Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samer har røtter i Øst-Europa

Ifølge en forskningsartikkel av genetikeren Siiri Rootsi ved Universitetet i Tartu fra 2007 så innvandret den ene av de to største mannslinjene (N1c1/N3a) hos samene vestover til de nordlige og østlige delene av Europa fra indre deler av Asia og sørlige Sibir etter istidens slutt. Det er lite som tyder på at denne innvandringen av menn kom med asiatiske kvinnelinjer bortsett fra to små grupper som idag sees hos enkelte samiske grupper, nord-finner og nord-russere.

Kilde: A counter-clockwise northern route of the Y-chromosome haplogroup N from Southeast Asia towards Europe.

Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural

Vist 1492 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder