Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord 1609

Christian IV's befalning mot samene

Som erfaringer viser, er de nevnet finner og lapper av natur henfallen til bruk av trolldom. Av den grunn tør hverken nordmenn eller andre fromme folk å blo i deres nærhet, langt mindre å bosette seg i de fjordene hvor det er mange finner. Derfor skal du ha et strengt og alvorlig oppsyn med dem, slik at de som blir funnet skyldig i å bruke trolldom, gjennom dom og straff, uten all nåde avlives. Mistenkes noen for å kunne slik kunst, uten at det kan bevises at de har brukt den, da skal de forvises fra sitt len og aldri forbli på noe sted hvor finnene har sitt tilhold, hverken i ditt len eller i Nordland. Dette skal du underdanigst rette deg etter. Gud befaler deg. Skrevet på vårt slott Skanderborg den 20. daag i Februar 1609.

Under vårt signet
Christian

Kilde Blix: Brenning av samiske trollfolk
Kilde På heksebål i Tromsø

Les andre saker i Samenes Historie her