Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Finnmarkens sydgrense i år 1240

I Norges Gamle Love II fremkommer Finnmarks sydgrense i år 1240 mot Jemtland og Helsingland. Ifølge professor Bergsland i finsk-ugrisk ved UiO (1914-1998) så er dette dokumentet av stor interesse for sørsamenes historie. Denne grensen var i samsvar med Lapplandsgrensen i 1695.

“Þetta landamære er mellim Jæmtalandz ok Finmarkar ok Hælsingalandz: vestr or Lenglings lidum ok sua no®dr till Straums. Eigu þa Jæmtar nordr a Finmork fra Straumi XIX rastir at veida dyr ok ikorna, ok gengr sua austr landamæret mote Angrmannalande, tækr til þar sem heitir Veimosior; þædan i Hulsio ok i Kiodsio; þædan ok i Rauda sio; þædan i Hættings sio …”

Dette er grensen mellom Jemtland, Finnmark og Helsingland: i vest fra nåv. Sørli og så nord-øst til nåv. Strömsund. Her så jemter nordover i Finnmark 19 “raster” fra Strøm rett til å veide “dyr” og ekorn, og går så i øst grensen mot Ångermanland. Den tar til der det heter Veimosior. Derfra til Hulsio og til Kiodsio. DerfratilRaudasio. Derfra til Hætings-sio … (Oversettelse: Bergsland).

Kilde: Bidrag til sydsamenes historie- Bergsland

Vist 2246 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 63 kommentarer

Joda språk endrer seg, men når man har så godt dokumentarbare språk som latin eller arkaisk latin og samisk så burde det være lett å finne slike lån i nåværende samisk.

Samisk språkhistorie er godt dokumentert gjennom låneord fra andre omkringliggende språk. Det er ingenting som tyder på at samisk noen gang har vært i kontakt med latinspråklige populasjoner.

Saamblog skrev:

“Det samiske språk har også endret seg. Sammenlikning mellom arkaisk latin og samisk er derfor vanskelig.”

Ja, men nå visste jeg til et dokument fra 1482 som jo var før reformasjonen.

Saamblog skrev:

“Det er forskning som viser at de nordiske sagaer er korrigert til etter reformasjonen, man antar at dette skjedde på befaling av danskekongen.”

Det er ikke helt godt å si. Dagens ungarere duger neppe for de ser ganske lik ut sine egne naboer. Men i et arkeologisk DNA studium av 7 gamle hunere fra det første årtusen så tilhørte 2 stk gruppe N1c (gamle N3).

Ole B. skrev:

“Jeg har heller ikke funnet ut hvilke haplogrupper hunerne hadde med seg til Europa og Skandinavia, men det kan kanskje Jan Hansen hjelpe til med.”

Saamiblog skriver : “Det du skriver her er jo interessant, men nå er det slik at samene ikke har Mongolske gener, uansett hvordan man enn vrir og vender på det. MtDNA V og U5b1 er begge spesifikt Europeiske haplogrupper og disse finnes i i lave frekvenser i hele Europa / spesielt i Vest-Europa.”

Fins det ikke spor av mongolske gener i mannlige samer, engang ?

Til Ole B. Lile: På 1200-tallet så var det vel først og fremst de Bysantinske kristne Romerne som ble presset inn i blant annet Vest-Europa ettersom Islam spredte seg i deres tradisjonelle områder i det sør-østlige hjørnet av Europa, inklusive deler av dagens Tyrkia. Fra Tyrkia kom folk fra for eksempel Konstantinopel og Smyrna, samt frygerne med sine røde toppluer. Det islamske Ottomanske riket var det som ble dannet der og mange ulike jordbruksfolk flyktet vestover i en voldelig bølge. Slik jeg ser det så er altså de kristne romerne “den gyldne horde”, og de inkluderte mange ulike folkegrupper (Dacia fra dagens områder av Romania, Jødene, folkegrupper som hadde vandret inn fra Skytia, Tyrkere, Frygere og muligens flere). Man kan i dag finne igjen stedsnavn etter disse folkene også her i Norden. Dacia var et navn på Danmark og det sørlige Sverige på 1400-tallet i likhet med at Jylland hette Judland. Kilder kan dere finne i bloggen:
http://oldgoths.blogspot.com/

