Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord mytologi

Sameksistens mellom samisk og norsk kultur tolket igjennom norønne myter

Ifølge en artikkel av professor i norrøn filologi Else Mundal ved UiB så hadde de norønne en bevissthet at det på den skandinaviske halvøy bodde to folk, de norønne og samene. De tolket deres forhold med samene i lys av deres egne myter og dermed at deres kjennskap til samene kan være reflektert i deres egne myter. Dette vises i det faktum at samene erstattet gigantene i mytiske mønstre og at gudinnen Skadi kan portretterer en samisk kvinne.

Kilde: Coexistence of Saami and Norse culture – reflected in and interpreted by Old Norse myths

Les andre saker i Samenes Historie her