Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Himmler stagget norske nazisters sameforakt

Dette ifølge en bokanmeldelse av John Gustavsen av en ny biografi om NS-politimester Jonas Lie. Lie skal ha blitt drøftet om samene burde sendes samme vegen som jødene enten til Østfronten eller til gasskamrene.

Sitat:

Statspolitiet i Norge ble opprettet 1. juli 1941. Stormbannfører i Germanske SS Norge het Karl A. Marthinsen, og han var fra Gamvik kommune. ”Det er faen sjøl”, mente en av hans understotter, ”Klok, ergjerrig, hensynsløs, hard. Hører til typen som får tårer i øinene når man synger Når fjordene blåner, og som like etterpå kan gi ordre om å skyte en mann .” (s. 205)

Finnmark fikk en sentral plass i krigshistorien etter at Nazi-Tyskland var blitt ydmyket på Litsafronten og Den røde armé rullet vestover. Jonas Lie reiste i januar-februar 1942 rundt i Nord-Norge med Himmler. I Finnmark måtte befolkningsforholdene ordnes etter ”artsmessige grunnsetninger” fastlo Riksføreren.

Heinrich Himmler mente at samene – der Lappentum – burde isoleres for ikke å forurense den rene germaner. Finnmark skulle bli en apartheidstat, hevder Rougthvedt. Mens Himmler mente at samene ikke representerte en fare for den rene rase, var Lie av en annen oppfatning. Lie og styresmann Lippestad var kommet til at samene representerte et svært lite gunstig menneskemateriell. ”Nomadelappene” skulle lokkes med tobakk og brennevin til Troms der de tyske troppene trengte reinkjøtt, så kunne de få returnere til Finnmarksvidda. ”Sjølappene” kunne man bare glemme, ”en totalt degenerert blandingsbefolkning” mente Lie (s. 314). Kjell Fjørtoft hevdet i en samtale at Lie og Lippestad skal ha drøftet hvorvidt ikke samene burde sendes samme vegen som jødene, enten til Østfronten eller til gassovnene.

Himmler delte ikke Lies negative syn på samene. Det måtte opprettes garnisoner i nord av herresjikt. Samene kunne bli nyttige fordi en kunne få bruk for deres arktiske tilpasningsevne. Reichsführer-SS ville ikke blinke ut samene til utryddelse da de hadde holdt sitt blod rent, og derfor hadde en lang rekke positive egenskaper. Dette viser at norske NS-ledere var langt mer aggressive i sitt syn på samene enn Riksfører Himmler. Hva som ville skjedd dersom krigen hadde vart lenger enn til mai 1945, kan en bare spekulere i.

Det hadde startet med taterproblemet, ”evneveikhet, psykopati og kriminelle tilbøyeligheter”. Lie gikk inn for sterilisering, arten fikk ikke utbre seg i Norge.

Kilde: Himmler stagget norske nazisters sameforakt

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 3960 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

Denne biografien om NS-politiminister Jonas Lie heter “Med penn og pistol”, og kan absolutt anbefales, hvis man er interessert i norsk okkupasjonshistorie. Jeg fikk den i julegave av Konemor nå sist, og brukte den som flylektyre under diverse forretningsreiser utenlands i januar. Veldig bra skrevet, – faktisk vanskelig å legge fra seg, når jeg først hadde begynt å lese!

Det er riktig som Jan skriver, at den nedlatende holdningen til samer var et særnorsk fenomen under okkupasjonen. Det nazistiske SS, under ledelse av Heinrich Himmler, delte overhodet ikke dette synet.

Det siste tiåret har det for øvrig kommet mye bra forskningsbasert litteratur om denne perioden, som gir et mer nyansert bilde av en historie som i nesten hele etterkrigstiden har vært malt i svart-hvitt. Masselikvidasjonene av sovjetiske jøder, eksempelvis, ville neppe blitt like effektive, hvis det ikke hadde vært for at både russere og ukrainere var entusiastiske medhjelpere i prosjektet. Det er også et faktum at det var helnorske politimenn og lensmannsbetjenter som forestod arrestasjonen av de over 700 norske jødene, som ble sendt med skipet Donau til avlivning i Auschwitz.

Det er ikke min intensjon å skulle frita Hitler-Tyskland for ansvaret forbundet med Holocaust. Men det er på sin plass å konstatere at nesten hele Europa hjalp til, – noen svært aktivt, andre som passive men positivt innstilte sympatisører. Med ett hederlig unntak: Finland! Som kjent var jo finnene på tysk side inntil 1944. SS rettet da også en forespørsel til de finske myndighetene, om å få utlevert landets jødiske innbyggere. Dette ble kontant avvist, – i motsetning til i Norge, dessverre… (Jeg kan ikke si annet enn at Frankin D. Roosevelts berømte ord “Look to Norway” gir meg en vond smak i munnen. På samme måte som Gro Harlem Brundtlands tese om at “Det er typisk norsk å være god”, gjør meg kvalm.)

Hvorfor skriver jeg dette? Jo, – fordi hvis man sementerer en oppfatning om at rasisme og folkemord var et særtysk fenomen, legger man til rette for at noe liknende kan skje igjen. Man tåkelegger da at alle mennesker – uavhengig av nasjonalitet – har tilbøyeligheter i sitt sinn til å kunne gjøre det samme, om bare tidsbilde og situasjon er til stede.

