Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for mars, 2014

Samenes egenbetegnelse kan knyttes til utgruppenavnet "finn" og dermed også Finnmark/Finland

Ifølge Sogneprest Fredrik Rode 1800-1883 som hadde tjeneste i Alta-Talvik kan samenes egenbetegnelse knyttes til utgruppebetegnelsen «finn», og dermed også de to stedsnavn Finnmark og Finland. Ifølge Rode kan begrepet «finn» være en norsk oversettelse av samenes egenbetegnelse «Sameladz»; «beboere af sumpige egne» (sump-boere), da det gamle urnordiske ordet «fen» betyr «myr». Hvilket man også kan lese i J.Fritzners ordbok over det norske gamle språk; «fen, n. (G. Pl. fenja) blød Myr, som erufremkommelig for Folk og Fæ» (J.Fritzners ordbok over det norske gamle språk). Knud Leem 1696-1774 som også en lengre periode var sogneprest i Alta-Talvik, samt også misjonær i Porsanger skriver også om samenes egenbetegnelse “Enhver Find , jeg har spurgt om hans Folkeslags Navn i sit eget Sprog, har svart mig, at det var: Sabmeladzh; i plur. Same. Paa Lappisk eller paa Finskt heder Samas. Deres Tungemaal kalde de Same-gieel og deres Land Same-ednam.” (Knud Leem, Beskrivelse over Finmarkens Lapper, 1767)

Utklipp fra Fredrik Rodes bok «Optegnelser fra Finmarken:

»Qvænerne kalde sig selv Suomolainen der skal betyde: Beboere af sumpige Egne; Finnerne Sameladz, som synes nærliggende med hiint Navn. Dersom nu Navnet Finner efter Suhm bør udledes af det gamle nordiske Ord Fen, som betyder: et Morads, da er det en ligefrem Norsk Oversættelse af det Navn, de selv tillagde sig, og som ligesaavel af Nordmændene er bleven anvendt paa de til Finmarken indflyttede Sameladzjak som af de Svenske paa de til Finland ankomne Suomolainen.»

(Fredrik Rode, Optegnelser fra Finmarken, samlede i Aarene 1826-1834 : og senere udgivne som et Bidrag til Finmarkens Statistik, 1842)

"Børselv" opprinnelig et samisk navn?

Ifølge den samiske linguistikeren prof. Ante Aikio kan Børselv i Porsanger, Finnmark som renner ned fra Børselvfjellet opprinnelig komme fra nordsamisk “borsi” som ifølge Aikio skal bety “foaming rapids in a canyon”.Aikio skriver at det opprinnelige samiske navnet til elva trolig var *borsejohka , som deretter har blitt lånt inn i norsk og derfor feilaktig tolket som “Børselv (gevær-elva)”. Borsejohka skal ifølge Aikio passe mer til de topografiske beskrivelsene av elva, enn dagens samiske navn “Bis’sojohka”. Det nordsamiske ordet “borsi” skal ifølge Aikio gjenfinnes i en hel god del elvenavn i hele det nordsamiske språkområdet.

Kilde: Aikio, On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory