Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

I Norge har samene først innført skiene

Det ifølge nasjonalhelten Fridtjof Nansen. I et utrag fra en hovedfagsoppgave ved Norges Idrettshøyskole av Hartvig Birkely skriver han at det er vanskelig å finne vitenskapelige argumenter som kan så tvil om Nansens konklusjon om at ski og skiløping i nordisk sammenheng må stamme fra samene. Hvis man forst skal gjøre et poeng av hvor og når skisporten oppsto, så må samisk konkurranseskiløping i aller høyeste grad tas med i betraktning. Sannsynligvis må man da benytte et tidsperspektiv målt i tusener av år i stedet for hundreder. Det vil videre være umulig i finne et eksakt sted for skisportens vugge. Sannsynligvis oppsto skisporten blant de mange jegerbefolkningene som i sin tid befant seg mellom Beringstredet i øst og Nordishavet i vest.

Kilde: I Norge har lapperne først indført skierne

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 3810 ganger. Følges av 12 personer.

Kommentarer

Det er funnet helleristinger i Russland som illustrerer skigåing. Så bruken av ski er like gammel som menneskeheten selv. Så vi kan ikke med fynd og klem si at ski var noe som var oppfunnet her på berget.
Skibruk er titusenvis av år gammel, og hvor de første par ski ble prøvd er det umulig å vite.
Moderene skisport derimot er det meget lett å fastslå hvor oppsto. Den oppsto i Morgedal i Telemark for godt over hundre år siden. Altså relativt sett nytt i forhold til bruken av ski.
Det er det de holdt på med der som har utviklet seg til olympiske grener og grener det avholdes VM i.
Så har deler av dette igjen blitt videreutviklet i USA og andre deler av verden.
Men spiren til det hele sto i Morgedal i Telemark.

Nåja. Bruken av ski er nok ikke like gammel som menneskeheten. Det eldste kjente “moderne menneske” er antakelig fra minst 180 000 år siden. Mest betrodde teori for tiden er at Afrika er der de første mennesker (Homo Sapines Sapens) utviklet seg. Men det dukker stadig opp teorier som bestrider dette. Men jeg liker innleggene fra Jan og Tim. Det skaper nyskjerrighet og interesse for vår store historie.

Det er nok liten tvil om at Nordkalattfolket gikk på ski lenge før det ble sport av det. Til å begynne med var nok hensikten ganske sikkert å skaffe seg mat. Når det ble sport (kappleik / manndomsprøve) av det, er en helt annen sak. Jeg velger også å tro at dette var i Telemark :-)

Men det dukker stadig opp teorier som bestrider dette.

Hvilke teorier? Og hvilken forsking bygger de på? Däniken :-)

Tim: Jeg kan ikke så langt se at det noen gang er blitt påstått i boka ovenfor at samene oppfant hverken skisporten eller skiene. Poenget var vel at det var samene som brakte skikunsten til nordmennene som igjen gjorde det til en folkesport men samtidig at samene også lenge hadde konkurranser eller tevlinger seg i mellom. Slik jeg forstår boka så utmerket samene seg spesielt på lange distanser og at de hadde gode kunnskaper om ski og skityper.

Poenget er vel egentlig å finne på nok av ting som samene var først ute med,da blir urbefolknings imagen styrket og sugerørdiameteren i statskassa kan utvides.

Der knekte du jammen koden, Kjell Magne :) Akkurat sånn er det. Staten stiller selvfølgelig som krav at samene må ha oppfunnet et eller annet dersom den samiske kulturen skal kunne respekteres på like fot med den norske.

Men visste du ikke at sånn er det jo med den norske historieskrivinga også. Visste du kanskje ikke at oljeforekomstene i Nordsjøen ikke kunne anerkjennes før man la frem bevis om at vikingene “oppdaget” Amerika. Dette viser selvfølgelig at vi ikke kan stole på noen historikere i det hele tatt. Spesielt ikke de norske, siden deres egentlige mål er å stikke unna petroleumsressurser fra det internasjonale samfunn. Begrepet “norsk sokkel” er et norsk påfunn som politikerne har funnet opp for å lure oss vanlige folk i verden. Det har aldri eksistert en fast norsk bosetning på denne sokkelen!!!! Og siden utlendingene er i sterkt flertall i verden, så er dette selvfølgelig (helt garantert) for apartheid å regne (nordmenn utgjør under 1 promille av verdens befolkning..)!

Jammen godt det finnes våkne sjeler i verden som kan avdekke slike selvfølgelige og åpenbare sammenhenger, som politikerne ønsker å holde skjult for oss vanlige folk.

