Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Okta jalla buođđu logi viisá

“En dum kan stoppe munnen på ti vise”. Dette er et av ordspråkene gjengitt i Jens Otterbech’s bok “Kulturværdier hos Norges finner” fra 1920. Forfatteren var av den oppfatning at samene ikke var kulturløse og mente å se eiendommelige kulturelementer hos dem.

Kilde: Kulturverdier hos Norges Finner – 1920

Les andre saker i Samenes Histori her

(Oppdatert)

Vist 580 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bemerkelsesverdig!
Det er i prinsippet en tilsvarende observasjon som Schillers: Mit der Dummheit kämpfen die Götter selbst vergebens – “mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves”.

Bokas tittel er Kulturverdier hos Norges Finner, og Jens Otterbech var redaktør for den:

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=010671722&kid=biblio

Den inneholder interessante artikler av andre forfattere også, se innholdsfortegnelsen:

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?fid=serieobjektid&term=010671722

Og for dem som ikke kjenner den tids terminologi så menes ‘samer’ og ‘samisk’ når man skriver om ‘finner’ og ‘finsk’, altså ikke finlendinger og det man i dag forstår med ‘finsk’.

Slike ordtak har lett for å spre seg over språkbarrierer, fordi de gjerne innehar visdom, eller sier noe almengyldig på en treffende måte. Dette samiske munnhellet kan ha kommet inn fra norsk, der jo versjonen er: “En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.”

“finske ordsprog” oversatt til “Sami sadnevagjasak” .

Så det er absolutt ikke feil å betegne samene med urbegrepet “finner” eller det samiske språk som både finsk og lappisk.

Jan-Erik. Det er helt riktig. Forfatteren nevner da også i avsnittet etter disse ordspråkene i boka om at noen av disse trolig må ha paralleler utenfra, men noen kan vel også tenkes å ha utgangspunkt i felles erfaringer.

Annonse

Nye bilder