Den beste vaksinasjonen mot gjentagelser er å innse at vi alle har mørke sider i vårt sinn. Og gitt dette, må vi så bygge samkvem med andre folk og nasjoner, både kulturelt og økonomisk, slik at væpnede konflikter og etterfølgende krigsforbrytelser blir en absurd tanke. Som det fremgår av profilen min er jeg EU-tilhenger. Ja, jeg er sågar styremedlem i Europabevegelsen Hedmark. Ikke for det, – EU er på ingen måte noen perfekt konstruksjon. Men det er nå engang et faktum at Vest-Europa har hatt fred nasjonene i mellom i over 65 år. Slik var det ikke tidligere. Kontinentets viktigste nasjoner – Tyskland og Frankrike – kriget mot hverandre på 1870-tallet. Deretter igjen fra 1914 til 1918. Og selvsagt igjen under Annen Verdenskrig. Millioner av liv gikk tapt på begge sider. Til hvilken nytte?

EU er ikke perfekt. Men om målet er fred og velstand på vårt kontinent, har vi idag ikke noe bedre alternativ. Skulle noen av dere ønske å bli med i Europabevegelsen, kan dere bare sende meg en mail på jan.erik.gaup@brednett.no. Så skal jeg ordne resten! :-)

Hvorfor trekker Jan H frem de verste fra norsk historie? Personer vi alle hatet. Personer som ikke forfulgte bare samer, men langt flere etniske nordmenn. Nazihjelm og NORDMENN med store bokstaver får alle til å gremmes. Hvorfor brukes slike overskrifter i “samenes historie”, samtidig som “sameforakt” og gasskammer nevnes? tror jeg vet svaret.

Norsk okkupasjonshistorie er for tiden i vinden, faktisk mer enn på flere tiår. Det utgis mengder av bøker om temaet, – de fleste grundige og gode. Hvorfor i all verden går det helt i vranglås for Edgar straks en ørliten flik av dette knyttes til samer?

Om jeg ikke husker feil fra Aschehougs Verdenshistorie på 15 bind så var Norge de landet med flest Nazi sympatisører med 9,9% Danmark var på 2. plass med 9,1%. Uansett så mener jeg ikke den Norske befolkningen var den mest Nazistiske eller Anti semittiske i Europa. Grunnen at Norge rangere høyt på % med Nazister er 2. hovedgrunner sterk propaganda fra Tyske Nazister og at er fra periferien i Europa.

litt såpe til slutt jeg mener EU kommer til å lage splid i Europa gi de 30 år til..Men eller:) på tross av ulik politisk syn en J-E Gaup så setter jeg veldig pris på dine bidrag

Takk for gode ord, plosj!

Grad av nazisympati kan selvsagt diskuteres. Men i Norge var noen få tusen med i motstandsbevegelsen. Omtrent like mange kjempet på Østfronten, med SS-runer på jakkeslaget. Resten, nesten 3 millioner nordmenn på det tidspunkt, satt på gjerdet, og tilpasset seg den tyske nyordningen. Og så godt som alle jobbet innen norsk industri som tjente den tyske krigsmakten.

Hva angår EU, så får vi se, da. Jeg skal ikke sitte her og påstå at denne unionen er årsak til at vi ikke har hatt krig i Vesteuropa på 65 år. Men det er et faktum at kriger forut for EUs tilblivelse, og da i særlig grad Tysklands aggresjon, var motivert av ønsker om sikrere råstofftilgang. Man hadde tapt sine kolonier, og hadde ikke selv lenger innenlands naturgitt råstofftilgang av betydning. Hitlers angrep på Sovjetunionen var da også sterkt motivert av et ønske om å slå kloa i så vel kornmarkene i Ukraina som oljefeltene lenger øst.

Innenfor et moderne internasjonalt handelssamvirke er ikke slike problemer lenger relevante. Vi kjøper det vi trenger, og selger det vi har. Kontraktene er bindende, i henhold til overnasjonalt avtaleverk. Man behøver ikke lenger underlegge seg andre land, for å få tilgang til det man trenger. Én viktig motivasjon for krig er rett og slett blitt borte.

Jan-Erik det kan synes litt rart at det går i vranglås, men det er intensiteten og summen av alt dette styret som jeg har nevnt så mange ganger. Dersom man velger å se en annen vei, går det kanskje greitt, men jeg klarer det ikke.

Angående antall norske nazister, må det sees med bakgrunn i kommunistfrykten, vinterkrigen i Finnland og en usikkerhet blant mange nordmenn. Tror disse momentene bidro sterkt til en høy prosent.

Jan-E har ellers balanserte innlegg som jeg setter god pris på. Forskjellig syn må vi ha lov å ha, og jeg mener alt for mye havner i såpeboksen. Mange kommentarer hører hjemme i historiebolken, selv om de ikke bidrar til selve historien, men kommenterer kildebruken og til dels hensikten.

Til Edgar:

Dette “styret” oppsøker du nå vel selv, da, siden du er en ivrig bidragsyter her på forumet.

