Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Fotografen Ellisif Wessel

Årets julegave fra Preus Fotomuseum er her. Preus har begynt å publisere samlinger på nett, her et utdrag av Ellisif Wessels samling – I 1886, 20 år gammel, giftet Ellisif R. Müller seg med sin fetter, distriktslege Andreas Wessel. Ekteskapet førte henne til Kirkenes, hvor de ble boende livet ut. Det var her, på sitt nye hjemsted, hun debuterte som fotograf.

I Finnmark møtte Wessel en virkelighet som sto i sterk kontrast til hennes beskyttede, borgelige oppvekst. Hun fotograferte det hun så; mennesker, bygningene de bodde i og landskapet rundt dem. I likhet med kjente dokumentarfotografer som Jacob A. Riis (1849-1914) og Lewis Hine (1874-1940) bruker hun fotografiet for å dokumentere sosial urettferdighet. Motivene leder oss mot det som senere ble hennes livs viktigste oppgave – kampen for et verdig liv for arbeidere og minoriteter.

De første fotografiene signert Ellisif Wessel er datert 1890, men det er i perioden 1895 til 1918 hun synes å være mest aktiv. De fleste motivene er tatt med et Hasselblad bokskamera av typen Svensk Express 4B. Wessel benyttet tørrplater og fra personlige brev vet vi at hun både fremkalte glassplatene og kopierte sine fotografier selv. De 49 fotografiene i Preus museum samling er kontaktkopier fra glassplatene, utkopiert med solen som lyskilde.

Vist 1041 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Artige bilder. Googlet på Ellisif Wessel fikk veldig lyst til å lese mer om henne

http://www.himmelstigen.no/ellisif.htm

merket meg et bilde ..En russekarel – 106 år gammel !!

http://www.himmelstigen.no/72.jpg

Ellisif var en meget sanselig og spennende kvinne. Hun lærte seg russisk bra. Hun hadde læremestre..

Fantastisk bilde av russerkarelen fra det gamle albumet til Ellisif, Plosj.
Og av det gamle kapellet i Boris Gleb, sjeldne bilder!

Wessel hadde et politisk budskap med sine bilder. Blant annet fanget hun opp den ekstreme fattigdom som folk levde under, slik som i bildet av denne russekarelske gamle damen. Hun beskrev også denne fattigdommen med ord. Her er ett slikt bilde: http://www.himmelstigen.no/75.jpg

Det spesielle er at det samtidig finnes godt dokumentert grunnlag som forklarer mange av de politiske grunnene til den ekstreme fattigdom i det området av Øst-Finnmark hvor hun har tatt de fleste av sine bilder. For eksempel kan du her lese en rapport fra Norges Justis- og Politidepartementet (1997). Med denne informasjonen forstår man bedre hva man faktisk er vitne til i flere av Wessels foto, spesielt de som angår den samiske befolkningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/1997/NOU-1997-4/8.html?id=140728

Peder Claussøn Friis (1632): “ Find” er nevnt både øverst og midt på 15 og kan man lese at Findmarken indholder Sjøfinder/fieldfinder/lappefinder/Kareler oc Bandfinder. Øverst på siden forteller han at Findmarken i sørøst går helt ned til Karelstranden.

Karelsk Samiske folk kom også til Finnmark fylke i Norge på slutten av 1800-tallet, dette har hun også fanget opp: http://www.himmelstigen.no/74.jpg

Wessel har tatt mange flere bilder enn de du finner i www.himmelstigen.no
Norsk Folkemuseum har noen foto og det finnes en god del publisert i ulik litteratur, men jeg vet ikke om et sted som har samlet alle hennes foto. Her er også en lenke hvor noen av hennes foto er lagt ut: http://www.pasvikelva.no/index.php?page_id=2&article_id=97#gallery

Og her er et album med mange flere av Ellisif Wessels bilder fra Finnmark Fylkesbibliotek: http://www.fm.fylkesbibl.no/album/index.php?album=wessel

Nå har jeg sett gjennom de to siste nettstedene, en glede å gå inn på Finnmark Fylkesbibliotek og finne ei slik samling tilgjengelig, takk for lenker!

For noen fantastiske bilder av Ellisif Wessel! Og en veldig interessant sone som jeg har meldt meg inn i. Min mor fortalte om da samekvinner dukket opp på juletrefestene på Ramfjord i sine vakre drakter som de ble høyt beundret for. Dette var i Ytre-Namdalen før krigen, det fantes mange samer der da (og finnes fremdeles noen).

Saamiblog: Gandfinner, ikke Bandfinner :)

Annonse

Nye bilder