Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for desember, 2010

Draugen samisk?

Ifølge boka “Draugen : hevneren fra havet” av Skoglund, Westrheim og Eriksen fra 1992 nå tilgjengelig på NB.no så var det hos samene de finner den største variasjonsbredden innenfor tradisjonen om Draugen/Guovdi. Det kan virke som samene hadde en mye bredere og variert fortellertradisjon om draugen. I forhold til det samiske materialet virker det øvrige stereotypt. ifølge forfatterne er Draugen lokal, og begrenser sin virksomhet fra mørekysten i sør til kysten av Øst-Finnmark. Sterkest har han nok markert seg i Nord-Norge. Og her har han vært godt forankra innenfor norsk, samisk og kvensk folketru. Samene er også de som har holdt tradisjonen lengst fremover i nyere tid.

Sitat:

“Her [Qvigstad samiske folkeminner 1927-1929] Her er mange beretninger om draugen, og det forekommer meg at den samiske draugen har holdt seg svevende over vannet atskillig lengere enn den den norske. Spesielt er det interessante draugsagn fra Nord-Troms – undertegnede har erfaring for at en del slike sagn var levende i Nord-Troms helt uti i 1970-åra.”

Kilde: Draugen : hevneren fra havet

Les også om samiske draugsagn i Samiske beretninger

Les om andre saker i Samenes Historie her