Når det gjelder “antall norske nazister”, og deres motiver, tror jeg at jeg vet litt om det. Halvparten av min egen slekt soknet dit hen. Riktignok var kun få av de nærmeste NS-medlemmer, men politisk sett var de alle sympatisører. Dette skyldtes ikke jødehat eller andre brune undertoner, men var et resultat av 1930-årenes kamp mellom selvstendige småbønder og såkalte “arbeidere”.

Sovjetunionens angrep på Finland ga dem vann på mølla. Mange dro senere til Østfronten, med SS-runer på jakkeslagene. Selv ønsket de ingen jøde noe vondt. Men de valgte å kjempe for den siden som hadde størst troverdighet i forhold til å bekjempe den kommunistiske verdenspesten. Og det var Tyskland.

Jeg er nå ikke enig med alt som blir skrevet på denne sonen. Men en del interesante ting blir det tatt opp, som for meg har historiemessig interesse. Og rystende er det å se den fremgang som nazismen har i vårt naboland Sverige. Rotløs ungdom trekkes til disse miljøene og blir inspirert av dens samhold musikk og idèer..Og miljøet er desverre kraftig økende. Og vi kommer i fremtiden til å få nye utfordringer.

En del av min slekt jobbet på Nsb under krigen, og opplysninger fra sør til nord samt andre veien gikk med togpersonellet til Majavatn, og ifølge dem var det mange fler nazi sympatisører under krigen en man får intrykk av i historien i dag.
Men på den andre side så loset samene i Nordland mange over til Sverige uten at det er så spesifisert i historien.

Hvor mange nazister var det i Finnmark, blandt samer og andre nordmenn? Det finns sikkert statistikk over det, men en ting er sikkert , da tyskerne satte igang brenning og ødeleggelser av det meste av fylket hvor nesten alle bygninger ble brent om de tilhørte nazister eller ikke, da var det ikke mange av dem igjen, noen nynasister dukket opp etter krigen og i de senere år om de er samer eller ikke vet jeg ikke. Det jeg har sett av bilder og film er at de som ønsket tyskere velkommen var bl.a. samer, men skal ikke gå nærmere inn på det men det var vel som en kjent samisk artist sa at nordmenn er kolonister, hvis det er slik er det kanskje det samme hvem som styrte landet Norge?Jeg kjenner ikke til om det var noen finnmarkinger som kjempet for tyskerne på østfronten, men det var en del forvirrede ungdommer fra Østlandet som meldte seg frivillig. Men de har lett for å bli forvirret av propaganda fra nord sammen med løgn og forbannet dikt også den dag i dag. Jeg syns det siste svaret fra Gaup til Edgar B. bekrefter det jeg sier. Hva mener Gaup om kamp mellom “såkalte” arbeidere og
selvstendige småbønder, de fleste småbrukere var også arbeidere eller fiskere i Finnmark, jordbrukere er dessverre redusert i antall, noe som skyldes reindrifta som har tatt overhånd også i områder som reinen ikke har satt sine klauver tidligere.

Til Alf Lindbæk:

Her må vi skille mellom landsdelene.

Når jeg snakker om nazisympatisører i min egen slekt, så var det på morssiden i Hedmark. Man må huske at Arbeiderpartiet var langt mer radikalt den gang enn det er nå. De ønsket å konfiskere all privat eiendom, og innføre en kommunistisk samfunnsorden. Mine forfedre var selveiende småbrukere, som så dette partiet som en dødelig fare for seg og sitt. Det var helt vanlig med voldsbruk mellom løsarbeidere uten eiendom, og små jord- og skogeiere. Særlig innenfor fløtermiljøene bar det verst av sted. Det skjedde også at ungdom slo hverandre i hjel på fest, grunnet politisk fiendskap. Man hadde såkalt røde og gule fagforeninger, der sistnevnte hadde sin basis blant selveierne. Fattigdom var felles for begge fronter. Men likevel hatet de hverandre inntil døden. Tilveksten av NS tidlig på 1930-tallet ble gjerne et tilfluktssted for selveierne, som en motpol mot “kommunistene” i Ap. Så også med store deler av min slekt.

På farssiden min i Finnmark, derimot, har jeg ikke hørt om at det eksisterte noe slikt klassehat. Motivasjonen for å skulle gå inn i NS var da heller ikke til stede. Riktignok prøvde lensmannen i Polmak å true min farmor til dette. Hun ville miste jobben som distriktsjordmor, fremholdt han, om hun ikke etterkom kravet. Farmor nektet. Men ingenting skjedde. Hun beholdt jobben. Hvem i all verden skulle ellers forløse alle de gravide kvinnene i Tana-dalen?..

Politisk stillingtagen i Norge på 1930-tallet kan ikke ses i lys av hva vi idag kjenner til om det som senere skjedde i Hitler-Tyskland. Den gang som nå, var man barn av sin tid. Nøden preget dagliglivet. Det var vanskelig for alle.

