Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Gåebrehki soptsesh : Røros-samiske tekster

*Røros-samiske tekster ble første gang trykt i 1943 i skriftserien Nordnorske Samlinger, utgitt av Etnografisk Museum ved Universitetet i Oslo. Norsk Folkemuseum har trykket opp denne boken som er av stor verdi, såvel fra språkvitenskapelig som etnologisk og folkloristisk synsvinkel.

Røros-samiske tekster har opptegnelser på Røros-samisk språk i fonematisk transkripsjon med norsk parallelloversettelse. Boken inneholder detaljerte beskrivelser i ord og tegninger av mange arbeidsprosesser. Sagn, fortellinger og annet muntlig tradisjonsstoff hører også med. Boken har mange verdifulle kommentarer og et fyldig stikkordregist (Kilde Vett og Viten )*

Kilde: Gåebrehki soptsesh : Røros-samiske tekster

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 912 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Knut Bergsland og Ella Holm Bull utga i 1987 en versjon av de sørsamiske tekstene til skolebruk, transkribert til gjeldende sørsamisk rettskrivingsnormal: Gåebrehki soptsesh

I fjor utga Rørosmuseet og Aajege 25 av disse tekstene som lydbok. Les mer her

Takk oppdateringen Ove! Hyggelig å se at dette verket fortsatt ikke har gått i “glemmeboken” og kommer på nye medier.

Annonse

Nye bilder