Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samer i Østerdalen.

Kontinuitet mellom jernalderens fangstbefolkning i Østerdalen og sørsamene.

Ifølge avhandling av arkeolog Jostein Bergstøl fra 2008 så er det kontinuitet mellom jernalderens fangstbefolkning i Østerdalen og den sørsamiske befolkningen som blir beskrevet i kilder fra 1500-tallet. Samene skal tidligere ha hatt mer fokus på elgjakt, men etterhvert som presset fra bøndene ble større endret fokus ensidig til reinsdyr og tamreindrift.

Kilde: Samer i Østerdalen?
Kilde: Elgsamer i Østerdalen
Kilde: Samiske graver funnet i øvingsfelt
Kilde: Samisk jernalder i Østerdalen
Kilde: Samer i Nord-Østerdal i middelalderen
Kilde: Leter etter spor etter samer
Kilde: Sørsamer siden jernalderen

Vist 1740 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Så samene presset seg inn på områder der norrønne bosetninger var først, utover i jernalderen?

Vi vet jo at Jamtland og herjedalen først ble bosatt i jernalderen likeså, så samisk press på østerdalen må altså ha fulgt en smisk ekspansjon sørover langs kjølen, kanskje som et følge av den middelalderske varmeperioden?

Jeg forstår det slik fra Bergstøl at den samiske befolkningen i området har kontinuitet fra nyere tid til eldre jernalder til yngre steinalder.

Norrøne folk har også drevet med fangst av reinsdyr
Både nordmenn, samer og kvener har senere drevet med reindrift.
Bønder i Troms har vært i flertall når det gjelder hold av reinsdyr så sent som 1875.
1900 er ikke reinsdyr med i tellingen.
De øvrige som hadde rein, var født i Sverige, og de utgjorde et fåtall.
Arkeologene tror kanskje at det er samer som har vært på ferde når de finner spor av reinsdrift/fangst.
Det er i så fall noe historieløst.
Alle bosatte bønder drev med fangst, også av reinsdyr.
Samer er et nytt ord, avledet av urslavisk til ursamisk.
I Norge ble gruppen kalt for “fin”, avledet av det norrøne ordet for jeger.
Betegnelsen “fin” er brukt til langt inn på 1900-tallet.
Tidligere tidens “fin” i Norge er for lengst integrert i det norsk samfunnet, i takt med at de ble kristnet.
Dagens samer bosatt i Norge er kommet fra Sverige og Finland i nyere til.
Jeg savner en etterrettelig forskning på feltet “samer i Norge”.

Har var det mange påstander men ingen lenker eller henvisninger til underliggende materiale som støtter disse påstandene.

Annonse

Nye bilder