Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord lillienskiold

Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark

Hans Lillienskiolds “Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark” (1650-1703) er nå tilgjengelig på nett. Verket inneholder domsavskrifter fra hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Vi for her lese både domsberetningen mot samene Qvive Bårdsen i Alta og mot Anders Pouvlsen i Varanger. Hekseprosessene begynte etter en befalning av Christian IV av Dannmark.

Kilde Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark

Les også Hekseprosessene i Finnmark

Les også andre saker i Samenes Historie her

Speculum Boreale - Nordspeilet

Finnegamme gård

Amtmann Lillienskiolds beskrivelse av Finnmark utgitt 1699 er nå publisert på nettet av Lenvik Museum.

Hans Hansen Lilienskiold (1650-1703) oppholdt seg i Finnmark fra 1694 til 1701. Speculum Boreale del 1 innholder en av de tidligste beskrivelsene av fylket og folket som bodde der. Verket inneholdt også akvarelmalerier av landskap, tettsteder og folk i fylket. Det er derfor et viktig historisk kildeskrift i både samenes og finnmarks historie.

Lillienskiold kunne om samene berette at det var tre slag samer og at de i språk og skikker differerte mye seg imellom, men likefullt var et og samme folk og at sjøsamenes tidligere hadde mistet jakt og bruksområder til reindrifts- eller fjellsamene. Han beskriver også samiske personnavn som var i bruk på denne tiden og trommen til noaiden Anders Povlsen.

Kilde: Specelum Boreale – del 1