Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Sameksistens mellom samisk og norsk kultur tolket igjennom norønne myter

Ifølge en artikkel av professor i norrøn filologi Else Mundal ved UiB så hadde de norønne en bevissthet at det på den skandinaviske halvøy bodde to folk, de norønne og samene. De tolket deres forhold med samene i lys av deres egne myter og dermed at deres kjennskap til samene kan være reflektert i deres egne myter. Dette vises i det faktum at samene erstattet gigantene i mytiske mønstre og at gudinnen Skadi kan portretterer en samisk kvinne.

Kilde: Coexistence of Saami and Norse culture – reflected in and interpreted by Old Norse myths

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 1181 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Ifølge forfatteren så syntes det gunstig for et kongsemne på den tiden å også kunne spore røttene sine til det samiske: Det nevnes da også at noen slekter kunne spores tilbake til “samekonger”:

“A god and a giantess produced according to Old Norse myths the protoking.
5 A human hero and a giant’s daughter were of course not so prominent
ancestors as a god and a giantess, but I think that these genealogies on a smaller
scale signal the same as the genealogies of kings and earls. To bear the
nickname hálftroll is in fact very promising. The idea seems to be that the
giantess, who in the world of men may be replaced by a Saami woman, infuses
new blood which makes their offspring born leaders in society.

We have the clearest example of this in the story about the Norwegian king
Haraldr hárfagri who married Snæfrí›r, the daughter of the Saami king Svási.
The function of this story in the kings’ sagas is probably to strengthen and
underline the original mythic pattern, in which the god Freyr and the giantess
Ger›r produced the proto-king. King Haraldr hárfagri, the king."

Annonse

Nye bilder