Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Den samiske nasjonalsangen - "Sámi soga lávlla" (Sameland for samene) skrevet av en sjøsame

Den 13. Samekonferansen i Åre 1986 godkjente Isak Sabas “Sámi soga lávlla” som offisiell Samisk nasjonalsang.

Isak var født i Nesseby 1875 og het egentlig Isak Mikkel Persen. Etternavnet Saba tok han fra sin farfar Sabba Persen. Isaks Sabas far sjøfinn Per Sabbasen var fra Nesseby og småbruker, fisker og “handelsfactor”. Hans mor Berit (Bigga) Henriksdatter var født i Enare i Finland og må ha kommet til Nesseby rundt 1861.

Ifølge folketellingen 1875 er både Per Sabbasen og hustruen Berit begge samisktalende bosatt på “Reppen” i Nesseby, med barn Bigga Persdatter, Risten Magga Persdatter, Henrik Persen, Saba Matte Persen, Per Persen og Isak Mikkel Persen og i tillegg to pleiesønner Morten Olsen og Per Nilsen. Andre som nevnes i husstanden er husfarens moder; Kirsten Mathisdatter. Tjenestedreng Anders Andersen Morothe fra Enare i Finland og tjenestepike Kirsten Johansdatter Wigelius fra Polmak. Maria Hansdatter bor også i samme husstand og driver med handarbeide.

Teksten ble først publisert i den samiske avisa “Sagai Muittalægje” i 1906. Denne avisen hadde flere skribenter som var sjøfinner og kjempet for den samiske kulturen og språket. Avisa ble også flittig lest av sjøfinner helt nær Hammerfest.

(kilder: www.digitalarkivet.no)

Vist 1888 ganger. Følges av 10 personer.

Kommentarer

Hvorfor skrives det samisk nasjonalsang når det ikke finnes en samisk nasjon?

Begrepet “nasjon” er ikke det samme som en nasjonalstat.En nasjon er også en folkegruppe.
Indianerne i N-Amerika bruker også nasjon som betegnelse på sine stammer.Bruk av begrepet nasjon er heilt på sin plass pr.defenisjon.

Her Ekholm litt om Nasjon

http://snl.no/nasjon

Om en `norsk` komponist hadde kalt en sang, norge for nordmenn hadde han antagelig blitt antastet i nærmeste smug.Missforstå meg ikke,jeg unner samene sangen men missliker tittelen på den.

Mere korrekt oversatt blir tittelen: “samiske slektssangen.”

Jeg stilte nå bare et enkelt spørsmål, og fikk gode og utfyllende svar:)

Min far, Arne Sørli, skrev melodien til Sàmi soga làvlla, inspirert av en gammel joik. (Se Wikipedia:’ Arne Sørli, Samisk nasjonalsang ) Brukes spesielt på samefolkets dag, 6.februar, men også ved andre høytidelige anledninger, – Forøvrig donerte far i 1969 sin finsk-ugriske boksamling – her naturligvis også samisk litteratur – til det som skulle bli et universitet i Tromsø i framtida. Far var lektor ved Tromsø Gymnas, filolog og musiker. Han hadde et par års vikariat ved Karasjok ungdomsskole for å se hva den formen innebar, ettersom Karasjok var en av de første forsøkskommunene mht denne nye skolearten.- Far skrev, leste og snakket samisk flytende. Sammen med rektor Just Quigstad og bispinne M. Wiik arbeidet han for samling og forståelse av det samiske språket. – Oslomannen var betatt av landet i nord, det samiske folket, språket og den samiske kulturen, Han ville vært utrolig stolt, ydmyk og lykkelig om han hadde ant at hans melodi lever videre hos folket han satte så høyt. Med vennlig hilsen, Idun Sørli Gya, Narvik.

Kommentar til’ Sàmi soga làvlla ; -. Dette dreier seg om SAMEFOLKETS SANG. M.v.h., I. S. Gya

Takk Idun! Biskop Wiik og frue opplevde jeg live i 1962 på Øytun i Havøysund- de var der i forbindelse med et kirkejubileum!

Samefolket er vel som andre folk-opptatt av røtter som egen kultur og språk. Man kan ikke simultanoversette teksten slik og tro at det gir samme mening som på norsk eller andre språk! Hvor lenge skal enkelte kverulanter og konspiratører holde på med å spikke fliser om samiske agendaer? Mens disse rakker ned på samene, får Røkke og co fortsette å strippe Finnmark for arbeidsplasser og råstoff!
Snakk om proporsjoner!

Annonse

Nye bilder