Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samenes egenbetegnelse kan knyttes til utgruppenavnet "finn" og dermed også Finnmark/Finland

Ifølge Sogneprest Fredrik Rode 1800-1883 som hadde tjeneste i Alta-Talvik kan samenes egenbetegnelse knyttes til utgruppebetegnelsen «finn», og dermed også de to stedsnavn Finnmark og Finland. Ifølge Rode kan begrepet «finn» være en norsk oversettelse av samenes egenbetegnelse «Sameladz»; «beboere af sumpige egne» (sump-boere), da det gamle urnordiske ordet «fen» betyr «myr». Hvilket man også kan lese i J.Fritzners ordbok over det norske gamle språk; «fen, n. (G. Pl. fenja) blød Myr, som erufremkommelig for Folk og Fæ» (J.Fritzners ordbok over det norske gamle språk). Knud Leem 1696-1774 som også en lengre periode var sogneprest i Alta-Talvik, samt også misjonær i Porsanger skriver også om samenes egenbetegnelse “Enhver Find , jeg har spurgt om hans Folkeslags Navn i sit eget Sprog, har svart mig, at det var: Sabmeladzh; i plur. Same. Paa Lappisk eller paa Finskt heder Samas. Deres Tungemaal kalde de Same-gieel og deres Land Same-ednam.” (Knud Leem, Beskrivelse over Finmarkens Lapper, 1767)

Utklipp fra Fredrik Rodes bok «Optegnelser fra Finmarken:

»Qvænerne kalde sig selv Suomolainen der skal betyde: Beboere af sumpige Egne; Finnerne Sameladz, som synes nærliggende med hiint Navn. Dersom nu Navnet Finner efter Suhm bør udledes af det gamle nordiske Ord Fen, som betyder: et Morads, da er det en ligefrem Norsk Oversættelse af det Navn, de selv tillagde sig, og som ligesaavel af Nordmændene er bleven anvendt paa de til Finmarken indflyttede Sameladzjak som af de Svenske paa de til Finland ankomne Suomolainen.»

(Fredrik Rode, Optegnelser fra Finmarken, samlede i Aarene 1826-1834 : og senere udgivne som et Bidrag til Finmarkens Statistik, 1842)

Vist 593 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Ser at ordet fen fortsatt er i bruk i engelsk på en type våtemark, og så har vi distriktet Fenland på østkysten av England.

Dette er en interessant kobling mellom begrepet finn/same , det er ikke til å stikke under en stol. Jeg ser i algu databasen at det skal være et lån fra urbaltisk som betyr “land”. Det kan deretter ha fått en ny betydning i ursamisk og også de østersjøfinske språk, der det henviser til “myrland”.

Takk for at du tipset oss! Snart kryr de vel inn.

Thomas; jeg har lyst til å komme tilbake til haplogruppe N1c og (det tidligere?) N, som finnes i min mannlige anerekke, og som går til Hætta- familien. Hvis det stemmer må det nødvendigvis finnes mange med denne haplogruppen i Norge. Hætta er jo en stor familie. Fra Roots får vi vite at tidligste anested kan spores til Nord-Kina og Mongolia. Vet du noe om N1c’s anested? Ural kanskje, fordi der har min bror mange treff, også andre steder som Vologda og Hviterussland.

Marianne Av det jeg har lest så knyttes N1C til uralske språk, og har nok kommet til Skandinavia fra Volga-Ural regionen.

Thomas: At N1c utelukkende skulle knyttes til uralske språk kan problematiseres f.eks så er haplogruppe N1c av ukjent grunn også høyfrekvent i Litauen og Latvia som er baltisktalende land og baltiske språk tilhører den indo-europeiske språkgruppen.

Annonse

Nye bilder