Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Rørvika mot Henningsvær

Svar på henvendelse til arkeolog i høst, som har vurdert funnene på terrassen i Rørvika;

“Strukturen ville godt kunne registreres som urgraver funnet sammen på et ”sikkert” urgravfelt bestående av sikre og usikre urgraver.”
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

I ura vil jeg gjømme
disse ordene,
mitt språk
under vannskorpa,
utsatt for skiftende vinder.

(ukjent)

Vist 1328 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

:) Her har jeg stått mange ganger, Tone, og sett og målt, og tenkt…hva er dette?
For å få et bedre overblikk over stedet, gikk jeg til tindene mot vest og fikk et meget godt overblikk over hele området. Nå driver jeg å “rekonstruerer” Rørvika. Jeg vil gjerne se stedet slik det kan ha sett ut før noen bosatte seg der…om det enn er vanskelig, liker jeg dette arbeidet :)

Uberørte Rørvika i nyere tid, før veien kom (på slutten av 1950-tallet)

:) mmmmm, sjå på dette! Her ser jeg noe spennende ved vestenden av vatnet. Den lave “uren” på ca 8 grader, hva er egentlig den? Morene, eller skredmaterialer, eller annet? (talusvandring) Den ser uberørt ut og strekker seg pent fra foten av Nordfjellet (500 m.o.h.) retning sør. Viktig foto dette til modellen.

Tone, er dette en (eller sannsynligvis) samisk urgrav?

Registreringer som ble foretatt sist sommer, og ennå ikke lagt inn i Askeladden – antyder at det her er snakk om urgraver/tufter fra “før-samisk” tid. Lokaliseringsnivå ligger på ca 8000 år, i følge Oddmar og geologisk datering.
I tillegg ser det ut til å være akkumulerte funn, tufter av yngre datering i samme område.
Et spennende område.

Imponerende gammelt. Håper arkeologene har tid og ressurser til å se nærmere på disse. Jeg ser de brukte gravskikken med å grave dem ned i steinura, dette har jeg lest også kan være en eldre samisk gravskikk. Kan det være en sammenheng her?

Tidsbestemmelse er her anslått etter nivået for terrassen. Det hadde vært greit om registreringene som er foretatt og ev datering legges inn på Askeladden. Urgraver forbinder jeg med eldre samisk gravskikk.

Det finnes en del skikkelig og gjennomført meget god litteratur på dette tema. Jeg nevner gjerne forfatteren Audhild Schanches bok “Graver i ur og berg” Samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid.
ISBN 82-7374-455-8

Bildesamlingen (9 bilder)