Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord norge

Ny NRK serie om den nære samiske historien

En ny dokumentarserie “den stille kampen” over seks episoder som omhandler samenes situasjon i Norden og Russland i nyere tid vil bli første gang vist på NRK2 Torsdag 31. Oktober 2013. Temaene som dokumentarserien behandler er identitet og skam, fornorskning, samisk kulturoppblomstring, tradisjonell samisk næring vs. moderne tid, kampen for å bevare det samiske språket, landrettigheter og samisk politikk.

Kilde :Ny NRK serie on samenes historie
Kilde: Se den ‘Den stille kampen’ online her

Les også Blikk inn i samenes historie i NRK serien ‘Norske røter’

Les andre saker i Samenes Historie her

I Norge har samene først innført skiene

Det ifølge nasjonalhelten Fridtjof Nansen. I et utrag fra en hovedfagsoppgave ved Norges Idrettshøyskole av Hartvig Birkely skriver han at det er vanskelig å finne vitenskapelige argumenter som kan så tvil om Nansens konklusjon om at ski og skiløping i nordisk sammenheng må stamme fra samene. Hvis man forst skal gjøre et poeng av hvor og når skisporten oppsto, så må samisk konkurranseskiløping i aller høyeste grad tas med i betraktning. Sannsynligvis må man da benytte et tidsperspektiv målt i tusener av år i stedet for hundreder. Det vil videre være umulig i finne et eksakt sted for skisportens vugge. Sannsynligvis oppsto skisporten blant de mange jegerbefolkningene som i sin tid befant seg mellom Beringstredet i øst og Nordishavet i vest.

Kilde: I Norge har lapperne først indført skierne

Les andre saker i Samenes Historie her