En gammel norsk kilde nevnte faktisk også Jøderen = Jæren.
Søk i stedsnavn bekrefter også at det finnes mange navn med “Turk” og “Durk” spesielt i det sørlige Norden. Både i norsk og svensk bunadstradisjon og hos Haugianerne ser man ennå tradisjonen med de Frygiske røde toppluer. Det var også slik at disse folkene først og fremst tok seg til rette i de områdene som egnet seg best til jordbruk.

Genetisk sett så er denne nettopp nevnte forklaringen også interessant fordi den mest frekvente kvinnelige haplogruppen i dagens Europa dvs. mtDNA H har opprinnelse i Sørvest-Asia. Noen studier har også vist at det i enkelte områder av vestlige Tyrkia er over 65% av mtDNA H haplogruppen. De kvinner som kom fra øst har ganske sikkert hatt mtDNA H.
Samiske gener har ikke opprinnelse i disse områdene.

Du nevner haplogruppe Q og den er så lavfrekvent her i Norden at den ikke er spesielt interessant. Jeg har lest om genetiske studier av nesten 5000 år gamle levninger nært grensen til Mongolia. Jeg husker ikke hvor mange levninger som ble studert, men at funnet var over 98 % med yDNA R1a1 og kun et av levningene hadde det typiske yDNA for Mongolia, nemlig C. Haplogruppe yDNA C hadde Genghis Kahn, og den er ikke her i Norden. Det er interessant at også haplogruppe yDNA C har opprinnelse i Sørvest Asia, slik som mtDNA H. Det er visst mye av historien som vi ikke kan noe om. http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_C_(Y-DNA)

Dette betyr vel at de menn som eventuelt må ha kommet fra øst til vest helt sikkert hadde haplogruppe R1a1. Men denne R1a1 haplogruppen finnes også andre steder, og er høyt frekvent i både India og dagens Pakistan. I tillegg til lengre vest, inklusive i Europa. Det skulle vært interessant å se grundige analyser av R1a1 her i Norden for å se om det kan ha vært flere ulike innvandringer hit og til ulike tidspunkt i historien. http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a_(Y-DNA)
I denne wikipedia artikkelen kan man lese at en av R1a linjene i Europa er svært gammel og kom med Corded ware kulturen for ca. 4600 år siden. http://en.wikipedia.org/wiki/Corded_Ware_culture

Det finnes to ulike innvandringer med indo-europeere, en via antikkens Hellas som var svært gammel. Men en annen rute gikk langs silkeveiene og var mye yngre, det ble observert av en kinesisk munk at disse folkene hadde forlatt slettelandet ca. 400 etter vanlig tidsregning. Dette var skyterne. Det finnes en kar som studerte denne eldgamle kulturen og har skrevet flere bokverk om dem. Aurel Stein: Ancient Khotan.
Bøkene til Stein finnes tilgjengelig gratis online, blant annet i følgende lenker:

www.archive.org

http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/VIII-5-B2-7/index.html.en

Skyterne er ofte beskrevet å ha en annerledes viking-liknende kultur enn i Norden. Skyterne var ofte høyvokste (det gjelder også deres Amazon kvinner som kunne være over 170 cm, men menn kunne være nesten 2 meter). De mange levningene som er funnet av dem viser at mange hadde helt lyst hår. De hadde tatoveringer. De hadde ikke skriftspråk, men meget spesielle helleristninger som skiller seg fra andre i formen. I likhet med de gamle nordiske folkene og samene så begravde de enkelte viktige folk i gravhauger, men disse gravhaugene hadde andre dimensjoner enn de man finner her i Norden eller i Vest- og Sør-Europa. De skytiske gravhaugene likner mer på de i Korea, som er enorme. Bla nedover i denne lenkede bloggen så kan man se videoer og bilder fra denne gamle kulturen. I flere videoer forteller forskerne om denne gamle kulturen og de funn som er gjort:

http://indoeuropeanorigin.blogspot.com/

Hvis du ser på kulturelle uttrykk så vil du se at de arkaisk greske og arkaisk romerske er lik uttrykk i jernalderen både her i Norden og i Nordvest Europa, og at det også finnes en rekke likhetstrekk mellom dem og den gamle samiske kultur. Disse kulturene har ingenting å gjøre med invasjoner fra Øst verken 400 AD eller i middelalderen. De arkaiske folkene har kommet mot vest og til Europa, samt Nord Afrika for lenge siden dvs. flere hundre år før vanlig tidsregning. Og flere hundrede år før vanlig tidsregning var det storhandel (parfyme, silke og krydder) mellom det arkaiske Hellas og antikkens India.

Om man sammenlikner kulturer: kan man for eksempel se at den greske guden Hermes (romersk Mercury) ble tilbedt på liknende måte som samene tilba en av sine gamle guder, nemlig Thora Galles eller Tiermes. Gudene fra antikkens Europa var like i formen som gudene til samene og de ble tilbedt på liknende måter. Både Thora Galles/ Tiermes og Hermes ble korset med solkorset (X-kors som også ble beskrevet brukt av samene så sent som i begynnelsen av 1700-tallet av presten Knud Leem i Porsanger, Finnmark). Statuene av den antikke Hermes var ofte symbolisert med dette X-korset.

De antikke folkene i Europa brukte også mange andre kulturelle uttrykk som likner den gamle kulturen til de nordiske samene, for eksempel X-korset (solkorset), soltegnet midt i rammetromma, fruktbarhets-labyrinter, musikk instrumenter slik som luren, og mange forskjellige religiøse uttrykk, samt man kan også finne stedsnavn som reflekterer tilhørighet:

http://oldgoths.blogspot.com/

I denne bloggen har jeg lagt inn både bilder, lenker og annen informasjon som er interessant for å sammenlikne disse gamle kulturene. Tre guder med skaller (tupp-sko lik de samiske) fra Yorkshire i England, fra Taxila i antikkens India og fra Sverige er lagt til i en egen blogg. Disse gudene likner på hverandre og det kropps-ideal som de er laget etter skiller seg sterkt fra det idealet som de senere kristne romerne hadde.

Her er et par bilder, det første av den eldste avbildning av den arkaisk Hellenske Hermes og så av Gallo Romerne lengre vest på det Europeiske kontinent. Alle med tuppsko eller skaller.

Se foto: En antikk gresk statue av guden Hermes fra det 6. århundret før vanlig tidsregning har også en drakt som likner den til samiske menn.

Hermes fra Hellas, bronsefigur fra det 6. århundret før kristus. De “vingene” han har på leggen likner faktisk på den pynten som noen samiske menn bruker til gakti. Se her: http://www.flickr.com/photos/sapmelash/5704199595/in/faves-28772513@N07/

Gallo Romans, Galli bærer dette altret til den kvinnelige morsguden Magna Mater eller Cybele.
Den antikke romerske kultur var før 400-tallet etter vanlig tidsregning spredt i store områder, for eksempel stordelen av Europa, Nord-Afrika, og det inkluderer de deler av Øst-Europa som senere ble det Bysantinske Romerriket (etter kristningen). Før 400-tallet var Cybele også en mor-gud som ble tilbedt i det senere Bysantinske området. De kristne romerne var de som angrep og plyndret Roma, og var hovedgrunnen til at det vestlige riket falt.

Svaret over var egentlig også et svar til Per-Kristian Iversen. Og til Jan Hansen så gjentar jeg, at språkforskningen ganske sikkert er et blindspor, via språkene så vil vi aldri forstå den samiske historien i lys av den større historien i Europa. Den historien som blant annet den populasjons-genetiske forskningen forteller. Man kan finne ut mye og muligens mer ved å gå utenom språkene, likevel så er jo navn interessante. Spesielt kan man si at stedsnavn forteller en interessant historie.