fra Valentina. Jan-Erik,hei.Svært imponert over dine refleksjoner,i vertfall strebesen til å se på saken fra forskjelige sider og ikke bare se som svært og vit.Men ville gjerne få tillatelse til å si noen ord. Det at Hitler var jøde 50% etter sin mor,vet i dag alle.Men det at generaler i hans krets var stort sett jøder.I den bare overste komadoen var det 12 jøder. Så er det ikke bare norsk /Viking,som brente Ukraina/ eller finsk folk som kan bebreides for deltakersen i jødemord.Også en ting både interessant og veldig viktig var at Finnland fikk selvstendighet som jeg husker,ved hjelp av,,,,vem? Det brukes veldig mye i dag slike ord som,,kommunister,menneskeligrettigheter, regime og ikke minst demokrati.Noen av disse brukkes for å fortsette å skremme folk,å presse noe av land til noe o.s.v Du vet det bedre enn meg,du vet hva jeg egentlig vil si.En nazist fortalte også at han trode at han kjempet mot kommunister/ved å drepe bonder i Ukraina/.Og hvorfor,Jan-Erik sier du Sovjetiske jøder.Det finnes bare jøder. Jeg er også ikke enig med deg i at det ikke finnes motivasjon i dag til å begynne krig.Tvert imot.Den er så stor i dag.Jeg prøver å begrunne litt:Krig for naturresurser og omroder var og kommer til å bli.Se på Japan.Nesten 160 mln mennesker bor på noen små øyer som svært utsatt for n/katastrofer .Det er bare som et eks.Ved å ta i betraktning det Hvilken katastrofer forventes så …kan vi bare se på forandring i politikk som føres.Dessuten henger økonomien og politikken som føres sammen.Først og fremst. man er ikke så interessert i å innføre demakrati i et land uten n/RESURSER.

Hei Valentina! Takk for gode ord!

Jeg sier “sovjetiske jøder” fordi Russland var Sovjetunionen under Stalin, – den gang Tyskland angrep landet. Men jødepogromer skjedde også i stort monn tidligere, under tsarveldet. Og disse kan man ikke klandre tyskerne for.

Du nevner Japan, – og det er et godt poeng. For den japanske aggresjonen i Asia, som bredde seg som en flodbølge etter Pearl Harbour, var ikke betinget av rasisme. Den handlet utelukkende om å få kontroll med andre lands råstoffkilder, fordi Japan selv ikke har særlig mye av det, – sett i forhold til landets enorme befolkning.

Men dette var jo også poenget i mitt første innlegg her på tråden: Når vi bygger ned grensene mellom nasjonene,
blir også handelssamkvemmet mer velsmurt. Og da faller i hvert fall én viktig motivasjon for krig bort.

Dessverre er det sannsynligvis også riktig – slik du så vidt berører – at den norske SS Divisjon Viking gjorde mye grusomt i Ukraina, og muligens også var delaktig i krigsforbrytelser.

Når det da gjelder Finland: Landet fikk sin selvstendighet utelukkende i kraft av seg SELV, fordi de benyttet anledningen til å rive seg løs da Russland var svært svekket av både Første Verdenskrig og den kommunistiske revolusjonen. Men plagene var ikke over med det. Finland ble i lang tid etter herjet av borgerkrig mellom “røde” og “hvite”. De røde var kommunister – økonomisk støttet av Lenin – som ønsket at landet igjen skulle tilslutte seg det som nå var blitt Sovjetunionen. Motparten var representert med dem som ville stå på løsrivelsen, og ønsket en borgerlig utvikling i Finland. Disse “hvite” stod under ledelse av general Carl Gustaf Mannerheim, som til slutt fikk slått det røde pøbelopprøret ned. Riktignok kostet det 10.000 finske kommunister livet. Men slik jeg ser det, var det en svært liten kostnad. Alternativet ville ha vært at to generasjoner finner – tilsammen 8 miilioner mennesker – ville ha kastet bort sine liv i numne og meningsløse kommunisttilværelser, inntil Sovjetunionens oppløsning 70 år senere.

Så har du kanskje – Valentina – misforstått det jeg skrev om Finlands rolle i Holocaust. Poenget er at Finland – i motsetning til de fleste andre europeiske land – IKKE utleverte jøder til nazistene! Dette til tross for at de var i forbund med Hitler-Tyskland. Så godt som alle andre land, med unntak av Storbritannia og Sveits – som jo ikke var okkuperte – gjorde det.

Etter min mening er det kun TO land som fortjener honnør for måten de opptrådte på under Den Annen Verdenskrig: Storbritannia og Finland!

Hei,Jan-Erik. Ikke helt enig med deg om at bare 2 lahd som forkjener honnør …Skal ikke filosofere..Men vet nøyaktig hvor mange mln ressere /alle som var med i union/omkom ved å forsvare sitt land.Forresten,det står i nork historie at England vurdrte å angrippe Norge men tuskere kom i forkjøpet. Noen små detaljer kan fortelle veldig mye mer. Bl.a at når Russland ventet på at England og USA skulle oppne den 3 fronten , ventet de helt til nesten krigslutt.Akkurat Churtcill sa til Rusvald:,,La dem slås ….det blir lettere for oss når det blir litt mindre av dem…så kommer vi,selfølgelig som seiere.Andre gang ringte ikke Stalin.Under den siste møte,etter krigen,så Churthill til Stalin…du, du har så mye olje, så svarte Stalin: Ja,men neste gang vær litt flinkere,du har Jo Norge helt nær,og smilte .Vi har film av den møte, helt ekte,dokum.En ting til.Det står også i norsk fagbok om Sovjetunion som jeg husker,at Russland valgte sit eget system som på den tiden var mest korrekte system for det,,noe sånt ./.Ville ikke være med i Marsjalplan/.Men det er også mye både interessant og positivt i dette systemet..Vil ikke å gå i detaljer.Men ord Sovjet brukes idag for å fremstille Russland som noe svært negative når det trenger noen det.Men det en helt annen sak. Jan-Erik, jeg begynte å skrive en bok.Vil gjerne fotelle om mitt liv som jeg mener var og er svært interessant,samt omfatter det to polit.systemer …Hilse Valentina

