Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samer har røtter i Syd-Europa II

Ifølge en stor forskningsrapport fra Universitetet i Pavia i Italia fra 2001 så har ca halvparten av samenes mitokondria (kjent som Vendela eller haplogruppe V) sitt opphav i sør-vest Europa. Dette bekrefter ifølge forskerne at sør-vest Europa var et overvintringssted for jeger- og fangstbefolkningen under siste istid og en kilde for gjenbosetningen av Europa etter siste istid.

Mitokondria arves kun fra mor til datter og kan derfor si noe om kvinnenes vandringer i forhistorien. Genetiske analyser viser at kvinner og menn har hatt forskjellige forhistoriske vandringer.

“Mitochondrial HVS-I sequences from 10,365 subjects belonging to 56 populations/geographical regions of western Eurasia and northern Africa were first surveyed for the presence of the T→C transition at nucleotide position 16298, a mutation which has previously been shown to characterize haplogroup V mtDNAs. All mtDNAs with this mutation were then screened for a number of diagnostic RFLP sites, revealing two major subsets of mtDNAs. One is haplogroup V proper, and the other has been termed “pre*V,” since it predates V phylogenetically. The rather uncommon pre*V tends to be scattered throughout Europe [and northwestern Africa], whereas V attains two peaks of frequency: one situated in southwestern Europe and one in the Saami of northern Scandinavia. Geographical distributions and ages support the scenario that pre*V originated in Europe before the Last Glacial Maximum [LGM], whereas the more recently derived haplogroup V arose in a southwestern European refugium soon after the LGM. The arrival of V in eastern/central Europe, however, occurred much later, possibly with [post-]Neolithic contacts. The distribution of haplogroup V mtDNAs in modern European populations would thus, at least in part, reflect the pattern of postglacial human recolonization from that refugium, affecting even the Saami. Overall, the present study shows that the dissection of mtDNA variation into small and well-defined evolutionary units is an essential step in the identification of spatial frequency patterns. Mass screening of a few markers identified using complete mtDNA sequences promises to be an efficient strategy for inferring features of human prehistory.”

Kilde: A Signal, from Human mtDNA, of Postglacial Recolonization in Europe

Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 1993 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Vet du hvor morshaplogruppen til V, dvs. HV sannsynligvis har sin opprinnelse?
Jeg har nettopp lest et par steder at den mest frekvente haplogruppen blant kvinner i Europa mtDNA H sannsynligvis har sin opprinnelse (mest variabilitet) i Vest Asia (Det må vel være sentrale Midtøsten, fordi så vidt jeg husker så har ikke Saudia-Arabia halvøya vesentlige frekvenser av mtDNA H). HV må vel også komme fra de traktene eller tar jeg helt feil?

Såvidt jeg kan se så kom HV fra vestlige Asia.

Som et apropos.
Manndalsgrena/Ratno(sjøsamisk duodji) sies å ha sin opprinnelse fra Lilleasia eller aurasia.
Kan det være at noen kulturelle trekk kan ha fulgt med på turen som genene har tatt?

Er det tatt gentester fra den sjøsamiske befolkningen i N-Troms(Gaivuotna.Olmmaivaggi eks)??

Ludvig: Det kan selfølgelig skje at kulturelle impulser også kommer med genetiske impulser, men slikt er vanskelig å si noe om. Det må først etableres arkeologisk at denne kulturelle impulsen faktisk har funnet sted og i hvilke tidsrom. Deretter må en også finne en genetisk påvirking som en kan datere til det tilsvarende tidsrom og har kommet fra den samme retningen.

Ludvig: Såvidt jeg vet så er ikke den sjøsamiske befolkningen i Romsa eller Gaivoun eller Olmmaivaggi spesifikt blitt genetisk testet. Den litteraturen jeg kjenner til har i hovedsak dekket området fra Jämtland og norder til finskegrensen på svensk side, i de samiske befolkningene i Finnmark inkludet noen kystdistrikter, ánara og øst-samer i Finland, og kildin samer på Kola. Resultatene har her vært konsistende men med endel variasjoner.

Hadde vært spennende med en gentest av den sjøsamiske befolkninga rundt Ivgu.
Har en liten mistanke om at den kan skille seg endel fra andre tester.Dette bygger jeg på kroppslige trekk(anatomi) , og historikk.
Nettopp koblingen som man har til eurasia , bla gjennom M.dalsgrene/ratnu og andre særegenheter , evt østlig innflytelse bla Ivguhaesta , og sagn om at rømlinger fra Djengis Khan kom med denne hesterasen til bygda.
Dette bygger jeg litt på at jeg har folk i nær slekt som til forveksling ligner på østlige folkeslag.
Jeg har flere “indisier” som jeg bygger mine antagelser på, så det hadde vært interessant å fått en representativ mengde genprøver for å se nærmere på den sjøsamiske befolkninga i N-Troms.
Er det mulighet for å få tatt en gentest av seg sjøl , på en grei og rimelig måte for å se sitt eget opphav og genkart?

Ludvig: Hvis du ønsker å få et første innblikk i det genetiske i bygda så er det nok greiest å teste seg selv spesielt hvis man i hovedsak har slektshistoriske røtter til Manndalen, områdene omkring eller regionen.

Det fins flere kommersielle aktører på markedet. De er alle i utlandet. I forhold til din problemstilling så er en såkalt “autosomal” test mest aktuell fordi den gir deg informasjon om hele ditt genetiske opphav til alle dine forfedre og formødre i direkte oppadstigende linje. Det er jo f.eks teoretisk sett 1024 individer for 10 generasjoner siden.

Den mest populære for tiden er 23andme" som tester ca 1 million gener. Deretter har vi de som har vært absolutt lengst på markedet FTDNA som også tilbyr en tilsvarende test. Deretter har vi islandske “deCODEme” som også tilbyr noe tilsvarende, men som dessverre er svært dyr i forhold til de andre aktørene.

Hvis en er på budsjett så kan det være en ide å vente på neste salgskampanje. De har som oftest disse flere ganger i året.

Hvor kan man finne gentest av finnmarks befolkning?

Thomas: Det er publisert klassiske autosomale tester av store deler av den samiske befolkningen i Finnmark og fra Finnmarks befolkning generelt. Disse er for tiden ikke online, men testanalyser av mitokondria er tilgjengelig online for den samiske befolkningen i Finnmark inkludert noen kystdistrikter.

Jeg har gjort noen foreløpige beregninger ut fra de dataene som foreligger fra disse eldre studiene da hovedsaklig ut fra blodgruppe A2 og de synes å indikere at ca 50% av den generelle befolkningen i Finnmark er av samisk opphav. Men som sagt det er egne beregninger.

Annonse

Nye bilder