Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Såpeboksen!

Dette er området for såper dvs tilbakevendende saker innenfor det meste utenfor sonens tema. Kommentarer som ikke passer inn i øvrige tråder eller sonen forøvrig flyttes hit og posteres under soneeiers navn på vegne av kommentatoren.
Vist 6213 ganger. Følges av 21 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 521 kommentarer

[ Samene – den først kjente etniske gruppe i Finnmark ]

Steinar Pedersen er og en av de aller fremste samepoltiske avstammingsaktivistene. Å tro at denne personen ikke har en samepolitisk agenda også i historiefaget, er å være naiv.

JanH og kompani har et prosjekt. Det er å få befestet den oppfatning av samene er urbefolkningen i Finnmark, og med urbefolkning mener jeg etterkommerne av de som bosatte seg først i Finnmark.

Jan H er en av Sametingets lojale støttespillere. Dette er nok årsaken til at vedkommende holder sin identitet skjult.

Les NOUen Det er ikke annet enn antagelser og spekulasjoner, intet sikkert blir sagt, når det gjelder norrøn bosetning i fylket.

Jarl Hellesvik
29 Mars 2011

Jeg registrerer nå bare at Jarl Hellesvik ikke kunne argumentere saklig og begrunnet for en eneste uriktighet eller feil i denne utredningen ut fra kjent kunnskap som er veldig synd.

Æ må nu le litt av dokker “guttan” :-)
Det virker som om dagens høydepunkt er å terge hverandre,
og det gjør ingenting at det er med den samme visa dag ut og dag inn :-))

[ [ Samene – den først kjente etniske gruppe i Finnmark ]

Nå Jan H er du virkelig på vei til å “knekke nakken” som jeg har skrevet tidligere.

Trond Mathisen

Trond, det med at samene skulle ha vært den første etniske gruppe i Finnmark har gått meg forbi. Har aldri hørt at det skal være vitenskapelig bevist hvem som først kom til denne landsdelen. Når det er skjedd, så behøver man ikke diskutere om samene er urbefolkning eller ikke. Men jeg har som sagt aldri hørt om det, kunne hvis det er tilfelle tenke meg til og vite hvem som har bevist det, og på hvilken måte.
Litt lengere sør, i Helgeland har man funnet hellerisninger som er helt fra istidens slutt. Arkeologene mener de beviselig er laget av folk som kom sørfra, da den samme slags risninger finnes i sørskandinavia. Så de som bor på Vega må vel ha lov til og kalde seg for urbefolkning. Men det er uansett på tide og få oppklart mysteriet om det var høna eller egget, eller kanskje begge deler som kom først til Finnmark. Så kunne det bli en ende på den evige debatten om det her temaet. Er enig med Grete i, at det er for mye krangel her, det er ikke konstruktivt.
Opp med humøret folkens, sola er kommet, og snart er det vår.

Jeg vet faktisk ikke, hvem som var her først. Etter å ha spurt å lest er jeg like klok. Det jeg vet at det har vært en viss innvandring via øst langs kysten, det viser en del funn i Øst Finnmark pluss komsa kulturen. Nå klarer noen å streke det dit hen at disse funn er en del av en samisk urkultur, den kulturen vi ser i dag er en forlengelse av denne urkulturen. Det beviser igjen at det opprinnelige urfolket er samisk. For noen vitenskapsmiljøer er dette meget viktig, de roper meget høyt dersom noen kommer med motargumenter, må vite. Nå har jo endel senere forskning, særlig i Finland med støtte fra Russland satt disse påstandene under press. Da svare slike som Jan H med en masse gen, beviser. Problemet er at total populasjonen av etniske samer i Norge rundt det 14 århundre var ca 4000 stk, med godt mål.Det har jo Jan H , i flere tuber skrevet inndirekte ved at typiske same gener som er bevart helt til nå, vitner om liten påvirkning utenfra. De økte ikke i antall noe særlig før omkring 1800 da andre grupper kom inn på deres område med andre bo og levemåter, dermed med høyere levestandard som reduserte barne dødligheten og ikke minst forbedra en del av levevilkårene som hus typer, dyrknings måter ol. Det andre er at med den lave populasjon av samer skulle de, i følge Jan H, vært allesteds værende og nyskapende. Fangst menn, før Barens rundt Svalbard med fangstbåter, fra distrikter det ikke fantes virke. Opphavsmenn til Nordlandbåten, muligens en av de første til Island. De er opphavet til navnene på de fleste fjorder, fjell, vidder, fjelltopper og byer i nord?? Tar man i betraktning at de i hovedsak var fangst og veidefolk, bodde i små grupper spredd over en avstand på ca 2500 km, var dem rask på foten , skulle de rekke alt. Sannheten er at det var knapt med både mannskap og båt på hver boplass. Mye av mat samlingen foregikk fra land og i skinnbåter som ikke egnet seg til noen annet en å holde seg nær land i godvær. Men jeg skal gi Jan H rett, de var her. En annen sak er om de var så til de grader pådriver i områdes utvikling både i leve kår og språk. Hvem var først ? Ingen absolutter er bevist.