Valentina russisk-norsk. Hei,May. Det er ikke bare Norge. De finnes overalt i verden. Norge er ikke det verste ,når det gjelder det.Og dessuten leste at et og hvert menneske har i seg alle gener/a være helt,forbritter o.s.v/ og hvilkin som utvikler seg er avhengig av oppdragelse,omgivelse o.s.v. så havner en i en ekstrem situasjon så gjør en mye rart.Mobbing ville jeg gjerne se på som nasizme/blant våksne/.Den skader så hard ..lettere å bli drept..

Krig er forlengelsen av politikken med andre midler.

Politikk dreier seg iom interesser.Hvem taper -hvem vinner? Hvem holder man med – hvem motarbeider man?

Den som ikke har forstått det, har ikke forstått politikkens vesen.

Valentina skriver: Krig for naturresurser og områder var og kommer til å bli

Hyggelig at NRK Sápmi følger opp på noen av sakene som publiseres her fra forskjellige kilder tilgjengelig på nettet. Denne ble publisert dagen etter at denne saken ble publisert her på Origo.

Stagget nazisters sameforakt

Altså var Himmler mer humant tenkende enn Lie. Ikke så overraskende. Og godt var jo det – kanskje for oss alle.

Jeg kan ikke si at jeg har sett på Himmler som human , men i sammenligning med Karl Martinsen og Jonas Lie var han det, jeg kan bare ikke forstå at ikke Karl Martinsen ble likvidert før , det han gjorde mot sitt eget folk kan aldri tilgis .

NEI! Selvfølgelig var han ikke det!!! Men den tyske nazismen rettet seg hovedsakelig mot jøder. Den hadde ikke noe utestående med samer eller andre lokalt bosatte minoriteter.

I Norge, derimot, var det innenfor mange miljøer en nedlatende holdning til samer. Og flere fra disse kretsene ble også frontfigurer innen NS. Oppmuntret av tyskernes behandling av jødene, trakk de paralleller til hjemlige forhold, og begynte å sysle med tanken om at også samene måtte vike plassen for “den ariske rase”, i første rekke gjennom massesteriliseringer, som i løpet av noen tiår ville føre til at folket etterhvert døde ut.

Men dette ble avfeid av Himmler, som ikke så noe rasemessig negativt ved samene. Dette var likevel ikke uttrykk for et “humant tenkende” sinnelag. For samtidig fortsatte jo den industrielle avlivningen av jøder og sigøynere nede på Kontinentet. Det groteske er faktisk at dette prosjektet ble intensivert, når man etterhvert innså at man ville tape krigen. Det handlet om å bli ferdig før nederlaget var et faktum. For etter krigen ville det være for sent. Så neida, Edgar, Heinrich Himmler var på ingen måte noen oppriktig humanist.

Jeg vet det , fordi jeg er oppvokst i Finnmark , har en samisk bestemor, hadde masse venner av fam Aksel Sara som hadde sommerleir i Honningsvåg og som undertegnede var en flittig besøker av , byttet sovedukka mi med en ekte samedrakt da jeg var 10 år .
Dette var litt utenomsnakk , men etter min mening har aldri nazismen forlatt Norge eller omverdenen.
Se her

Jeg leste for ikke lenge siden en bok om Himmler. En tankevekkende bok. Anbefales.

Se linken under. Guggle på boka så finner du mere.

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3788721&rom=MP

Jan-Erik: Så det handlet egentlig ikke noe som helst om “humanitet” men et spørsmål om prioriteringer.

Nei, det handlet ikke om prioritering. Det var jødene de tyske nazistene ville til livs, – ikke samer eller andre lokalt bosatte minoriteter. Utryddelsesprosjektet gikk på å fjerne “hjemstavnsløse” grupperinger fra det europeiske kontinent. I praksis betydde det jøder, – men også sigøynerne. Det må tilføyes at også kommunister ble sett på som folk som skulle utryddes. Instrukser utstedt til de såkalte Einsatzgruppen/innsatsgrupper av SS som rykket inn i Baltikum og Sovjetunionen, ga detaljerte ordrer om øyeblikkelig likvidering av alle politikere og tjenestemenn over et visst nivå i kommunistpartiet. Disse skulle behandles på samme måte som jøder, – nemlig avlives umiddelbart.

Himmler så for seg et nyordnet Eurasia, med blonde “ariere” som herrefolk. Andre eksisterende etnisiteter, så som samene, skulle også være til stede der, men i egne autonome områder. Og det skulle være grenser mellom regionene, slik at “blodsblanding” ikke fikk finne sted.

