Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Qvalsundfinnenes Finneby Qvaløy

Kvalsund sjøsamenes sommerboplass på Fálá/Kvaløya. Fra Lillienskiold Specelum Boreale I utgitt 1699.

Vist 694 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Stedet som har det passende navnet Stállogárggu. Beliggende litt nord for merket på kartet, over brua, på Kvaløya. Ved Rv. 94 vest for Stállogárggu (ved gamleveien utenfor tunnellen) er Akkanjargstabba (samisk, Kjerringnesstabben), også kalt Stalloen, en bautalignende stein som var samisk offersted i førkristen tid.
(Bildet er hentet fra Kvalsund kommunes hjemmeside – “Stalloen har voktet over de reisende gjennom Kvalsund”).

Jeg vil, siden vi er på “Samenes historie”s side, få understreke at navnet på denne steinen i Kvalsund er Akkanjargstabba. “Stalloen” er et nytt navn. Vi fra Kvalsund kommune har alltid visst at steinen var et offersted. Og vi har alltid visst at sagnfiguren stallo aldri ble ofret til. At man kan skrive at “Stalloen har voktet over de reisende gjennom Kvalsund” viser at viktig kunnskap er forsvunnet. Hadde det enda stått Kvalsundet, kunne det hatt en snev av sannhet i seg. Viser det til dagens biltrafikk, så er utsagnet helbom. Det er på tide å innarbeide det gamle navnet Akkanjargstabba igjen. Det navnet forteller den riktige historien om området.

Bildesamlingen (9 bilder)