Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Lapponica - Samelands Historie

Kart fra Schefferius

Johannes Schefferus inngående beskrivelse av de svenske samene på 1600-tallet først utgitt 1673 er nå publisert i engelsk versjon på det svenske nasjonalbibliotekets internettsider.

Johannes Schefferus (1621-1679) var aldri selv i de samiske områdene men baserte seg i stedet på en rekke førstehåndskilder fremfor alt prester i de samiske områdene. Kapitlene dekker til stor del som Knud Leems beskrivelser fra Finnmarken en lang rekke områder, slik som samenes herkomst, språk, bosteder, klesdrakt, håndverk, kjønnsrollemønster, jakt, oppdragelse av barn, hedensk religion samt kapitler om metaller, flora og dyreliv i Nord-Sverige. Verket er derfor et viktig tidlig kildeskrift om samene.

Kilde : Lapponica – The History of Lapland

Vist 1670 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

Takk for link til Knud Leems beskrivelser fra Finnmarken,
veldig bra, Jan Hansen!

Her er også en del av samenes historie :

Ja, slik går det gjerne når man er stilt i utsikt å velge mellom pest og kolera. Fornorskningen hadde jovirket knallhardt i lange tider og de voksne unnet sine barn noe bedre. Forøvrig et veldig bra bidrag Per-Roger!

Enig med Arnfinn her. Dette er noe som også kommer frem i forskjellig forskningslitteratur på samer. Det begynte tidligst ute på kysten, siden kom det inn i fjordstrøkene og etter krigen også til samer i indre strøk. Samisk var fortiden og det gammeldagse.

Og tenk hvordan dette har snudd bare på kort tid!
Nå kan man til og med høre, og glede seg over, samisk ved kafébordene i Vadsø.

Schefferus’ “Lapponica” finnes også i bokform på svensk, – i en oversettelse fra 1956. Det er bare å google tittelen, så kommer det opp et par antikvariater nær Umeå som nok fremdeles har bøker tilgjengelig. Jeg bestilte meg et eksemplar selv for et par måneder siden, og mener å huske at jeg ga 6-700 kroner for boka.

Ser at Schefferus beskriver “skridfinner” som “finlendere”. Samt at han skriver at “laplanders” er etterkommere av finlendere. I Finnmark skriver han at “Siæfinner” og “lap-finner” også er etterkommere av finlendere. Han skriver derimot om “laplanders” språk, og om samenes egenbetegnelse.

Noen som har en tolkning på dette?

Det blir litt motsigende fordi schefferus sier i tillegg “besides all this, the Norwegians and Danes call the Laplanders, Fenni…”

Annonse

Nye bilder