Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord gassovner

Himmler stagget norske nazisters sameforakt

Dette ifølge en bokanmeldelse av John Gustavsen av en ny biografi om NS-politimester Jonas Lie. Lie skal ha blitt drøftet om samene burde sendes samme vegen som jødene enten til Østfronten eller til gasskamrene.

Sitat:

Statspolitiet i Norge ble opprettet 1. juli 1941. Stormbannfører i Germanske SS Norge het Karl A. Marthinsen, og han var fra Gamvik kommune. ”Det er faen sjøl”, mente en av hans understotter, ”Klok, ergjerrig, hensynsløs, hard. Hører til typen som får tårer i øinene når man synger Når fjordene blåner, og som like etterpå kan gi ordre om å skyte en mann .” (s. 205)

Finnmark fikk en sentral plass i krigshistorien etter at Nazi-Tyskland var blitt ydmyket på Litsafronten og Den røde armé rullet vestover. Jonas Lie reiste i januar-februar 1942 rundt i Nord-Norge med Himmler. I Finnmark måtte befolkningsforholdene ordnes etter ”artsmessige grunnsetninger” fastlo Riksføreren.

Heinrich Himmler mente at samene – der Lappentum – burde isoleres for ikke å forurense den rene germaner. Finnmark skulle bli en apartheidstat, hevder Rougthvedt. Mens Himmler mente at samene ikke representerte en fare for den rene rase, var Lie av en annen oppfatning. Lie og styresmann Lippestad var kommet til at samene representerte et svært lite gunstig menneskemateriell. ”Nomadelappene” skulle lokkes med tobakk og brennevin til Troms der de tyske troppene trengte reinkjøtt, så kunne de få returnere til Finnmarksvidda. ”Sjølappene” kunne man bare glemme, ”en totalt degenerert blandingsbefolkning” mente Lie (s. 314). Kjell Fjørtoft hevdet i en samtale at Lie og Lippestad skal ha drøftet hvorvidt ikke samene burde sendes samme vegen som jødene, enten til Østfronten eller til gassovnene.

Himmler delte ikke Lies negative syn på samene. Det måtte opprettes garnisoner i nord av herresjikt. Samene kunne bli nyttige fordi en kunne få bruk for deres arktiske tilpasningsevne. Reichsführer-SS ville ikke blinke ut samene til utryddelse da de hadde holdt sitt blod rent, og derfor hadde en lang rekke positive egenskaper. Dette viser at norske NS-ledere var langt mer aggressive i sitt syn på samene enn Riksfører Himmler. Hva som ville skjedd dersom krigen hadde vart lenger enn til mai 1945, kan en bare spekulere i.

Det hadde startet med taterproblemet, ”evneveikhet, psykopati og kriminelle tilbøyeligheter”. Lie gikk inn for sterilisering, arten fikk ikke utbre seg i Norge.

Kilde: Himmler stagget norske nazisters sameforakt

Les andre saker i Samenes Historie her