Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Samisk vindmann i Steigen?

Et symbol som ligner den samiske vindmannen er funnet risset i berget på en høyde like ved Øverdalsvatnet i Knedal i Steigen. I følge Thomassen blir den store utfordringen nå å finne ut om det går an å bruke viten om den samiske runebommen fra 16 – 1700 tallet til å forklare bergkunst som er laget 3 – 4000 år før Kristi fødsel. Bieggolmmái (vindens og stormens gud) ble dyrket fordi de kunne gi menneskene bedre kår. (Sitat Lokalavisen Nord-Salten).

Kilde Samisk vindmann i Steigen?

Les også Hellerisningene og samiske trummer
Les også Kysthulemaleriene i Nordland

Les andre saker i Samenes Historie her

Vist 595 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Meget interessant stoff Jan her legger ut. For det knytter bånd mellom da og nå.

Selv har jeg et viderefortalt minne om vår førkristne gudstro. Oldemor bebreidet visstnok stadig oldefar fordi han fortsatte å ofre til de gamle samiske gudene når han var alene på fjellet. (Han torde aldri å gjøre det når oldemor var med, for hun var blitt en overbevist og streng kristen. Og bebreidelser fra hans egen kone ville føles langt vondere enn spark fra en ustyrlig kjørerein.)

I likhet med oldefar var også farfar en rebell. Jeg husker at han fortalte meg om “Østguden” Jugur, og at han dyrket ham. Hvem denne Jugur egentlig var, fikk jeg aldri noen greie på. Jeg konstaterer kun at farfar trodde på ham.

Når det kommer til runebommene, skal vi være klar over at de bevarte eksemplarene stammer fra en tid da samene allerede en god stund hadde vært kjent med de norrønes kristne tro. Tegningene på trommeskinnet bærer klare preg av at man stod i et søkende forhold til kristendommen.

Bergkunsten i Steigen, derimot, ble til uminnelige århundrer før både samisk etnisitet og kristen tro så dagens lys. Så hvis helleristningene av Bieggolmmái (Vindguden) for over 5.000 år siden virkelig kan spores fram til runebommer i vår egen tid, så¨snakker vi kan hende om en kontinuerlig kulturbevarelse på Nordkalotten fra Steinalderen helt fram til vår egen tid.

Men jeg må få presisere at dette er spekulasjoner fra min side. I den grad det skal tilkjennes autoritet, må det støttes av fagfellevurdert forskning.

Så mye interessant her. Skulle likt å vite mer om disse "naturreligionene"og hva de egentlig symboliserte. Er det panteisme? Om mayaene

Jeg tror kanskje ikke det handlet om panteisme, Ranveig. (For panteisme er jo egentlig ganske krevende intellektuelt. :-))

Kanskje mest om polyteisme. Den opprinnelige samiske religionen var jo – i likhet med den norrøne – polyteistisk. Så da samene lot seg kristne, godtok de doktrinen om Jesus Kristus. Men de forstod aldri poenget med én eneste Gud. Så på runebommene fra 1600-tallet finner man både Jomfru Maria og Den Hellige Ånd i skjønn forening med alle de andre opprinnelige samiske Gudene. Datidens samer forstod aldri hvorfor det skulle være så galt å dyrke de gamle gudene på lik linje med Kristus. Man skjønte rett og slett ikke hvorfor myndighetene insisterte på at man kun skulle dyrke én av dem, og la alle de andre i stikken.

Dette er årsaken til at mange i Nord-Norge den dag i dag – meg selv inkludert – er overbevist om at vi har “Hjelpere”. For “Hjelperne” er reminisenser av vår førkristne tro, – hva enten vi er samer eller norskættede. Jeg for min del setter pris på mine Hjelpere. Jeg tror faktisk at de er der for meg, når jeg trenger dem.

Jeg har bare en vag følelse av at disse “gudene” som de dyrket var (guddommelige) krefter i naturen, eller guddommelige egenskaper, altså andre/flere sider av “guddommen” enn de vi får presentert i vår kristne teologi pr. i dag. Vanskelig å forklare hvordan jeg tenker. Men hun som skrev om mayene, som jeg la ut link om, var jo inne på noe lignende. Det er så mye symbolikk i dette.

Uansett er det interessant. Og at vi har “hjelpere” er jo heller ingen “vranglære” ut fra vanlig kristen tro. Den forteller jo også om skytsengler. Selvsagt har ingen monopol på sannheten om disse vage tingene. Teologien (fra Nikeas kirkemøter) er vel forsøk på en slags systematisering og orden i “kaoset”, men det er sikkert mange måter å nærme seg eller forstå det guddommelige på.

Det er mange måter å tilnærme seg det guddommelige på, Ranveig.

Selv har jeg valgt å definere meg selv som kristen. Men det betyr ikke at jeg nødvendigvis tror bokstavelig på alt som står i GT og NT. Det handler rett og slett om at jeg har valgt side, når vi i dag står overfor religiøse undermålere (islamister) som søker å bryte ned alt vi gjennom tusen år har bygd opp i vår vestlige kultur.

Men vi skal være klar over at kristendommen egentlig ikke er så monoteistisk som den påberoper seg. For NT snakker om “engler” hele tiden. Og englene er egentlig bare de gamle Hjelperne vi hadde før Kristus kom inn i bildet. Så dem skal vi fortsette å tro på. Jeg gjør i hvert fall det. :-)

Jeg er også kristen i den forstand at jeg tror på en himmelsk far og på Jesus, men jeg mener at man ikke skal være for skråsikker på at bare ens egen oppfatning av det guddommelige er “gangbart”, som jo du også mener.
Når det gjelder islam er det sikkert elementer av guddommelighet også der. Disse IS-fanatikerne må du ikke regne som representanter for denne religionen. Det finnes 1,5 milliarder fredsommelige muslimer rundt om i verden. Disse militante galningene er et nytt fenomen, som fordømmes også blant normale muslimer, som du vet.

Men vi skal ikke gå inn på den diskusjonen, den har lett for å utarte i mindre positiv retning :-)

Ha en fin kveld!

Ranveig.

Jeg kommer i hvert fall ikke til å bidra til at den utarter. :-)

Ha en fin kveld du og! :-)

Når jeg tenker etter så kan det virke som om fragmenter av den gamle troen har overlevd fram til nyere tid. I serien Reinlykke som gikk på TV for en siden så var et avsnitt om ofringer på et hellig sted som fortsatt ble praktisert.

Husker også fra lengre tilbake uten å vite eksakt hvor jeg har det fra at man hadde funnet et offersted i Finnmark som synes å ha vært brukt fram til nyere tid altså lenge etter at kristendommen hadde fått sitt fotfeste.

I Finnmark for en stund siden var det også en artikkel med Aage Solbakk fra Tana som ofret til Fiskeguden

Dette var en givende og interessant diskusjon. Takk til noen ukjente som ga meg Bra på noen kommentarer her nettopp, og fikk meg til å gjense denne tråden! :-)

Annonse

Nye bilder