Jeg husker at jeg leste boka til Hartvig Birkely for mange år siden. Den gir et spennende bilde av samiske skitradisjoner. Uansett om man var først eller ikke (det er i og for seg mindre relevant, men selvfølgelig noen man kan være stolt av hvis så er tilfelle), så er det hevet over en hver tvil at samene var kjent for å være særdeles dyktige skiløpere. Det er jo veldig rimelig i og med at man var et nomadisk folkeslag, som i stor grad levde av jakt og senere reindrift. Det ville vært veldig vanskelig å livnære seg på slikt vis i et subarktisk strøk uten framkomstmidler som ski.

Fridtjof Nansen mente iallefall at samene var dyktige på ski. Han hadde dessuten stor nytte av samenes og inuittenes tradisjonelle kunnskap om arktiske forhold, bl.a. i forhold til bekledning og å lese vær og føreforhold.

Kan ikke sjønne at dette skulle redusere de norske skitradisjonene, men må heller ses på som et supplement for en helhetlig forståelse av området vi lever i.

Kjell M Hansen, der traff du spikeren. Der sa du det kort og godt, det jeg havner i såpebassenget for hver gang jeg ymter meg. Også min støtte her og nu fører nok over bassengkanten. All denne historieskrivingen har samme formål.

Der er vi enige Edgar,nå er det bare å sitte stille og vente på neste runde!

Roger Henning Larsen: Denne kommentaren med hentydning til Däniken kunne du spart deg. Men jeg ser du har et smiletegn etter kommentaren, og skjønner at du legger litt ironi i dette.
Det finnes utallige sider om dette med det moderne menneskets opprinnelse. De som er interessert i dette har nok lest det meste. Jeg synes mange av artiklene på forskning.no er bra. Her er et forslag slik at du har et sted å begynne Roger :-)

http://www.forskning.no/Artikler/2003/juni/1056448165.35

Jan Hansen: Slik jeg forstår boka så utmerket samene seg spesielt på lange distanser og at de hadde gode kunnskaper om ski og skityper.

Glimrende. Da kan vi sette inn samer på sprint-distansen 5-mila, og ellers mellomdistansen Wasa-loppet, og langdistansen Marcia Longa. Da har de jo forutsetninger å hevde seg godt, og vi kan holde det norske flagget høyt hevet. Samer er jo normenn de og.

Tim: Hvis du faktisk leste litt i boka så ville du funnet ut at 5 mil var korte distanser for de gamle skigående samene.

Spennende historie i den boka og mange gamle kilder som jeg aldri har hørt om. Skal lese den boka, så bra at de la den ut på Nasjonalbilblioteket sånn at den er tilgjengelig for alle….. Samene som skiløpere i Tofte i Gudbrandsdalen ca. 900. side 25

Når man leser historiene til Jan Hansen så vet ikke jeg om jeg skal le eller gråte.
Det er jo nesten som å lese Norske Folkeeventyr !

Jeg synes Jan Hansen gjør et strålende arbeid! Takk for at du synliggjør en viktig del av historien som for veldig mange er så ukjent at enkelte forveksler det med eventyr. Det er jo ganske eventyrlig i seg selv :)

Jan Hansen: Tim: Hvis du faktisk leste litt i boka så ville du funnet ut at 5 mil var korte distanser for de gamle skigående samene.

Jammen det er jo akkurat det jeg sier jo: Sprintdistansen 5-mila, mellomdistansen Wasa-loppet, og langdistansen Marcia Longa. Det må jo være perfekt å sende samer til disse konkurranse så Norge kan ta gull der og.

Tim Jeg vet ikke om det fins lenger slike samer av den gamle garden som brukte ski hele vinteren i disse snøskutertider. Men utholdene var de uten tvil det er bare å lese beskrivelsene i boka. Selv Nansen trodde ikke helt på sine to samiske ekspedisjonsmedlemers langdistanser.

Nå etter disse OL- tider kunne kanskje denne tråden vært interessant igjen ..

Thomas: Men tro om 15 mila eller 30 mila ville vært interessante distanser i OL.

15-mila eller 30-mila blir vel for kort i denne sammenheng. Nei, la startskuddet gå samtidig med åpningsseremonien og målgang som en del av avslutningsseremonien. Da snakker vi virkelige distanser da.

Jan Hansen: Hvem vet, tror hvertfall at det blir en kjedelig løp å sitte å titte på om man skal se en 30 mil …

Annonse

Nye bilder