Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Bilder

Alle bildene i Samenes Historie.

Rørvika mot Henningsvær

Svar på henvendelse til arkeolog i høst, som har vurdert funnene på terrassen i Rørvika; “Strukturen ville godt kunne registreres som urgraver funnet sammen på et ”sikkert” urgravfelt bestående av sikre og usikre urgraver.” - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - - I ura vil jeg gjømme disse ordene, mitt språk under van… Les hele

Del 5

Del 4

Del 3

Del 2

Del 1

Hammerfest hovedvær 1699

Med finnegammer… Fra Lillienskiold Specelum Boreale I utgitt 1699.

Qvalsundfinnenes Finneby Qvaløy

Kvalsund sjøsamenes sommerboplass på Fálá/Kvaløya. Fra Lillienskiold Specelum Boreale I utgitt 1699.

Qvalsund Finneby

Kvalsund sjøsamenes vinterboplass i Fálesnuori/Kvalsund. Fra Lillienskiold Specelum Boreale I utgitt 1699.
Annonse