Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samene genotypiske og fenotypiske europeere

Det ifølge professor Markku Niskanen ved universitetet i Oulu i en artikkel fra 2002 hvor han tok en ny kritisk gjennomgang både eldre skalle-metriske målinger og genetiske data hvor han sammenlikne disse med skandinaviske, europeiske og asiatiske folkeslag. Han konkluderte med at samer og finner er genetiske europeiske og at spesielt finner er nære de nord-europeiske befolkningene. Han observerte også at selv de finsk-ugriske folkeslagene rett vest for Uralfjellene i hovedsak var genetisk europeere.

Oppsummering av enkelte punkter:

1) Alle finsk-ugriske folkeslag i Europa er fenotypiske og genetypiske typisk europeiske.
2) Mongoloide fysiske trekk er ikke mer vanlig hos samer og finner enn hos europeere.
3) Samer og finner har paleo-europeiske trekk som feilaktig er blitt feilaktig oppfattet som mongoloide trekk.
4) “Mongoloid indeks” fra skalle-metriske data viser at samer og finner ligger omkring Europa gjennomsnittet.
5) Samer har store kraniometriske distanser til alle andre befolkninger men er nærmest finner (se bilde).
6) Samer og finner kan ikke ha vært samme befolkning for 4-5000 år siden.
7) Samer har store genetiske distanser til alle befolkninger men er nærmest finner.
8) Samer har liknende genetisk distanse til nenetserne og mongolske folk som øvrige nabobefolkninger.
9) Samenes forfedre seperarte fra den øvrige europeiske for over 10 000 år siden.

Kilde: The Origin of the Baltic-Finns from the Physical Anthropological Point of View

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 1359 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Her er et klassisk eksempel på at du tar ut en essens fra en vitenskaplig avhandling, uten å skjønne hva han skriver. I tillegg trekker konklusjoner ute de motforestillinger og drøftninger som alltid vil være en del av en slik avhandling. Du tar ut bruddstykker for å rettferdiggjøre dine meninger uten respekt for kilden. Det en meget alvorlig dumskap. Så stopper jeg diskusjonen her og håper at ditt publikum forstår hva jeg mener. Uten at du behøver å kopiere av hva jeg skriver i ditt tilsvar. Avskrift er du god til, bare den hadde vært korrekt.
Ha en god dag.

Javel, men du er fortsatt ikke på noe punkt konkrethva slik det også kom frem i den andre tråden. Det er vanskelig å svare på kritikk når den ikke er konkret.

Jeg kan ikke se at det jeg skriver i enkle punkter overfor ikke skulle være i samsvar med det som kommer fram i artikkelen. Har du noen konkrete eksempler å trekke frem? Helst med en skikkelig begrunnelse. Det er også slik at jeg faktisk har lenket direkte til artikkelen slik at lesere og kommentatorer selv kan gå inn å se nærmere på stoffet om de ønsker det.

Og for all del hvis du eller andre ønsker å drøfte og problematisere dette og andre innlegg på denne sonen så er du eller dere velkommen til å gjøre det forhåpentligvis med konkrete begrunnelser. Jeg er også åpen for kritikk såfremt den kan konkret begrunnes.

Annonse

Nye bilder