Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?

Ifølge det første publiserte studium av samenes genom fra 2010 utført ved Universitetet i Anwerpen så viser analysen at de finske samene i snitt har ca 6% øst-asiatisk påvirkning og de resterende 94% er europeiske. Men variasjonen var stor fra 0 til 13%. Volgoda russerne var de i sammenlikningsbefolkningene som viste størst likhet med de finske samene deretter orkadierne og franskmenn. Av de øst-asiatiske populasjonene så var Yakutene nærmest. Undersøkelsen synes også å indikere at samene ikke er en homogen befolkning men har geografisk betinget genetiske understrukturer.

Autosomalt DNA arves for et individ fra alle oppadgående slektslinjer og representerer derfor hele menneskets arvemasse bortsett fra Y-kromosomet, X-kromosomet og mitokondria som følger egne arvemønstre.

Kilde: A genome-wide analysis of population structure in the Finnish Saami with implications for genetic association studies

Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 2850 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det er enkelte tanker man kan gjøre ut fra stolpene i åpningsinnlegget:

  • Det nevnes ikke spesifikt i artikkelen men slikt analysen fremstår så fremstår samene som de mest “europeiske” av de europeiske folkeslagene (samene mest grønt).
  • De andre kontinental-europeiske befolkningene fremstår som en blanding av folk fra Europa (grønn), Midtøsten (brun) og Sentral-Asia (lyseblå). Unntaket er baskerne og sardinerne som fremstår som blanding fra Europa og Midtøsten uten innblanding fra Sentral-Asia.
  • Samene fremstår som europeere uten innblanding fra Midtøsten og Sentral-Asia,men med noe øst-asiatisk og “indiansk” innblanding.

Hva kan man trekke ut av dette?

  • Sentral-asiatenes innvandring nådde aldri baskerne og sardinerne. Det kan bety at innvandringen fra Midtøsten er eldre enn den fra Sentral-Asia.
  • Samene har hverken påvirkning fra Midtøsten eller Sentral-Asia. Samenes europeiske forfedre synes derfor å ha innvandret nordover før innvandringen fra Midtøsten og deretter før innvandringen fra Sentral-Asia.
  • Forholdet mellom øst-asiatisk (gult) og “indiansk” (lilla) hos samene finnes ikke i øst-asiatiske populasjoner så det er vanskelig å trekke slutningen at samene stammer fra yakutene som er den nærmeste beslektede øst-asiatiske populasjonen. Yakutene synes også ha noe “europeisk” innblanding.
  • Samenes innblanding av “øst-asiatisk” virker uregelmessig med variasjoner fra 0 til 14%. Det kan tyde på at den “øst-asiatiske” innblandingen har skjedd nylig eller at dette er resultatet av genetisk drift eller grunnleggereffekter som beskrevet av genetikeren Lars Beckman som stilte seg tvilende til asiatisk innblanding i det samiske genomet.

Det var finske samer fra Ánar, Ohcejohka, Eanodat og Suáđigil som var med på denne undersøkelsen.

Jeg for informere her at det er på trappene et omfattende studium av de uralsktalende folkegruppene med tilsvarende men enda mer avansert genteknologi som også inkluderer samene.

Annonse

Nye bilder