Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord fiskeri

Viktig bok med ny innsikt om nordområdene

Samiske og norske skolebarn feirer 17. mai på Kårhamn skoleinternat, Seiland, Sørøysund herred. Foto: Marie Hansen, 1939.

Visste du

  • at de fleste samene har bodd på kysten?
  • at også de samiske lærerne nekta elevene å snakke samisk?
  • at Per Fokstad var en dyktig fornorsker i sin lærergjerning?
  • at i 1909 var det flere skolekretser i Hammerfest der alle elevene var samisktalende?
  • at i 2009 var det samiske elever i Hammerfest som ønska samiskopplæring, men ikke fikk det?

Viktig sjøsamisk historie fram i lyset
Redaktør Svein Lund og forlaget Davvi Girji lanserer bind 4 i verket Samisk skolehistorie torsdag 7. oktober kl. 12.00 på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.
Les mer…

Samene og Lofotfiske i eldre tid

“Det er interessant i seg selv at den aller tidligste skriftlige kilden vi har som nevner fiskeri, forteller om samiske fiskere.” Dette skriver Alf Ragnar Nielssen som er førstekonservator ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo. I artikkelen “Samene og Lofotfiske i eldre tid”. Han konkluderer med at materialet etterlater liten tvil om høy alder på samisk deltakelse i det kommersielle fiske i Lofoten.

Nielssen baserer sine konklusjon på historiske kilder, arkeologiske funn og språkvitenskaplige funn i Lofoten. Stedsnavnsmateriale viser sannsynligvis 50 samiske rorvær hvor 25 på Austvågøy, 15 på Vestvågøy og 5 på hver av øyene Flakstadøy og Moskenesøy. Navneutvalget baseres seg på finn- og lapp- navn men også samiske stedsnavn lånt inn i norsk inkludert velkjente Svolvær.

Svolvær ble kalt Suoluer i 1567 hvor førsteleddet er mistenklig likt samiske suolu som betyr øy på samisk.

Kilde: Samene og Lofotfiske i eldre tid

Les om andre saker i Samisk Historie her