Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord mtdna

Samer har røtter i Syd-Europa

Ifølge en forskningsrapport fra Universitetet i Pavia i Italia så deler den ene halvdelen av samenes mitkondira (Ursula) en 9 000 år gammel kvinnelig genetisk forbindelse med Berberfolket i Nord-Afrika. Dette bekrefter ifølge forskerne at sør-vest Europa var et overvintringssted for jeger- og fangstbefolkningen under siste istid og en kilde for gjenbosetningen av Europa etter siste istid.

Mitokondria arves kun fra mor til datter og kan derfor si noe om kvinnenes vandringer i forhistorien. Genetiske analyser viser at kvinner og menn har hatt forskjellige forhistoriske vandringer.

“The sequencing of entire human mitochondrial DNAs belonging to haplogroup U reveals that this clade arose shortly after the “out of Africa” exit and rapidly radiated into numerous regionally distinct subclades. Intriguingly, the Saami of Scandinavia and the Berbers of North Africa were found to share an extremely young branch, aged merely approximately 9,000 years. This unexpected finding not only confirms that the Franco-Cantabrian refuge area of southwestern Europe was the source of late-glacial expansions of hunter-gatherers that repopulated northern Europe after the Last Glacial Maximum but also reveals a direct maternal link between those European hunter-gatherer populations and the Berbers."

Kilde: Saami and Berbers—An Unexpected Mitochondrial DNA Link

Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Tamreindriften hos samene oppstod lokalt i Fennoskandia

Reinsdyr

Ifølge en omfattende forskningsrapport av DNA’et til både tamme og ville reinsdyrpopulasjoner i Euroasia så oppstod tamreindriften i Fennoskandia og Vest-Russland uanvhenging av hverandre. Dette støtter i så fall ikke en samisk innvandring med tamreinflokker østfra.

Analyser av reinsdyrenes DNA viste at tamreinflokkene hos samene og hos folkeslag i Vest-Russland er av forskjellig opprinnelse og er ikke nært beslektet. I hovedtrekk viser de genetiske analyser en gruppering av reinsdyrbestandene i en Fennoskandisk, Vest-Russisk og Øst-Russisk bestand som har hatt lite genetisk utveksling.

Kilde: Genetic analyses reveal independent domestication origins of Eurasian reindeer

Les mer om andre saker i Samenes Historie her