Det er to typer “asiatisk” mitokondria i samer, men de varierer fra populasjon til populasjon, er tilstede i den ene men mangler i den andre. I snitt så er den observert til omkring 4-5%.

Den mannlige haplogruppe N1c kommer østfra. Forskningsstatus nå er at de mener den innvandret fra det nordvestlige Kina for ca 11 000 år siden. Men dette er ikke på noen måte en “særsamisk” haplogruppe. Den er enda mer vanlig hos finnlendere, karelere, og finnes også i stort monn hos baltere, nordrusserne og videre østover inn i Sibir.

Det kommer mer i den nærmeste tiden som kan belyse dette mer.

Per K skrev:

“Fins det ikke spor av mongolske gener i mannlige samer, engang ?”

Men N1c er vel neppe Mongolsk og dessuten er det så lenge siden den antas å ha migrert fra Øst. Den er vel nesten ikke observerbar i noen befolkninger der i Nord-Vest Kina i dag eller tar jeg feil? I wikipedia står det:
“Haplogroup N has a wide geographic distribution throughout northern Eurasia, and it also has been observed occasionally in more southerly areas, including Southeast Asia, Nepal, Southwest Asia, and Southern Europe.” Kan disse det være at disse N1c menn ha vært del av den arkaisk romerske befolkningen? Da må man i så fall finne N1c flere steder i Sør-Europa, og ikke minst på de Britiske øyer.

Jeg synes at forskningen på haplogruppen N1c går usedvanlig tregt. Har det kommet noen nye artikler i de siste to årene? Hvordan går det med studiene av N1c i den Russiske befolkningen?
En artikkel fra Wikipedia viser at mange av de Russisk og Litauiske adelige menn har gamle linjer av N1c1, og noen har R1a: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_haplogroups_of_historical_and_famous_figures#N_.28Y-DNA.29

R1a1 er tross alt funnet i nærheten av grensene til dagens Mongolia i eldgamle levninger og R1a1 finnes rikelig i disse områdene pr. i dag. Legg merke til distribusjonen i dagens Sentrale og Sørlige Europa. http://en.wikipedia.org/wiki/File:R1a1a_distribution.png

kan disse “asiatiske” mitokondriene stamme fra giftemål mellom samer og samojeder (syrjenere, nenetsere etc.) ?

Hvilke populasjoner er det de mangler i ?

Jan Hansen skrev:

“men de varierer fra populasjon til populasjon, er tilstede i den ene men mangler i den andre. I snitt så er den observert til omkring 4-5%”.

Thomas. Ifølge Dr Tambets så er ikke samoyedene kilden til denne “asiatiske” påvirkningen.

Kilde Samer er europeere ifølge genstudium.

D5 mangler hos de svenske samene, hvor de har Z. D5 fins i noen samiske grupper i Finnmark, men ikke blant Kautokeino samer som hverken har D5 eller Z. D5 og Z fins heller i Lujávr, der har man en annen variant som ikke fins hos de andre.

Thomas skrev:

“Hvilke populasjoner er det de mangler i ?”

En spennende historie det genetiske opphavet. Er det forresten noen som har lest SLEKTER I INDRE FINNMARK II DE ELDSTE GENERASJONER Av Strømstad og Fors ? Der spekulerer forfatterene i at Bolt slekten som hadde tilhold i Kautokeino kan ha et hittil ukjent opphav i adelsslekta Bolt. Jeg antar det må DNA analyser til før man kan dokumentere at samer kan være også av adelig opphav.

Jeg har postet spørsmål om dette på et slektsforum

Finnes D5 i Karasjok eller i kystdistrikter?

Jan Hansen skrev:

“D5 mangler hos de svenske samene, hvor de har Z. D5 fins i noen samiske grupper i Finnmark, men ikke blant Kautokeino samer som hverken har D5 eller Z. D5 og Z fins heller i Lujávr, der har man en annen variant som ikke fins hos de andre”

Ja ca 3-4% i Karasjok og ca 8-9% i kystdistriktet (Tana, Nesseby, Porsanger).