Liker mest å lese på denne sonen siden jeg er veldig historie interessert(nesten innom daglig) men nå må jeg neste dele en lenke som fikk meg til å le litt.

http://www.dagbladet.no/2011/03/29/nyheter/nord-norge/samer/innenriks/debatt/15998307/

En tilleggs kommentar til dette må være at jeg mener riksmedia bør av og til la være å publisere en del ting som er til skade for vedkommen. Et eksempel til er Prinsesse Marta som sender engler til Japan greit i og for seg men her mener jeg pressa bør ta ansvar å la være å trykke de.. det er nå min mening, all ytringsfrihet trenger vel ikke deles med alle . . .

Trond M. for gjerne forsøke å belegge påstandene dine nedenfor. Jeg kjenner meg ikke igjen i dem. Det er synd at Trond M. ikke greier å stable på bena noe som likner saklig begrunnet argumentasjon men istedet bare presterer å levere “visitkort” i form av påstander jeg aldri har skrevet for så å angripe meg for det. Simpelt.

Trond M skrev:

“Det andre er at med den lave populasjon av samer skulle de, i følge Jan H, vært allesteds værende og nyskapende. Fangst menn, før Barens rundt Svalbard med fangstbåter, fra distrikter det ikke fantes virke. Opphavsmenn til Nordlandbåten, muligens en av de første til Island. De er opphavet til navnene på de fleste fjorder, fjell, vidder, fjelltopper og byer i nord??”

Hallo Jan H. Les deg opp på det du har publisert. Du motsier deg selv på flere innlegg. Det er greit når du velger bare å publisere stoffet du finner. Men bruker du faglige argumenter på en enkel sak som du tidligere har bekreftet er tvilsom, blir dine innlegg bare innlegg uten tyngde. Greit det, men rop ikke når det kommer motargumenter på dine innlegg med dokumentasjon,dem har du levert. Gobbels, nazi tysklands propaganda minister sa ikke mye sant, men han hadde en tese, “Forteller du en usannhet , gjør det bevisst og konsekvent. Ikke minst husk at du har gjort det” En god leveregel for deg som publiserer så mye. Jeg tror ikke at du publiserer usannheter men diskutabel emner som du muligens tidligere har argumentert i mot. Du har en oppgave her.

Joda, stoff som presenteres kan godt på enkelte punkter være motsigende hvis man leter, men så publiserer jeg da skriftlige kilder og forskning over en stor tidsperiode, og kunnskap er som kjent hele tiden i utvikling. Og hele poenget med hele sonen er å gjøre stoff tilgjengelig for publikum og eventuelt diskutere om noen ønsker det.

Jeg ser som vanlig at Trond M. ikke sier hva som skulle være motsigende. Alltid lett for deg å slenge slikt uten vise til noe helst av begrunnelser slikt at det “henger i luften” men det er vel hensikten.

Hvordan Trond M greier å koble det ovenfor til Goebbels for nå bli hans egen sak. Det burde ikke være nødvendig ¨å minne på at dette er en blogg om samenes historie, intet mer og intet mindre.

Jeg koblet ikke "Gobbels " som meningsberettiget, men hva han gjorde, metode lære er et akademisk uttrykk. Bli ikke “politiker” i din argumentasjon når du ikke har noen. Det er din svakhet og svøpe.

