Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord 1867

Et møte med en Akkala-same i 1867

Den sist kjente brukeren av akkala-samisk Marja SerginaI døde i 2003 og det akkala-samiske språket med henne. I 1867 reiste J.A. Friis gjennom de russiske lappmarker og møtte der akkala-samen Anton Wasiljevithsj ved Junijok i Akkelaver. Ifølge Friis var det tildels russifiserte akkala-samer han møtte.

Eventyret som ble fortalt aftenen ved leirbålet ved Junijok’s utløp finnes helt på slutten av Friis verk Lappiske eventyr og folkesagn

Kilde Akkala.

Les også De russiske samene

Les andre saker i Samenes Historie her