tana. Et lignende sagn om en finsk konge og ditto slott finnes altså i det finske Kvenland, jfr. tråden om Kvenenes historie.

http://www.fm.fylkesbibl.no/web/lilienskiold/84284099.jpg

Annonse

Nye bilder