Trond M forsøk på bruk av Goebbels “lære” er her helt malplassert. Problemet er at Trond M. aldri er konkret i sine antydninger slik at alt blir hengende i luften og da er det vel kjekt å trekke frem Goebbels som en høvelig avsporing fra dette faktum. Sånn er det.

Men disse kontiuerlige avsporingene begynner nå å ta svært mye av min tid og jeg begynner å bli lei av det. Jeg begynte denne bloggen for å formidle og presentere samenes historie som er min hovedinteresse ikke for å bli forsøkt trøttet ut hele tiden med grunnløst svada. Jeg er oppriktig interessert å diskutere med folk som har andre oppfatninger og som kan begrunne det men jeg er ikke interessert å sitte å utveksle med folk som overhodet ikke er interessert i å diskutere seriøst temaet.

Jeg innfører derfra fra nå utestengelse av individer som i sin diskusjon viser de ikke egentlig er interesert i diskutere seriøst innhold i kildemateriale og forskningsmateriale. Jeg håpet i det lengste å unngå dette (det har gått over ett år) men hvis jeg skal fortsatt klare å beholde gløden for emnet og arbeidstiden med bloggen på et akseptabelt nivå så må dette til for alternativet er at sonen vil gå ned.

[Flyttet fra “Oppe mjellom bjærgene i Norge og temmelig mange steder ved kysten bor det finner” ]

Hva er egentlig skjedd med tråden “såpeboksen” . Og hvor er alle “protestantene” blitt av ?

Thomas Bech
20 Apr 2011

Da fant jeg tråden. Dette var en av de mest traffikerte trådene på samenes historie, men har ikke vært kommentarer her siden 30 mars.

Trond: Ja, Såpeboksen har uten tvil vært en suksess! ;)

[ Flyttet fra Samiske stedsnavn i Norge ]

Må forlate siden for at Kirsti Nilsen ( der führer ) sier det , men det har vært bra og være med. Men jeg følger med som leser. God påske til dere alle.

Magne Hallabøke
19 Apr 2011

[Flyttet fra Samene – den først kjente etniske gruppe i Finnmark ]

Når innlands isen trekte seg tilbake så spratt samene opp av jorden. Så de var først, og har rett til land og vann fra Røros i sør til Kirkenes i nord. Og det første ord de lærte var rettigheter, senere lærte de ordet erstatning. Ja til et økonomisk uavhengig sameland.

industribonden
25 Apr 2011

Har noen lest denne artikkelen i Nettavisen om "De 11 største, norske konspirasjonsteoriene "?

Ikke overraskende så finner vi litt lenger ned i artikkelen at det også finnes en “samekonspirasjon”!

Same-konspirasjonen

Dette er en påstand som har sin bakgrunn i at man mener at samer i Norge, Sverige og Finland konspirerer om å overta landområder nord i de tre landene for å lage et eget Sameland.
Konspirasjonen går ut på at man sakte, men sikkert tar til seg rettigheter for så å til slutt kunne ta over kontrollen. Nå bør det vel her bemerkes at det er en god del samer som faktisk relativt åpenlyst sier at de vil ha et slikt eget land…

Kilde: De 11 største, norske konspirasjonsteoriene – Nettavisen

Jeg så at sametingspresident Egil Olli gikk ut i Avvir og sa at dersom det finnes noen som ønsker en samisk stat, så må de se til å stå frem. Han antar derimot at det ikke finnnes slike. Kanskje noen noen her på Origo som skriker om at det finnes slike skjulte planer kan hjelpe presidenten med å finne disse?

Men som en annen skrev et annet sted her på Origo. Så fort dette går i glemmeboka så vil nok denne uttalelsen gjennom en eller annen finurlig svært selektiv og manipulativ “sitering” bli brukt som bevis på at Olli egentlig var for og støttet samekonspirasjonen.

Jeg har sett at Hans Lidmans bok “Nordkalott” fra 1957 har blitt brukt tilsvarende som bevis for at samekonspirasjonen var i full utfoldelse allerede i 1945. Egen sjekk av hva Lidman faktisk skrev visste seg å stemme særdeles dårlig på flere sentrale punkter.