Det tyske NSDAP hadde ingen ønsker om å utrydde det samiske folk. Man kan selvsagt spekulere i hva som på lengre sikt ville ha skjedd, dersom Hitler-Tyskland hadde vunnet krigen. Det ville – slik jeg ser det – ha vært to mulige scenarier. Hadde Det Tredje Rike opprettholdt solid kontroll også over de okkuperte landene, ville ikke den samiske befolkning ha lidd overlast, – rent utover det overgrep som selvsagt ville ha ligget i å være henvist til å leve i et eget autonomt område, uten rett til å inngå ekteskap med mennesker fra andre etnisiteter. Hadde derimot Norge fått stor grad av selvstyre, slik at vårt hjemlige NS i realiteten hadde kunnet avgjøre folkets skjebne, tror jeg kan hende det kunne ha gått mye verre. Rene utryddelser, slik det skjedde med jødene, hadde neppe kunnet finne sted. Men steriliseringsprogrammer kunne nok ha blitt igangsatt. Vi skal huske at det i 1930-årenes Norge – ikke bare innenfor NS – var vid aksept for slike tiltak, – da hovedsakelig rettet mot tatere, rusmisbrukere og sinnslidende. Innen rammene av en inhuman nasjonalsosialistisk kultur kunne dette synet selvsagt lett ha blitt utvidet til også å omfatte samer. For det er av sine egne man skal ha det, sier et gammelt ordtak…

Poenget mitt var å vise hvordan overskriften på denne artikkelen kan virke. Ikke å fremstille Himmler som human. Dessuten skal man, ut fra enkelte funn i artikler og beretninger, være varsom med fastslå hva norske nazister kunne ha kommet til å foreta seg. Ikke for på noen måte å forsvare deres handlinger som angivere og torturister mot egen befolkning. Norske nazister skadet oss alle. Jeg får følelsen av at overskriften vil poengtere samene som hovedfienden den gang, og en slags sammenlikning med dagens motsetningsforhold. Det er ikke blitt sagt/skrevet med rene ord, men det er noe som henger i luften. Kall det gjerne å lese mellom linjene. Som Jan-rik nevner så skjedde det mye i Norge på den tiden. Det være seg sterilisering, lobotomering, barnehjemskandaler, osv. osv.
Men altså å trekke frem samer som spesielle jaktobjekt blir ikke rett.

Til Edgar:

Det er ingen som “fastslår” hva norske nazister kunne ha kommet til å foreta seg. Jeg har bare trukket opp et mulig scenarie. Som i alle politiske leire var det også maktkamp innen NS. Flertallet var da heller ikke “angivere og torturister”. Men hvilken retning som kunne ha vunnet fram på sikt, vet vi ikke.

Hvis vi leser nøye så sa jeg heller ikke at noen HAR fastslått. Jeg sa man skal være varsom. Det skal jeg også selv være, for det er et ømtålig tema når samer blandes inn. Egentlig var det overskriften på temaet jeg reagerte på. Denne overskriften separat sett, er vel ikke så oppsiktsvekkende, men det er den røde tråden i historiene som gjør at jeg reagerer når også en slik fremstilling trekkes fram.

Avsporinger har blitt flyttet til Såpeboksen hvor debatten eventuelt kan fortsette. Hold dere i denne tråden til temaet.

Innleggene som er slettet er flyttet til Såpeboksen

Dette er det som står i omtalen i boka Jarl H. henviste til:

“I 1935 opprettet Heinrich Himmler et forskningsinstitutt for å fabrikkere arkeologiske bevis i politisk øyemed: En ny arisk gullalder skulle skapes. Forfatteren avslører i denne boka hvordan vitenskapsmenn og akademikere lot sin forskning benyttes til å rettferdiggjøre folkemord.”

Antyder Jarl H. at noe tilsvarende har skjedd på nyere og aktuell forskning på samenes historie?

Jarl H. skrev:

“Jeg leste for ikke lenge siden en bok om Himmler. En tankevekkende bok. Anbefales.”

En av hovedårsakene til at tyskerne ved SS ikke rørte samene var så banalt så den ressursen reinkjøttet presenterte. Hva som hadde skjedd etter at denne ressursen var brukt opp kan en bare spekulere på. Dette har jeg fra en kokk, forsynings befal fra Østerrike, som var stasjonert i Vadsø og siden evakuerte til Lyngen område, før de ble sendt hjem. Problemet var at samene stakk av med kjøttet da tyskerne trengte det mest.

At Himmler og SS ikke ville samene til livs, hadde ingenting med kjøtt å gjøre. Det var kun ideologisk begrunnet.

Det var Wehrmacht som sårt trengte reinkjøtt for å forsyne troppene med mat. Forskjellige siidaer fikk ordre om å levere et visst antall dyr til hæren. Men tyskerne ble lurt. Samene lot som om de var positive til henstillingen, men gikk i forhandlinger om hvordan det skulle gjøres. Gjennomføringen ble problematisert ut i det absurde, og “forhandlingene” gikk i langdrag. Tyskerne bet på. De innfant seg med at den samiske kulturen tydeligvis var slik at samtalene måtte ta den tid som trengtes. Men dette var selvfølgelig bare spill fra samenes side. For mens “forhandlingene” pågikk mellom de tyske offiserene og siida-overhodene, var resten av folkene i full gang med å få dyrene unna. Hvis jeg ikke husker feil, mener jeg at de drev flokkene i sikkerhet over grensen til Sverige.

