Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Ingen genetisk kontinuitet mellom samer og den gropkeramiske kulturen

Det ifølge en forskningsrapport av Dr Malmström ved Universitetet i Uppsala hvor man analyserte 5 000 år gamle levninger fra Gotland, tidlige jordbrukere i Sverige og sammenliknet de med moderne befolkninger. Det har lenge vært debatt om innføringen av jordbruket var en kulturell eller resultatet av innvandring som til slutt utryddet den gamle europeiske jeger- og samlerkulturen. Ifølge artikkelforfatteren støtter de genetiske analysene av levningene sistnevnte scenario. Balterne synes å være de nærmeste slektningene til denne befolkningen i dag.

Sitat:

“The driving force behind the transition from a foraging to a farming lifestyle in prehistoric Europe (Neolithization) has been debated for more than a century [1–3]. Of particular interest is whether population replacement or cultural exchange was responsible [3–5]. Scandinavia holds a unique
place in this debate, for it maintained one of the last major hunter-gatherer complexes in Neolithic Europe, the Pitted Ware culture 6. Intriguingly, these late hunter-gatherers existed in parallel to early farmers for more than a millennium before they vanished some 4,000 years ago [7, 8]. The prolonged coexistence of the two cultures in Scandinavia has been cited as an argument against population replacement between the Mesolithic and the present [7, 8]. Through analysis
of DNA extracted from ancient Scandinavian human remains, we show that people of the Pitted Ware culture were not the direct ancestors of modern Scandinavians (including the Saami people of northern Scandinavia) but are more closely related to contemporary populations of the eastern Baltic region. Our findings support hypotheses arising from archaeological analyses that propose
a Neolithic or post-Neolithic population replacement in Scandinavia 7. Furthermore, our data are consistent with the view that the eastern Baltic represents a genetic refugia for some of the European hunter-gatherer populations.”

Kilde: Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians
Kilde: Supplemental Documents

Les også Samenes genetikk i Finnmark
Les også Samiske gener påvist hos nord-finner
Les også Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?
Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 1595 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Merk at denne undersøkelsen som testet i HVR1 området mellom 16051-16383 av forskjellige årsaker ikke testet områdene fra 16165-16166, 16183-16193, 16262 og 16359-16360.

Det “samiske motivet” U5b1b definert ved 16144, 16189 og 16270 ble i denne undersøkelsen ikke observert i noen levninger siden den yngste mutasjonen 16144 ikke ble funnet. Men siden de ikke testet i området hvor 16189 mutasjonen befinner seg så er det umulig å si om disse mitokondria sekvensene tilhører den nært beslektede U5b (16189, 16270) som er morsgruppen til U5b1b (16144, 16189, 16270) eller den fjernere beslektede bestemorgruppen U5 (16270). Hvis dette skulle være tilfelle så betyr det at ca 20% av levningene har nært beslektede haplogrupper med dagens samer.

Det samiske motviet U5b1b’s morsgruppe er funnet i 5000-6000 år gamle jeger og samler levninger på kontinentet.

Den desidert største haplogruppen som ble observert i denne undersøkelsen var gruppe U med opp mot 60% av de analyserte individene. Av disse utgjørde haplogruppe U4 som ikke er observert hos samer hele 42%. Den andre store haplogruppen av U5 som er den gruppen samene tilhører hele 30%. Haplogruppe U4 er lavfrekvent hos moderne europere med øker i frekvens østover i Europa og er av dagens moderne befolkninger absolutt høyest hos Komiene.

Merk også at ifølge aldersestimater av samisk mitokondria V og U5b1b1a så var samenes forfedre allerede på plass i sine nåværende områder for minst 7 600 år siden altså før disse levningene ble gravlagt på Gotland. Disse kan derfor ikke sies å være de direkte genetiske forfedre til de vi idag kjenner som samer.

Lenken til artikkelen virker ikke.

Takk for tilbakemelding. Jeg har oppdatert lenken og lagt til lenke til supplerende dokumentasjon som medfølger artikkelen.

Annonse

Nye bilder