Hvorfor er Jan Hansen anonym?

Alf Lindbæk
27 Mai 2011

[ Flyttet fra Finnmarkens sydgrense i år 1240 ]

Unnskyld en gammel tåp, men påstås det ikke at menneskets vugge sto i Afrika? I så fall kommer vel alle fra samme treet. Altså INGEN er yngre eller eldre enn de andre. Dermed kan vi legge saken død om hvem som kom først og hvem som har “gammel” rett til ditten og datten. De som eier i dag er den rettmessige eier uansett om far, bestefar elle femtiende tippoldefar bodde her eller der.

Magne Jenssen
12 Okt 2011

Magne Jensen. Dette er en historie tråd primært for historie interesserte. Og for oss som er historie interesserte kan det er spennende å vite hvor folk kom fra(det er du jo selv siden du driver med slektsgranskning ). Det er ingen ting her som handler om “gammel” rett til ditten og datten. Men leser du nøye etter er det en del som hisser seg opp over hva forsker finner ut.

plosj
12 Okt 2011

Det er nemlig DET “Plosj” som jeg reagerer på. Skjønner ikke hvorfor enkelte lar seg hisse opp av at en eller annen forsker eller annet, påstår at du eller jeg avstammer fra denne eller hin. Ennå verre blir det når samme folka ramler i grava til folket i midtøsten, og påstår at pga at han eller han bodde og virket hær eller der, så har man rettigheter som ikke finnes i noe tinglyst papir. Historisk kan sikkert slikt være greit, men fra det til å kreve rettigheter ut fra samme oppdagelse, synes jeg blir tåpelig. Særlig dersom man blir sinna i tillegg.

Magne Jenssen
12 Okt 2011

[ Flyttet fra Hvor ble dette innlegget av? ]

En dag må sanheten frem om disse såkalte samene, som dere åpenbart representerer.
Jeg er selv skolte(suenjel) “same”. og når dette er sakt, ser ikke jeg på meg selv som Same, dette er begrep som er politisk skapt og hypet av “samene” i Katosjokk området.
Jeg er direkte rasende på deres helt åpenbare forsøk på historieforfalskning av godt gammelt merke. Den åpenbare unvikende erkjenelsen om at folket som bodde der er overhode ikke Samisk, dette vrøvlet har Samen funnet opp senere, under denne såkalte Oppvåkningen.
Jeg ser på Samene som en syk imperiialistisk hær av svindlere og kjeltringer, stjeler resurser og levebrødet fra de OPPRINNELIGE befolkningen i NordKalotten, akkurat som Finnene gjør, basert på “god gammel” Rasehygiene. Og samtidig vil de Aldri innrømme at Finsk er en senere utviklet språk, basert på den opprinnelige Finne språket, aldri.
Alt stjeles uten hemninger. samisk historie som den fremstilles i dag er reinheklet historieforfalskning og ingenting annet, jeg er rystet over nivået av direkte svindlingen her inne, spesielt Østfinnmark og helt til Lofoten og direkte til Kvitsjøen.
Jeg har ikke sett maken på vrøvl, bare slått av “Israels venner”.

SørVaranger har bebyggelse fra siste Istid, noe dere svindler håper elegant over.
Jeg er overhode ikke imponert over “samenes” oppførsel i dag, der Dere stjeler land og vann fra OSS, med sjefsrotta Magga i spissen driver dagens “samer” med etnisk rensning og direkte stjeling av Skoltenes historie, skammløst kakkler sjefsrotte Magga og dere andre om urbefolkningsrettingheter. Det er direkte skammelig og vi som Skolter er på vei til å våkne, og vær klar over dette, skamløse løgnere og kjeltringer.
Se til Sør Varanger hva disse såkalte urbefolkningen faktisk gjør, ikke snøvlingen her inne, der er renskningen godt i gang og har vært og fremdeles er, drevet frem av såkalte Samer, på bekostningen av Skolter og VÅR historie.
Og på toppen av det hele så driver dere såkalte samer med på å og med sjefs rotta Magga i spissen på med å utrydde andre Nordkalott språk i stor skala, og her inne kakklere dere som om det er verden mens naturlige ting å gjøre, hyler om Nordmenns oppførsel og gjøren, mens dere med den Norske stat i ryggen(stakkar jæ… urbefolkningen vår) for drive uforstyrret.
Jeg er overhode ikke innteresert i den Nodsamiske dialekten skal våre Hovedspåket i Vårt område, men neida, selv i Russisk område driver sjefsrotta Magga med å ødelegge andre urbefolkninger språk, og dere pludrer med og syntes åpenbart at det er en GOD IDE, men jeg ser på dette som en Ny runde med Nasjonalisering.
Bare at dette er drevet av en såkalt urbefolkning, huh fy fa…