SA – forløperen til SS hadde en klar idiologi som ble stadfestet under partikongressen i 1933. Alle avvikende menneskeraser i Europa skulle bort eller ikke ha muligheten til å formere seg. Jøder sto først sammen med psykisk syke, mennesker med funksjonsfeil som belastet samfunnet. Siden kom sigøynere. De hadde ingen mening om samer, derav ingen idiologi omkring dette emne. Ingen ting ble gjort av SS eller Himmler som ikke var fundamentert i rase idiologien som var stadfestet i partiet. Derfor så SS på samene som en ressurs, som de forhandlet med,som du skriver Jan E G. Dette satt gamle Ûberbefel Chlada og fortalte meg en sen kveld i Wien. En meget skolert mann. Norske NS medlemmer var langt fra noen populære samarbeidspartnere blant tyskere/østerrikere flest, de så på dem som noen spradebasser uten “ryggrad”.

Bra kommentar fra Trond her!

Men det stemmer ikke at SS ikke hadde noen mening om samer. Himmler var klar på at de representerte en såkalt “ren rase”, tilpasset liv og overlevelse i Arktis. Gitt dette, skulle de fortsette med sitt i et eget autonomt område, og betale skatt i form av kjøtt og andre utmarksprodukter til Det Tredje Rike. Dette var Himmler MEGET klar på, fordi han ble utfordret på spørsmålet av det norske NS.

Når det da gjelder skjebnen til SA, så tør den være kjent for alle som interesserer seg for historie. Den er ikke pen, for å si det slik.

Forholdet mellom den norske Hirden og tyskerne var heller ikke problemfritt, slik Trond refererer fra sine samtaler med Chlada. Faktum er at Hirden aldri fikk lov til å bære våpen, selv om de jo måtte anses som lojale mot nyordningen. Hvorfor? Fordi SS ikke tok dem alvorlig, rett og slett.

RFSS Heinrich Himmler har jeg nok kan hende et nærmere fysisk forhold til enn noen av dere andre. En meget god venn av meg – han het Olav. og døde i fjor – vervet seg i Den Norske Legion, og kjempet mot Den Røde Arme på Østfronten rundt Leningrad i to år. Han har fortalt meg mange historier om frontkjemperlivet der borte. (Jeg kan komme tilbake til disse, dersom det blir et tema her på forumet.)

Uansett: På et tidspunkt fikk avdelingen hans der borte på Østfronten beskjed om at storbesøk var i vente. De striglet seg alle så godt de kunne. Men mange var de ikke. Av et vanlig kompani på rundt 150 mann var de kun 19 tilbake. Resten hadde falt.

Heinrich Himmler var den som kom. Han inspiserte kompaniet, slik seg hør og bør. Min venn Olav trykket Himmlers hånd, og kjente stoltheten bruse i sitt bryst, når Himmler hengte Jernkorset på uniformen hans.

Jeg har sett medaljen, og holdt i den. Den er faktisk ganske vakker.

Jeg har nettopp lest litt igjennom en artikkel om valgresultatene til NS før krigen. Det viser seg at Vadsø hadde størst NS oppslutning i hele Finnmark med 4%. Forfatteren forklarer dette med at Vadsø hadde en stor finskættet befolkning.

Kilde: NS i Finnmark av Stig Bjørshol.

Tendesiøst Jan H, tendesiøst. Du må underbygge dette mer. Du uttrykker deg ikke ofte mellom to linjer uten å være tenedisiøs. Gjem deg ikke bak forfatteren.
Generalmajor Eduard Dietel, sjefen for 20. Gebirgsarme også kalt " Die- Lappland-arme" nektet å utføre ordre om å utslette Finnmark i 1944. Han omkom i en flyulykke nær Graz i Østerrike, noen sier at dette var arrangert av Himmler etter ordre fra Hitler. General Lothar Redulic overtok kommandoen , han gjennomførte Hitlers ordre. Men han så en ressurs i rein i et utsulta mannskap der logistikken hadde brutt sammen, derfor forhandlinger. Det var ikke mat nok til å fø en armen på 30.000 mann på flukt, i tillegg en sivil befolkning. Derfor måtte den sivile befolkningen vekk og alt måtte brennes. Himmeler godkjente dette som en foreløpig argument. Det var ikke rom for andre hensyn en å få armeen reorganisert. General Redulic og Himmler var ikke på talefot fordi Himmler ikke ville innse den dramatiske situasjonen den 20. Gebirgsarme var kommet opp. Husk SS- Oberscharfurer i Vadsø fikk ordre om at alle sivile måtte evakueres i Øst og Vest Finnmark, inkludert samer. Koste hva det koste vil. Denne ordren ble ikke iverksatt fordi presset fra sovjet armeen var for stor. Regrupperingen skulle skje ved Lyngen linja. Det var ikke tid til å få renska Finnmark for sivile. Derfor skjønner jeg ikke Himmlers deltagelse, han var fra slutten av 1944 til krigsslutt mer opptatt i egent land enn å bry seg om hva som skjedd i nord. De norsk NS folkene med Lie i spissen var her nord i 1944 og 1945, de ble sett på som nulliteter av general Redulic. Noe han i klare ordelag sa til Terboven. Jonas Lie var på dette tidspunktet rimelig rimelig vingeklipt av Terboven. Etter at Karl Marthisen ble drept hadde NS svært få despoter igjen utenom Rinnan og Lie. Begge var foraktet av Terboven. Det var en tilfeldighet at ikke Lie ble drept på tur mot nord Troms, det lå folk å ventet på han. Han kom 12 timer for sent.

