Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samene primært en marin kultur i 1597

Det ifølge svenske skattemantall for samene i Lule og Torne lappmarker publisert av Lenvik Museum. Av de ca 500 registrerte i det svenske skattemantallet så utgjorde 75% sjøsamer og de resterende 25% fjellsamer. Det svenske manntallet inkluderte sjøsamene fra Ofoten til Varanger untatt Tysfjord.

Kilde: Berättelse om Lule och Torne Lappmarker och de dithörende Lappbyarnes olika skattskyldighet til Sverige, Norge eller Ryssland 1597 i Nya Handlingar rørande Skandinaviens Historia

Les om andre saker i Samenes Historie her

Vist 1862 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Underlige greier, i flere debatter under “same-tema” forteller du at set var flere tusen samer i Norge i tidligere tider.Nå forteller du at ca 375 samer som lever av sjøen i1597 fører til at samene primært var en “marin kultur” !
Det er jo snart ingenting som henger sammen når du kommer med påstander for å “synliggjøre” samenes tilstedeværelse i Norge i tidligere tider.
Kan ikke annet enn å riste stillferdig på hodet !

Samer har aldri vært mange fordi det er åpenbare begrensinger i maksimalt folketall for jakt, fiske og fangstbaserte befolkninger. Det sagt så er dette et skattemantall og ikke en folketelling. Dette skattemantallet representerer derfor familieoverhoder og husholdninger.

Til Per R. Vikten:

Når jeg leser din kommentar, så begynner jeg å tvile på, at din “hoderisting” går så stillferdig for seg, som du vil ha det til !

Annonse

Nye bilder