Hvorfor forteller dere ikke om dagens situasjon, der dere såkalte “samer” driver å skyter på andre, som oss skolter, nei det er ikke så interesant. ikke sant, “samer”.
Kvænene blir behandlet som søppel, enda de er herifra, like mye som det Jeg er.
Jeg er at “samer” er reinhelket historieforfalsking, derfor denne benektninge m.h.p.mtDNA testing.
Jeg vet at dette ville ha avslørt fakta, ikke denne historiebløffen dere pimper, “samer” er overhode ingen urbefolkning, det er vannlige borgere fra Sverige, Finnland og Norge, presset Nordover, pga befolkningsveksten og knapphet på resurser i de respektive områdene.
Og måtte overleve på Basic vilkår, derav denne leveveien,
Den siste Tabuen, ikke sant.

Dere kan kakkle i vei men når dere såkalte “samer” ikke er villige til å begynne å revurdere dere etniske rensnings politikk og stjelig av resursene, må gjøre noe med dette.
Det komme til å bli bråk, det sverger jeg på, ved mitt bestemors land
Vi ble ødelagt engang, men fa.. ikke engang til.
Da blir det Krig, “samer”.

Med hilsen fra Skolt.

Vi våkner.

mikael
26 Des 2011

Begrepet “same” er ikke et politisk skapt begrep. Man kan dokumentere fra skriftlige kilder at det må ha vært kjent allerede på 1300-tallet i en islandsk kilde som viser til hendelser på 1000-tallet. Det er dokumentert at at alle kjente samiske språk/dialekter inkludert skolte-samisk har “same” som egenbetegnelse. Språkhistoriske dateringer viser at “samebegrepet” må ha vært endel av ursamisk som er forløperen til dagens samiske språk/dialekter allerede i jernalderen.

Det er dessverre endel desinformasjon ute å går om samenes historie som blir bevisst spredt av historieforfalskere med påstander som det ikke er noe belegg for.

mikael skrev:

“Jeg er selv skolte(suenjel) “same”. og når dette er sakt, ser ikke jeg på meg selv som Same, dette er begrep som er politisk skapt og hypet av “samene” i Katosjokk området.”

[Flyttet fra Den samiske nasjonalsangen – “Sámi soga lávlla” (Sameland for samene) skrevet av en sjøsame ]

Sametinget har som rituale at når de møtes i plenum, så synger denne sangen stående. Sangteksten avsluttes med kampropet “Samland for samene” !

Hva om Stortinget hadde hatt som rituale å synge stående en sang som avsluttet med kampropet “Norge for nordmenn” ! ?

Prøv dette kampropet med Russland, Sverige etc i teksten. Det høres like avskyelig ut uansett. Men de samepolitiske avstammingsaktivistene føler seg vel med at denne rituelle handlingen utøves av Sametinget. Det forteller sitt om hvilken mentalitet som rår i de kretsene.

Sametinget, som årlig får tilført hundrevis av millioner kroner av skattepengene til den norske staten, synger også i denne sangen rituelt og stående om “frekke skattefuter”. Det er nærmest ikke til å tro.

Jarl Torfinn Hellesvik
15 Jan 2011

[Flyttet fra Blikk inn i samenes historie i NRK serien “Norske røter” ]

Bengt Kvasnes skrev:
Hun hadde aldri vært klar over dette, for slikt holdt en kjeft om, å være samisk var en skam.

