Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samiske gener påvist hos nord-finner

Ifølge en genetisk undersøkelse av mitokondria utført av Dr Majamaa ved Universitet i Oulu i 2001 har nord-finnene i Nord-Østerbotten og Kainuu assimilert en betydelig samisk befolkning. Det viser seg at den samiske påvirkngen kan være så stor som over 20%. Påvirkningen er størst i Kainuu.

Kilde: Evidence for mtDNA admixture between the Finns and the Saami.

Les også Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?
Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 1775 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det er i så fall kun som forventet.

Som jeg har fremholdt tidligere her på forumet – jeg husker ikke i farten på hvilken tråd – ble Kainuu på 1500-tallet tilført ny finsk befolkning fra Savolaks. Dette etter oppmodning fra svenskekongen, som på den tiden følte seg hardt presset i nordområdene av Russland. Han lovte skattefritak i en årrekke for finner som ville bryte opp fra sine hjem i sør, og i stedet befolke Kainuu, – dette øde skogsområdet i nord, kun befolket av en nomadisk samebefolkning. Og gulroten smakte. Finner i hopetall satte kursen nordover, og ryddet gårder i Kainuu.

Der møtte de det folket som allerede bodde der, – nemlig samene. Og selvfølgelig kom det til blodsblanding. Driftige finskle ungkarer tok seg yndige og uimotståelige samejenter til koner, på samme måte som samejenter med oppdrift så seg ut “kraftkarer” blant disse innvandrerne, som de anstrengte seg til det ytterste for å få på kroken.

Svenskekongen gjorde Kainuu til en “gyteplass” for finsk-samisk blodsutveksling. At samiske gener idag utgjør 20% av den stedlige befolkningens arvestoff, er vel omtrent som forventet. Jeg vil tro at den for noen hundre år siden må ha utgjort omkring 50%. Senere hen har det selvsagt kommet nye finske innvandrere til, som har giftet seg inn i den lokale befolkningen, – med den følge at andelen pr. idag er på 20%, slik Jan refererer.

Det er noe jeg har lagt merke til når jeg ser mutasjonsmønstrene i Kainuu og Nord-Østerbotten (samt resten av Finland) er at de deler alle grunnleggermutasjonene med samene i de relevante haplogruppene (V og U5b1b1a). Men de særsamiske mutasjonsmønstrene som kun er å finne i de samiske befolkningene fra sørsamene til kola-samene er overhodet ikke å finne i disse fylkene. De har istedet egne mutasjoner som ikke er å finne i de samiske befolkningene. Det tyder på at disse har seperate historier.

Annonse

Nye bilder