Thomas skrev:

“Finnes D5 i Karasjok eller i kystdistrikter?”

Thomas Bech, hvem bryr seg egentlig om samer har adelig opphav eller ikke. “Adelig” eller “ikke adelig” betyr ikke så mye, men jeg skjønner jo godt at du er nysgjerrig på å vite opprinnelsen din. Bolt navnet finnes mange steder, generelt sett er det mest frekvent i Vest Europa, flest i Nederland og Italia har etternavnet Bolt, deretter i UK. Men det finnes flere andre steder på også, du kan søke her:
http://worldnames.publicprofiler.org/Default.aspx

Hvis man skal finne ut av om Bolt navnet har opprinnelse til adelsslekter så må man teste Y-kromosomer på så mange mannlige samisk Bolt-etterkommere som mulig å se om man matcher med andre folk med dette etternavnet i diverse verdensomspennende genetiske databaser.

nei er nok ikke i slekt med disse.

Angående gentesting.

Et barnebarn av min tante har latt seg teste via National Geographic. Hun har fått vite at hun stammer fra “Skolt Sami of Northern Scandinavia” ! Nå var tanta mi fra Lyngen, så hvordan kan man forstå dette ?

Det er nok fordi hun tilhører en gruppe som var mest vanlig hos skolte-samene, men denne gruppen er også ganske vanlig hos andre samiske grupper bare litt mindre. Så det blir galt å si at den er skolte-samisk.

Ser at familytreedna gir kampanjepriser til “Norgesprosjektet” nå, så tror jeg skal slå til.

Det er en side til Norgesprosjektet der testerne legger inn “lengst kjente ane” på sine YDna tester : Trykk her!
Jeg er litt grønn på dette, kanskje Jan Hansen at du vet hva alle tallene på siden er for ? Blant annet er det et navn der som er interessant: fa 1706 Avjovarre, Finnmark. Hva tyder du ut av det ?

Thomas. Dette er Y-STR tabeller som viser enkeltmarkører hos enkeltindivider som tilsammen utgjør Y-kromosomets haplotyper. Disse markørene har forskjellige mutasjonsrater, noen muterer veldig sjeldent mens andre kan mutere hyppig. Flere markører gir høyere presisjon nærmere i tid enn få markører. Ut fra verdiene på haplotypene sammen med mutasjonsratene så er det mulig å finne en felles forfader enten innenfor geneologisk tidrom eller noe bakenfor det..

men hva leser man ut fra fa 1706 Avjovarre, Finnmark ?

Den haplotypen tilhører haplogruppen N1c1 som er vanlig hos samer, finlendere, karelere, baltikum, nord-russland og i folkegrupper lenger øst. Men det er helt sikkert mulig at haplotypen kan differensiere opprinnelsen mer presist til mest sannsynlig folkegruppe enn det haplogruppen kan.

Thomas;
Slik jeg leser “fa 1706 Avjovarre” er at vedkommende (N14587) som her fikk sin YDNA analysert ikke visste navnet på sin eldste kjente forfar, men at han visste at han kom fra – eller bodde i – Avjovarre i 1706. Jeg tolker “fa” som feilskriving av “fra”.

Men de andre med N1c1 på denne siden var jo fra Sør-Norge?

Thomas. I diverse undersøkelser her hjemme og internationalt har visst at N1c1 er høyest frekvent i de nordlgste fylkene, nord-sverige og Finland men dette reflekteres ikke alltid i slike prosjekter hvis det er få deltakere med aner nordfra f.eks.

Jeg tror nok at det er mange flere fra Sør-Norge enn fra Nord-Norge som har tatt slike DNA-analyser. Dette gir jo en betydelig skjevhet i utvalg, noe som lett kan feiltolkes.

Til Thomas.

Følger det med en fortolkning av testresultatet fra “Familytreedna” , eller må en sjøl tolke resultatet etter beste evne ?

nei det vet jeg ikke

Annonse

Nye bilder