Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Hammerfest hovedvær 1699

Med finnegammer… Fra Lillienskiold Specelum Boreale I utgitt 1699.

Vist 657 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Ja, både gammer og hytter ser det ut til.

Det var nok endel hammerfestinga som gikk med komaga på den tida.

Álttá Sámi Giellaguovddáš/ Alta samiske språksenter har en vandreutstilling kalt “Du skal ikke leite lenge før komagtuppan stikk frem”. Utstillinga gir innblikk i fornorskninga av sjøsamene i Vest-Finnmark. Kan absolutt anbefales dersom den skulle komme til ditt område.

Bildesamlingen (9 bilder)