Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord nordland

Ranens Beskrivelse

Klikk på bildet for større versjon

Iver Ancher Heltzen (født 4. mars 1784, død 30. juni 1842) var en tidlig vitenskapelig sosiolog og forkjemper for opplysningstiden under sitt virke som prest på Hemnes i Rana, Nordland. Hans livsverk var det store opplysningsverket Ranens Beskrivelse som først ble utgitt av Rana museums- og historielag 147 år etter hans død etter at han selv hadde gjort den ferdig i 1834. Topografi, geologi, bergverk, planter og dyreriket behandles først i boken.

I andre del tar Heltzen for seg samene, eiendomsforhold, byggeskikker, drakter, “huuslige tilstander”, næringsliv og fiske. Boka er godt illustrert av Heltzens egne håndtegninger i farger.

Forlaget Lofotboka er utolgt for boka (utkom i 1980), men den kan skaffes hos Rana Museum.

Boka kan også skaffes gjennom fjernlånet:

Ranens Beskrivelse 1834 / I. A. Heltzen
Ranens Beskrivelse 1834 / I. A. Heltzen

Les andre saker i Samenes Historie her

Sjøsamer angrep høvdingsete

Sjøsamer skal ha angrepet og okkuppert Sigurd Ranesøn høvdingsete på Steig på 1100-tallet ifølge Qvigstad’s Sjøfinnene i Nordland fra 1929 som nå er publisert på nett av Lenvik Museum. Sigurd Ranesøn rømte til Bjarkøy. Episoden kan ha rot i beskatningen av samene.

Just Knud Qvigstad (1853-1957) var språkforsker på samiske språk som utgav en rekke viktige bidrag til samisk historieskrivning innenfor samisk språk og kultur. Gjennom flere reiser samlet han inn et omfattende materiale som han utgav som samiske ordbøker, samiske sagn og eventyr og samiske stedsnavn.

I sitt verk Sjøfinnene i Nordland redegjør han for den historiske utviklingen av den sjøsamiske befolkningen fra de tidligste skriftlige kildenene fram til 1900-tallet. I sin samtid tegner han et bilde av en sjøsamisk befolkning som helt eller devlis er gått opp i den norske befolknngen spesielt i ytre og sydligere strøk.

Qvigstad er uenig i at det ikke skal har vært en sjøsamisk befolkning i Lofoten til tross for at både fogdenene i Lofoten og Vesterålen i 1591 skrev at det ikke fantes eller noen gang skal ha fantes samer i området. Qvigstad mener disse må ha henvist til fjellsamer eller reindriftssamer fordi i en annen kilde fra 1609 omtales sjøsamer både i Lofoten, Vesterålen og Andøya.

Kilde: Sjøfinnene i Nordland

Les også Sjøsamiske stedsnavn i Lofoten

Les om andre saker i Samisk Historie her