Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Et samisk samfunn går under på Gauldalsvidda

I August 1811 ble en samisk sijte på Gauldalsvidda overfalt av 50 menn fra Dalsbygden som med våpen truet til seg hele reinflokken og tok den sørover hvor den ble slaktet. Det ble en rettssak som trakk ut i tid og det ble et forlik hvor samene fikk en betydelig kompensasjon, men samene hadde ingen forutsetninger for å forvalte disse pengene på en god måte og ble etterhvert avhengige av fattigkassa. De ble til slutt omstreifende tiggere hvor flere døde under tragiske omstendigheter. De blir av forfatteren vurdert om ikke den mektige skogsinspektøren Ramm førte saken på en slik måte at samene ble tvunget ut fra sitt beiteland på Gauldalsvidda.

Kilde: En samisk sitje går under på Gauldalsvidda

Les også Etnisk rensing på Gauldalsvidda 1890
Les også Da lensmannen skulle ta et endelig oppgjør med ‘finnan’.
Les også En liten 3 års småjente slår de ihjel med øksehammeren

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 1921 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Fjellområder i Dalsbygda hører til Forolhogna villreinområde.
I en hovedoppgave fra 1981 ved Norges landbrukshøgskole, NLH (nå: Universitet for miljø- og biovitenskap, UMB) har Bjørn Ivar Hjelmeland skrevet om historien til Forelhogna villreinområde, 1956-1981.
Fjellområdet har naturlig nok vært tilholdssted for villrein i uminnelige tider. Utover 1800-tallet kom det reindriftsamer til området, og så sent som i 1890 var det over 10000 tamrein i dagens Forolhogna villreinområde. I 1901 ble tamreindrift forbudt. Departementet forsøkte i 1930 og 1941 å åpne fjellområdet tamreindrift, men dette ble avvist av bygdene rundt omkring. Det ble gjort nytt forsøk i 1955, men forsøket ble avvist på nytt. Bygdene trengte beitene for bufe og sau. At villrein brukte like mye av de samme beitene som tamreinen, ble ikke kommentert. Kontoret for viltstell, jakt og fangst i Landbruksdepertementet kuppet fjellområdet for villrein ved at de i 1956 åpnet for jakt. Siden da har det vært jakt der.
I dag kan man ved hjelp av DNA-analyser se om reinen er av tamrein-ætt eller villrein-ætt. Jeg skrev et innlegg om dette 03.09.2010: “Jeg sjekket med Norsk Villreinsenter hvordan det er med genetikken til villreinstammene i Forollhogna og Knutshø. Svaret var enkelt. “Villreinen” i Forollhogna ER tamrein mens villreinen i Knutshø er villrein. Oppførselen til reinen i disse to stammene er veldig forskjellig, ble det sagt.”

Annonse

Nye bilder