Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

De første skandinaviske jordbrukere var genetisk sør-europeere

Det ifølge en forskningsrapport innen forhistorisk DNA utført av Dr Skoglund ved Universitetet i Uppsala av tre 5 000 år gamle jeger- samler levninger fra Gotland og en jordbruker fra fastlandet. De genetiske analysene viser at jeger- og samler folket liknet mest genetisk sett på dagens nord-europeere og at jordbrukeren liknet mest genetisk på sør-europeere fra Middelhavet. Samer var ikke med i sammenlikningspanelet. Denne bekrefter ytterligere at immigrasjon av jordbrukere fra kontinentet brakte med seg den tidlige kunnskapen om jordbruk til Skandinavia.

Kilde Origins and Genetic Legacy of Neolithic Farmers and Hunter-Gatherers in Europe
Kilde Supplementary material

Les også Ingen genetisk kontinuitet mellom samer og den gropkeramiske kulturen
Les også Samenes genetikk i Finnmark
Les også Samiske gener påvist hos nord-finner
Les også Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?
Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 821 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det fremkommer følgende i teksten. Her kan vi lese at finnlendere er mest like de gamle gotlenderne ut fra sammenlikningspanelet hvor samer ikke er inkludert.

“We also conducted tests of population topology using genealogical concordance (16), and found that Neolithic hunter-gatherers have the strongest affinity to modern Finnish individuals [FIN and “Late Settlement” FIN (LSFIN) (22)], whereas the Neolithic farmer appears most related to extant Mediterranean European populations
(fig. S17).”

LSFIN er fra Kuusamo mens FIN er fra Helsinki i Finland.

Hvordan er koblingen til samene?

Jeg har forstått det slik at koblingen til samene var først at de virket å ha fysiske tilpasninger som liknet mest på det samiske. Deretter analyserte de deres mitkondria og fant at de aller fleste tilhørte haplogruppe U, med de fleste tilhørende undergruppe U4 og U5, sistnevnte er samme undergruppe som den samiske tilhører.

Nå har de altså greid å ta ut autosomalt DNA. Denne liknet mest på den finske av de de ble sammenliknet med men har også genetisk variasjon som ikke lenger eksisterer. Du ser derfor at de befinner seg i et “eget” rom i noen plotter hvor det er ingen moderne befolkninger inne i det supplementære materialet.

Annonse

Nye bilder