Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samisk historie: Tilbud fra Universitetet i Nordland

Fra nyttår 2014 skal Universitet i Bodø gi undervisning i Samisk historie. Gratulere Jan Hansen! Det er utvilsomt du som har inspirert universitetet til dette initiativ. Fra diskusjonene har nok universitetet også forstått at det er et stort behov for en utdannelse innen dette området.

Kilde Får undervisning i samisk historie

Vist 692 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Tror nå ikke selv at denne sonen skal ha hatt noen særlig påvirkning. Dette må det da ha vært flere enn jeg som har forstått lenge før denne bloggen ble påtenkt at det er et behov men jeg har fått mye positive tilbakemeldinger fra publikum som jeg setter stor pris på. Jeg syns selv jeg har formdilet for lite av det som er tilgjengelig. Det er mye mer der ute som er tilgjengelig på nett helt gratis og som leserne burde få innsyn i :)

Njaa…? Jeg tror nok du bør tilskrives en del av æren for at dette studietilbudet ble til, Jan. Da du dengang (i 2008 eller deromkring?) opprettet sonen Samenes Historie, så var det jo nettopp for å bringe i marken publikasjoner omkring samisk historie og prehistorie som blir ignorert i den offentlige norske historieframstillingen. En annen motivasjon var at “kvenske” “Tea Party”-miljøer på samme tid drev en intens demagogi for å få omdefinert sjøsamene til egentlig å ha vært østersjøfinner. Og i kjølvannet av den “kvenske” historierevisjonismen kastet også andre seg på i “krigen” mot det samiske, og utbasunerte uvitenskapelige postulater i det uendelige. Og alt dette foregår fremdeles, utrolig nok!

Soner som Samenes Historie leses nok av flere enn man tror. Og med tiden får de en stille autoritet, også innen fagmiljøer og besluttende instanser. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at både Jans, mine og andres innlegg her på sonen har vakt refleksjon og ettertanke hos mange som sitter i besluttende nøkkelposisjoner i vårt samfunn. Så man skal slett ikke se bort fra – slik Ole antyder – at alle disse pseudovitenskapelige angrepene på samisk historie, som denne tråden står så tydelig opp imot, har vært en ansporing til at utdanningsvesenet har funnet det nødvendig å tilby et seriøst studietilbud i emnet.

Studietilbud i norsk og samisk historie i nord-Skandinavia
Tenkte jeg bare skulle peke på det som sto aller sist i henvisningen lenger opp, nemlig en del av begrunnelsen som Professor i historie ved UiN, Alf-Ragnar Nielssen, kommer med:

Tar sikte på å legge frem kunnskap
Han forteller at, i den allmenne samfunnsdebatten, er det mye rart som er ute å går rundt oppfatningen av historien.
Dette faget tar sikte på å legge frem den vitenskaplige kunnskapen om norsk og samisk historie i nord-Skandinavia, avslutter Nielssen.

Jeg tror nok at det var mange som ikke oppfattet den humoristiske undertonen i min gratulasjon til Jan Hansen i det første innlegget. Dette sagt uten å underkjenne den innsatsen som Jan Hansen har gjort for å finne fram både gammel og ny forskning i samisk historie.

Ole.

Det er alltid berikende med innlegg som kan ha en humoristisk – ja, sågar ironisk undertone.

Men jeg tror nok ikke karakteristikken “mye rart” kan brukes om det stoffet Jan legger ut. Hans agenda er jo ikke å bedrive historisk hjemmesnekring. Det som legges ut på Samenes Historie, er ikke konspiratoriske infamiteter Jan selv har pønsket ut, men publikasjoner av vitenskapelige arbeider andre seriøse forskere har gjort. Og i den grad Jan selv mener noe, så fremkommer det gjennom at han – på lik linje med andre som ønsker å forholde seg saklig til temaene – poster innlegg på egne vegne.

I skarp kontrast til dette prisverdige journalistiske håndverket, står den historiskfaglige hjemmebrenningen som brer om seg på andre fora, eksempelvis Østbloggen. Her serverer man fuselstinkende sjeleføde over en lav sko. Kunnskapene om hvordan “kvalitetsvare” skal tilvirkes er så elendige at man ikke engang skjønner seg på å sende væsken gjennom et “kullfilter” før den serveres de tørste og lite kvalitetsbevisste ganene.

Så nei, – jeg tror nok ikke Jan er den som behøver å føle seg mest truffet av utsagnet om at det er “mye rart” ute og går i den historisk orienterte samfunnsdebatten.

Jan-Erik;
Jeg tror ikke at Alf-Ragnar Nielssen tenkte på Jan Hansen da han skrev dette, i hvertfall gjorde ikke jeg det. Han tenkte nok mer på det som pleier å komme fram i diskusjonen etterpå.

Annonse

Nye bilder