Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord karelere

Samiske gener påvist hos Nordkarelere

Ifølge en genetisk undersøkelse av mitokondria og Y-kromosomer utført av Dr Lappalainen ved Universitet i Helsinki i 2007 har karelere og spesielt nord-karelere assimilert lokalt en betydelig samisk befolkning spesielt i Viena distriktet.

Sitater:

Haplogroup U is an ancient European haplogroup with an age as great as 55,000 years (Richards et al. 2000), and it had a very old coalescense of age also in our analysis. U5b1b1, the so-called “Saami motif ”, was very common among the Karelian populations especially in Viena, which, together with the high frequency of D5 and the presence of Z, is a clear sign of shared population history for the Saami and Karelians (Ingman & Gyllensten 2006). This is also supported by archaeological evidence, since many prehistoric cultural features of the Saami people have arrived from the east via Karelia.

The eastern elements in the mtDNA variation of the Baltic Sea region are intertwined with the Saami influence. Recent studies of the mtDNA variation among the Saami show a link to the Volga-Ural region (Tambets et al. 2004, Ingman & Gyllensten 2006), which is now shown to exist also among the Karelians and, to a lesser degree, among the other populations from the Baltic Sea region as well.

Less pronounced local admixtures with other populations include Saami influence especially among the Karelians

Kilde Migration Waves to the Baltic Sea Region

Les også Samenes genetiske opprinnelse fortsatt ett mysterium
Les også Ukjent sibirsk befolkning funnet i 3 500 år gamle levninger ved Murmanskfjorden
Les også Samiske graver DNA analysert
Les også 7 000 år gamle Iberere liknet mest på Nord-Europeere
Les også De første skandinaviske jordbrukere var genetisk sør-europeere
Les også Ingen genetisk kontinuitet mellom samer og den gropkeramiske kulturen
Les også Samenes genetikk i Finnmark
Les også Samiske gener påvist hos nord-finner
Les også Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?
Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Samer nedkjempet karelere

Læstadius nedtegnet i sine reiser i Lappmarkene ned flere fortellinger og sagn. Her gjengir han en beretning som ifølge ham kan være av nyere dato. Samene oppdager karelske speidere, finner deres base hvor de så blir overrasket og nedkjempet. Endel av utbytte var karelske kar.

Bland de sista af denna art måtte det vara, som en Lappman i Arieplog, vid namn Anders Nilsson Ruottga, för mig berättat. Han förtäljde nemligen en gång, då vi voro i ressällskap, och en qväll uppehöll» oss i en kåta vid Barthurte, att på ett ställe, beläget icke långt derifrån, ett slag hade stått mellan Lappar och Karjelah. Det hade gått till på det sättet, att en Lapphustru sent om en qväll skulle bada sitt barn, och hade till den ändan vatten uti en kittel framför sig. Men när hon nu skulle Sätta dit barnet, blef lion med förskräckelse varse i kitteln bilden af en mans hufvud, med hatt uppå. Den försvann väl i hast, men som hon ännn handfallen och förskräckt tittade i kittelen, visade sig samma syn åter. Då märkte hon, att det var en man, som ifrån kåtans öpp ning tittade in, och att det var honom, som vattnet återspeglade. Helt tyst väckfls hon sin man, och gaf det honom tillkänna. Han tog genast sin båge, spände den och lade pilen till. Som nu mannen åter tittade fram, sköt han pilen midt i pannan på honom, hvarefter han hördes ramla ner utför kåtan på marken. Han vågade dock icke gå. ut och se efter, af fruktan att der voroflera der ute. Om morgonen fanns han ligga död på marken. Lappen förstod att denne, såsom saken verk eligen förhöll sig, var en utsänd spejare, och att den öfriga hopen af fiender vore i trakten. Älan samlade sig således, räckte sporren och öfverraskade Karelerna der de lågo vid sina eldar. Ber blefvo de samteligen nedgjorda, och af det tagna bytet skall ännu något vara i behåll, nemligen ett slags kittlar, som kallas Karjalah Skalo. En sådan har jag sett: den är, såsom jag kan tycka, af messing, och Lapparna säga, att dessa Karjelah Skäloh aldrig erga. Det finns sagt; blott få i behåll, och dessa ändå försedda med ny botten, emedan de gamla bottnarna blifvit utnötta.

Kilde: Forsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken

Les også Sjøsamer forsvarte Hammerfest
Les også Kofter og joik i slaget ved Stiklestad år 1030?
Les også Sigurd Slembe på Hinnøya
Les også Novgorods Første Krønike
Les også Sjøsamer angrep høvdingsete

Les andre saker i Samenes Historie les

Novgorods Første Krønike

Novgords Første Krønike for 1016-1471 som er den eldste kjente dokumentet fra det gamle Novgorod er nå tilgjengelig på nett i engelsk oversettelse. Det synes ikke å eksistere noen spesielle oppføringer om samer men beskriver krigshandlinger som må ha skjedd delvis i de samiske områdene.

Novgorods første krønike er den eldst kjente av de øst-slaviske krønikene og omhandler hendelser fra 1071 til 1471. Det foreligger lite materiale om samer i denne krøniken men inneholder beretninger relevante for nordområdene om krigshandlinger mellom nordmenn (murmaner) og karelere (korel) som det nok er lite tvil om også delvis foregikk i samiske områder. Det fins flere samiske stedsnavn og ord i negativ betydning som viser til karelere. Her et utrag hvor murmanerne er nevnt.

1411: “By order from Novgorod the Posadnik of the Dvina, Voyevoda Yakov Stepanovits went from the country beyond the Volok to make war against the Murman people, and ravaged their country”

1419: “The same year the Murman people^ to the number of 500 men coming in vessels and boats made war on the Korel- villages in [the district of] Arzuga and on the villages^ of the country beyond the Volok, namely: Nenoksa, the monastery of St. Nikola in the KoreP country, Konechny village, the Yakov gulf, the Ondreyan shore, Kig and Kyar islands, Mikhail monastery, Chiglonim and Khechinima ; they burned three churches and slew Christians and monks. But the men from beyond the Volok destroyed two boats of the Murman people ; the others escaped out to sea.”

1444: “The same year the Korel people attacked the Murman people, slaughtered them, and ravaged their lands, and returned with plunder in good health.”

1445: “The same year the Murman Svei’- came in force by surprise to the Dvina^ beyond the Volok, to Nenoksa, plundering and burning, killing people and making many captives. And the people of the Dvina having heard, came up quickly, slew some and sent about forty to Novgorod, putting to death their Voyevodas Ivor and Peter and a third one; a few others jumping into their boats escaped.”

Kilde: The First Chronicle of Novgorod 1016-1471

Les andre saker i Samisk Historie her!