Ja, riktig en skam!
Nok et eksempel på det politiske og byråkratiske forkvaklede og forfalskede embetssyndikat, for lettest å tilpasse samfunnet (saueflokken) etter deres egen sniffing.
Så kommer en ny generasjon av syndikatmedlemmer som motvillig indirekte erkjenner tidligere medlemmers psykotiske opptreden, … ved å ratifisere, … men dessverre roter det ytterligere til med et Sameting og en ILO169.
FY FAN, … er det norske folk DUM eller er det bare vårt kulturelle fenomen om at det ikke skal reageres før det HAR gått galt.

Peter Pann
10 Apr 2012

JH skrev:
Det er observert tilsvarende effekt da afrikanske stammer møtte europeere……………

Nei, Jan, nå er det like før jeg mister både armtak og fotefest, og begynner å danse jenka ette Gregoriansk folkemusikk.

Mener du virkelig at det skulle foregått en upåaktet stamme/folke-vandring fra Afrika til Europa, og at denne ukjente hendelsen skulle resultert i (oppstått) en spesiell upåaktet eldgammel beslektet kultur, i Europa, spredt over store områder, …. uten at dette skulle fått større totalhistorisk oppmerksomhet?

Peter Pann
10 Apr 2012

[Flyttet fra Blikk inn i samenes historie i NRK serien “Norske røter” ]

Eg var ein av dei aller første som stod opp og protesterte mot dette udemokratiske raseriet som sameaktivismen skapte. Det har vore slitsomt å måtte gjentake omatt og omatt for JH&co dei protokollerte historiske fakta, for berre i neste runde å begynne på han igjen. Eg er ikkje aleina om denne erfaringa. Men litt har ein lært og. Blant anna at desse skribleria hos JH&co ikkje i hovudsak er tenkt å opplyse folk, men særleg å seinke tankegangen i heile rettigheitsdebatten og alt det som heng i hop med desse tinga: altså trøytte ut motparten og dessutan spreie desinformasjon! Ein tanke slo meg straks eg kom tilfelleleg inn på denne strengen: Anonymusen og Jan-Erik Gaup opererer på alle strengar her med det same bodskapet. I tillegg tek dei seg og retten til å kalle og skjelle ut folk som ikkje har deira meining fullt og heilt. Denne retten har dei funne opp sjølv. For i utgangspunktet var ikkje det meininga med det opphavlege manifest, det som den gamle reineigaren proklamerte for meg på ein drosjetur sommaren 1960: Vi skal utdanne alle våre sønner og døtre til høvelege toppfolk i vårt samfunn, og om 30 år har vi teke heile Finnmark! Denne aksjonsforma har slått så godt til så no gjeld det berre å erobre fleire fleire frontar snarast mogleg før folk forstår kva der er vi held på med. Her ligg altså eit mønster i heile sameaktivismen med mange parallellar: Og hovudmønsteret kjem frå det finske framlegget som Hans Lidman skisserte i boka Nordkalottfolk av 1947.

oddvar støme
10 Apr 2012

[Flyttet fra Blikk inn i samenes historie i NRK serien “Norske røter” ]

Det jeg ikke forstår er følgende: Om genetikk skal bevises for å rettferdiggjøre en kulturell overtagelse av et område så må det da også gå andre veien? I feks konflikter mellom samer og fastboende, hvem er genetisk mest samisk, tviler på at en reindriftssame er mer genetisk same enn en fastboende bonde på feks Sommerøya… En bruker genetikk der det passer en, mens i konflikter er det den kulturelle samiske samen som skal ha rettighetene, merkelig…

Bengt Kvasnes
10 Apr 2012

Nytt bidrag til Såpeboksen!

[Flyttet fra Samiske gener påvist hos Nordkarelere]

