Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord mineralutvinning

Deltok samer i oppbyggingen av gruveindustrien?

Dette spørsmålet stilte Bjørg Evjen professor dr.art ved Senter for samisk studier, Universitetet i Tromsø ifølge en artikkel i forskning.no. Det viser seg at samer i flere tilfeller var involvert i oppdagelsen av nye mineralforekomster og var enda mer involvert i utvinningen av disse ressursene.

Sitat:

I undersøkelsen kom det fram at mange av dem rundt 1900 var registret som ”blandet” i folketellingene, som jo er den viktigste kildekategorien for å finne fram til samiske slekter for hundre år siden.

Ved å ta utgangspunkt i slektsforskning og koble opplysningene til eldre kilder over sjøfinneskatten og ”blandingen” i folketellingsmaterialet, kom den sjøsamiske delen av befolkingen til syne i de rurale områdene.

Neste steg var å søke dem opp på industristedene. På gruvestedet var etnisitet uinteressant, der var det arbeidsinnsatsen som telte, uavhengig av etnisk tilhørighet. I kildene ble derfor etnisk tilhørighet ikke registrert. Dette gjaldt også for folketellingsmaterialet.

For å nå sjøsamene måtte forholdene i de rurale områdene legges til grunn. Her kom slektsforskning inn i bildet. For å gjøre neste del av forskningsprosessen kort: Resultatet ble at den sjøsamiske andelen av befolkningen i rekrutteringsområdene til gruveindustrien viste seg å være like høy som, og i noen tilfeller faktisk høyere enn tilfellet var for den norske delen av befolkningen.

Sjøsamene deltok i stor grad i oppbyggingen av gruveindustrien i Nord-Norge.

Kilde: Fjellsamer, sjøsamer og gruveindustrien

Les andre saker i Samenes Historie her