Jeg har med interesse lest gjennom linken til Jan H. Det understreker mine påstander Jan H at du er en av de minst reflekterte personer som jeg har lest. Du refererer men leser ikke. Les boka, avsnittet om NS i Finnmark,ta en selvstendig refleksjon så kan vi diskutere. Din på stand er sårende og fordummende. Jeg kjenner personlig flere familier som har hatt medlemmer i NS. Flotte folk med et bunnsolid ståsted i det Norge vi kjenner i dag og med finsk og samisk bakgrunn. Derfor blir det underliggende postulat et kopi av det du produsere her på Origo, avskrift uten kunnskap. Hvorfor tror du major Dahl og hans “blå soldater” som prøvde å straffe jenter i Vadsø/Vardø/Sør Varanger, ved å klippe håret av dem, kjeppjaget ut av Øst Finnmark? major Dahl mente at hele øst Finnmark var mer tyskervennlig og farlig for rikets sikkerhet. Han forsto ikke hva folket hadde gjennomgått og trodde at små steder med med en 3dobbel tysk populasjon skulle leve som en fisefin dame på Frogner. Han hadde samme refleksjon som du forfekter Jan H. Ikke vidd.

Kjempeflott at min lille kommentar angående NS valgsresultat før krigen og forfatterens kobling mot det finske for Vadsø faktisk provoserte Trond M. til å lese kidematerialet jeg vedlagte. Det har ikke Trond M. vært særlig flink til tidligere men like fullt har kommet med liknende kommentarer som de ovenfor.

Ynkelig – Jan H. din kommentar.

Så mener Trond M at det ikke er riktig som det kom fram i kilden at 4% av velgerne i Vadsø stemte NS og at forfatteren forklarer dette tildels med at det er en stor finsk befolkning? Forfatteren har selfølgelig ikke nødvendigvis rett om forbindelsen med den finske befolkningen men det er iallefall det han skriver. Så det er igjen bra at du faktisk leser kildene som oppgis i innleggene på denne sonen og tar det fram for diskusjon. Det er absolutt fremgang.

Dobbelt ynkelig, du er uten refleksjoner og drøftinger, du bare observerer som en blind hund uten historiske kunnskaper og dybde. Det du skriver illustrere på nytt din komplette mangel på elementære sosiologiske primærkunnskaper, kalles folkevett.

Trond M. i lys av det du skrev ovenfor “yngelig” hvorfor begynte du å snakke om “kromosomer”: i et innlegg som gjalt samisk språkhistorie?

La meg være like direkte. Jeg har lest en del fra det Aikio har skrevet, inklusivt den Jan H har referert til her. Kromosomer og annet arvematerialet interesserer meg ikke.

Huff.

Hvorfor kan ikke Trond M. istedet for usakligheter komme inn på hvorfor Vadsø hadde hele 4% av NS stemmene før krigen? Forfattere av kilden nevnte at det var en stor finsk befolkning i Vadsø og at var forklaringen men det betyr selvfølgelig langt ifra at de alle var NS velgere. Det var jo også hemmelige valg den gangen så man vet faktisk ikke sikkert hvem som stemte NS, uansett de fleste finskættete stemte nok på helt andre partier.

Men kan Trond M. begrunne hvem som stemte NS i Vadsø før krigen og begrunne hvorfor var det høyest NS stemmegivning i Vadsø?

Det står meget godt beskrevet i boka. I tillegg tenk, er det ukjent.

I boka står under delen “Vadsø” står det jo at byen hadde størst NS prosent i Finnmark og forfatteren nevner at fordi det er en stor finsk befolkning så kan det være en årsak. Det er jo det som jeg har referert til og det er det som står i boka.

Boka Fortellinger og hendelser i Kautokeino 2 er en god kilde til hvordan nazistene så på samene.

Det var ikke alle i Finnmark som ble behandlet som mennesker av tyskerne. Da krigen kom til Finnmark, kom både fly og båter til Ifjord i Lebesby. Plutselig prammet det opp båter i fjæra mens tyskere kom skytende i land mens barn lekte på jordet.Min oldemors søster hadde fortalt dette da hun sprang ut for å hente inn sin datter. Senere når det ble besluttet å evakuere fikk min oldemors familie melding om å møte i en tyskerbrakke for informasjon. De brente ned hele gården til min tipp-oldefar med dyra inni. Han gikk inn i feil brakke og fikk kraftig juling av tyskere. Han var ca 71 år . Når de endelig slapp han løs var han forvirret og begynte å gå mot Tana. Ved Stavfjellet ble han plukket opp av noen tyskere og kjørt til lensmannen i Tana. Derfra ble han videre evakuert til Løten med Tanas gamlehjem. Familien fant han omsider, men da var han blitt glemsk og kunne ikke gjøre rede for seg. Han het Anders Andersen.

En annen historie jeg hørte var fra min svigermor. Hennes bestefar Per Aslaksen Sara 1881-1944 ble skutt og drept på Børselv gamlehjem av tyskerne uten noen spesiell grunn. Per sin hustru Berit Marie Olsdatter Vuolab oppholdt seg da på Børselvfjellet og hadde fortalt at tyskerne skulle kvitte seg med de svake.

Annonse

Nye bilder