Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Tvangsflyttingen av Kola-Samene

I mastergradsavhanglingen til Anna Afanasyeva ved UiT beskrives og analyseres inngående bakgrunnen og konsekvensene av tvangsflyttingen av Kola-Samene. Ifølge forfatteren så har man ikke opplevd tilsvarende hos samene i Norge og Sverige men det har vært liknende situasjoner på Grønland og Kanada.

“This Master’s thesis describes and analyses the background and consequences of the relocation policies imposed on the Kola Sámi people. The forced relocations of the Kola Sámis in this work are presented in a two-staged process implying that the main policies, leading to gradual spatial rearrangement of the Sámi traditional settlement patterns and its further displacement. Another purpose of this work is to discuss the ways in which the Kola Sámi community was affected by the forced relocations. The decades of relocations represent a turning point in history of the Sámi community as associated with the new society-building patterns, restructuring traditional economies and need for active cultural and language preservation today. The Kola Sámi community faced the loss of their resource territories, disruption of traditional activities’ practice along with strong influences of multicultural environment on language and culture as the impacts of forced relocation policies. The change in geographical distribution of the Sámi settlements has also caused shifts in communities’ social organization and land use patterns. The current work addresses implementation of the Soviet policies of forced relocations on the Kola Sámi people and touches upon the occurred consequences.”

Kilde Forced relocations of the Kola Sámi people: background and consequences

Les også Samiske graver DNA analysert
Les også Et møte med en Akkala-same i 1867
Les også De russiske samene
Les også Om Terfinnas og Boermas
Les også Den språklige historien i Nord-Russland

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 1161 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Flott at Jan med denne artikkelen bidrar til å rette søkelyset østover!

Samisk historie er jo for så vidt ganske bra dokumentert når det kommer til de vestlige områdene, selv om altfor mye av kunnskapen støver ned i universitetsmiljøenes arkiver over avhandlinger, fremfor å markedsføres aktivt og spennende som del av vår felles nordkalotthistorie. (Dette faktum var jo også den direkte årsaken til at sonen Samenes Historie ble til. Jan ønsket å bringe fram i lyset forskning og publikasjoner som ikke når fram i offentligheten via andre medier.)

Samisk historie på Kolahalvøya er for så vidt heller ikke dårlig dokumentert. Sovjetæraen undergikk flere faser. Og i perioder var man lydhøre overfor etniske minoriteters egenverd og rett til språk- og kulturbevaring, – noe som også kom kolasamene til gode.

Men tidene vekslet. Og det gikk med samene som med alle andre etniske grupperinger i Unionen: Levemåten skulle bli i tråd med sosialismens idealer, gjennom at privat eiendomsrett til både husdyr og jord ble opphevet og kollektivisert. Dette ble selvsagt ganske ødeleggende for hele den opprinnelige samiske samfunnsstrukturen på Kola, slik det også ble for alle andre nomadiserende etnisiteter i Sovjetunionen. Men bildet er ikke svart. Mye har overlevd, også hos kolasamene.

Som sagt finnes det en god del materiale som dokumenterer kolasamenes liv og levnet gjennom historien. Det blir imidlertid ikke like tilgjengelig for oss her i vest, ganske enkelt fordi det er skrevet på russisk, og i en russisk og sovjetisk framstillingstradisjon.

Østsamene er like fullt en del av den pansamiske historien. Samisk historie blir aldri komplett om ikke også de østlige stammenes liv, levnet og språk inkorporeres i helhetsbildet.

All ære til Jan, som nå bidrar til en slik holistisk tilnærming!

Her er nytt om Kolasamer
En meget interessant historie!

Lydprøver av Kildin, Ter og Skoltesamisk HER

Annonse

Nye bilder