Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord leem

Knud Leems "Bidrag til Finnmarkens Historie"

Lenvik Museum har publisert Knud Leems “Bidrag til Finnmarkens Historie” som var utelatte kapitler fra utgivelsen av “Beskrivelse av Finnmarkens Lapper” utgitt i 1767.

Knud Leem virket som misjonær, prest og forsker i Finnmark fra 1725 til 1738 hovedsaklig i Laksefjord, Porsanger og Alta. Han var den første som i detalj beskrev samenes kultur, språk og levevis i Norge. Han utgav også en samisk ordbok og beskrev den samiske gramatikken.

De utelatte kapitlene er:

1) Om Finnmarkens Situation
2) Om Finnmarkes beboede Steder
5) Om Finnmarkens Frugter, urter, Blomster og Trær
7) Om Politivæsnet
8) Om Finnmarkens Negotie

Kilde: Knud Leem: Bidrag til Finmarkens historie

Les mer om Knud Leems Beskrivelse over Finnmarkens Lapper

Les om andre saker i Samenes Historie her

Knud Leems "Beskrivelse over Finmarkens Lapper".

Same med tromme — Fra Knud Leem 1767.

Alta Bibliotek har publisert på nettet Knud Leems “Beskrivelse over Finnmarkkens Lapper” utgitt i 1767.

Knud Leem virket som misjonær, prest og forsker i Finnmark fra 1725 til 1738 hovedsaklig i Laksefjord, Porsanger og Alta. Han var den første som i detalj beskrev samenes kultur, språk og levevis i Norge. Han utgav i tillegg til dette verket en samisk ordbok og beskrev den samiske gramatikken.

Verket kan leses i sin helhet her

Les om andre saker i Samenes Historie her