“Problemet” med dagens arkeologer, genetikere og historikere er at de kommer fra läreanstalter der det er: opplest og vedtatt at Samene er Nordkalottens urbefolkning. De har dessverre latt det gaa prestisje i spörsmaalet vil jeg paastaa. Vil ikke direkte si at de lyver, men det er ikke langt i fra sannheten all den tid de fortier eller unnlater viktige historiske funn og opplagt ikke forsker paa andre sammenhenger som er mye mer logisk og derfor mye mer sannsynlig korrekt.
Hele saken er dessverre “politisk” i dag og har opplagt med rettigheter aa gjöre samt at det selvfölgelig er svärt vanskelig for “fageliten” og innse at de i svärt mange aar har trodd og hevdet noe annet enn det som i dag er opplagt logisk.
De har pr dato mye og svare for. Genetikk er en sikker sak, jeg kjöper den, men ikke alltid hvor den genetikken var geografisk for Samene. Samene har nok helt sikkert värt en del tid i Nord men ligger tusener av aar bak tidlige nordmenns innvandring. “Tullforklaringer” om et Komsafolk eller at det skulle väre et tidligere ukjent folk faller helt mot enhver logikk og viten. I dag vet vi saa mye om norsk tidlig historie at vi har faa problemer med aa knytte en sammenhengende bosetting siden siste istid paa kysten. Helleristninger og andre arkeologiske funn knytter denne bosetningen sammen helt til og med Kola.

01.06.2013

Leif Tore Nervik

[Flyttet fra Samer på Røst]

Jeg syntes det er helt utrolig hva enkelte faar seg til aa skrive. Att de navnene overhodet skulle ha noe med Samisk opprinnelse er eller for aa si det anderledes: Önskedrömmer !

Märitneset. Hvorfor i allverden skulle dette komme ifra det Samiske navnet Märet ? Det er mye mer sannsynlig at det kommer fra navnet Marit som igjen har sin opprinnelse langt tilbake i tid rundt middelhavet of finnes i utallige versjoner. Mest sannsynlig er ogsaa det Samiske Märit fra denne opprinnelsen og et relativt nyere Samisk navn.

Kumannskallen. Finnes overhode ikke noe Samisk i dette. Navnet har mer en rimelig sikkert sin opprinnelse i nyere tid og kom fra at han som “oppdaget” skallen, ble kalt for kumannen nettopp fordi han hadde ku(er) og det var ikke saa vanlig overalt og neppe paa Röst. Det var og er fremdeles helt vanlig og kalle folk etter hva de gjör, har gjort eller endog foreldre har gjort. Det er hundrevis av lignende navn paa grunner lengs hele kysten. Ordet: Skalle henviser til nettopp Skalle, en grunne som stikker opp og er helt vanlig ordbruk.

Skumvär. Samme her, overhodet ike noe Samisk. Skom eller Skumvär er nettopp hva det beskriver: Skum ! Skomvär fyr er som kjent svärt värhardt og skummet som legger seg rundt dette er helt typisk og navnet er treffende.

Vippstöskallen, ogsaa dette et helt typisk norsk ord der Vipp kommer fra ordet vippe/ kantre og stö som mest sannsynlig er fra stödig. Jeg vil tro at spör man lokale fiskere vil de bekrefte at det mest sannsynlig har med sjöens bölger over skallen aa gjöre. Vil tippe at det er rimelig grunt over selve skallen.

Slike spekulasjoner i at navn skulle väre av Samisk opprinnelse er for meg ren politisk propaganda og tilslört “legmegjörelse” av Samisk der det overhodet ikke hörer hjemme. Röst maa vel väre den plassen i nord der noe Samisk er minst sannsynlig selv om at det er fullt mulig at Samer paa Lofotfiske besökte og fisket fra Röst. Disse fiskerne tok til seg baade baatkultur/ typer, fiskemetoder og kjennskap fra den Norske kystkulturen. Dette var ikke bare Samer men ogsaa i höyeste grad og mer Kvener. Baatene hadde ofte blandingsmannskap og oftere vil jeg tro at det var enkeltsamer/ Kvener som mannskap paa Norske Baater. Det at disse faa fiskere skulle hatt noen inflytelse paa navn er tilmärmet umulig.
Naar jeg ser paa de fleste Samiske navn paa kysten, saa er de samifiserte Norske navn med helt klar opprinnelse fra Norsk. At en del “lärde” fra visse universiteter pröver aa absolutt forklare disse navnene ut i fra Samisk for staa for deres regning. Forklaringene de kommer opp med er for det meste til aa le av og er fortvilet, men det skal ogsaa sies at det finnes fornorskede Samiske navn men i svärt liten grad paa kysten hvis overhodet. De tilhörer de indre fjordströk og Vidda.

01.06.2013

Leif Tore Nervik

Annonse

Nye bilder